Belan­genbehar­tiging voor iedereen

Geplaatst op 9 juli 2021

Dagelijks zetten gepassioneerde ondernemers, vrijwilligers en leden binnen het LOC-netwerk zich in om
waardevolle zorg en de signalen van leden gestalte te geven. Belangenbehartiging draait niet om individuen,
maar gaat iedereen aan. En dus gebeurt er veel op dit vlak. In dit artikel een inkijkje in de belangenbehartiging van de afgelopen periode
.

Dit artikel verscheen in de zomereditie van de Zorg en Zeggenschap, het tijdschrift dat LOC ieder kwartaal uitbrengt.

Inbreng achterban

De visie Waardevolle zorg, en wat dat betekent voor hoe zorg eruit kan zien, hebben we in de afgelopen
maanden actief overgebracht aan de politiek. Dit deden we door verschillende brieven te schrijven,
met onderwerpen die alle sectoren raken – van integrale bekostiging tot specialistische jeugdhulp. De
inbreng vanuit de achterban is van grote waarde, ook tijdens verschillende overleggen met het ministerie
van VWS gedurende de coronacrisis. Bovendien hebben we onze zorgen geuit over de toegang tot de
cliëntvertrouwenspersoon zoals omschreven in de Wet zorg en dwang. Als een zorgaanbieder zich niet
registreert, kan een cliënt namelijk geen beroep doen op een cliëntvertrouwenspersoon als hij zich niet vrij
voelt. Dat doet geen recht aan de bedoeling van de wet.

We zijn mede-indiener van het gewijzigde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg waarin door onze inzet het instemmingsrecht voor cliëntenraden op het kwaliteitsplan is opgenomen. Daarnaast zijn we betrokken bij het inkoopkader voor de zorgkantoren, waarin ons belangrijkste punt blijft dat de zorginkoop zich in essentie te eenzijdig op zorgaanbieders richt en niet op mensen zelf. LOC heeft tot slot in het tweewekelijkse overleg met VWS ervoor gepleit meer mogelijk te maken nu er steeds minder sprake is van corona in verpleeghuizen. Als gevolg daarvan zijn nieuwe versoepelingen doorgevoerd.

Maximaal aansluiten

Ook nemen we deel aan de Regiegroep extramurale Wet zorg en dwang praktijktuinen. Binnen Radicale
vernieuwing (verpleeghuis)zorg onderzoeken deelnemers hoe deze wet zodanig ingevoerd kan worden
dat deze de zorg helpt maximaal aan te sluiten bij het levensgeluk van cliënten. Deze ervaringen nemen we
mee in de Regiegroep. In september 2020 publiceerden LOC en partners de laatste versie van de ‘Handreiking voor bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen’. Op basis van signalen die wij kregen van cliëntenraden en juridisch
experts namen we het initiatief om nieuwe inzichten in de handreiking te verwerken. Verder vroegen we de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis niet alleen te richten op de bezoekregeling voor verpleeghuizen, maar ook op het feit dat bewoners niet naar buiten mochten. Vooral omdat het mensen juridisch gezien niet verboden kan worden het verpleeghuis te verlaten.

Blik op toekomst

We kijken volop vooruit; er wachten genoeg uitdagingen. Begin dit jaar organiseerden we bijeenkomsten voor
cliëntenraden over de ‘Dialoognota Ouder Worden 2020-2040’. Raden vertelden wat zij belangrijk vinden voor de
komende jaren. Eerder gaven we al onze toekomstvisie in een reactie op het zorgbrede discussiestuk ‘Zorg voor de Toekomst’. Om tot echte verandering te komen, moeten we breder nadenken wat voor samenleving we willen zijn. Waar we mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben niet als object van de zorg zien, maar als mensen die van waarde zijn. Verder presenteerde LOC in een brede coalitie ‘Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg’ aan het volgende kabinet. Ook boden we met andere cliëntenorganisaties een manifest aan waarin we het volgende kabinet oproepen het sociaal domein menselijker en sterker te maken door de ondersteuningsvraag van mensen weer centraal te stellen. En deelden we de oproep dat er in de komende kabinetsperiode voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking één wettelijke regeling komt voor hulpmiddelen en woningaanpassing.

Tot slot

Mensen die voor LOC werken, worden verbonden door de visie Waardevolle zorg. Met behulp van de dagelijkse
inzet van cliëntenraadsleden in het hele land geven we bij LOC vorm aan de belangenbehartiging. Iedereen, voor
waardevolle zorg. Heb je signalen of ideeën voor onze belangenbehartiging? Mail Stijn Zieleman (s.zieleman@loc.nl) of bel 0650676563.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese