Indicatoren basis­veilig­heid verpleeg­huiszorg 2019

Geplaatst op 5 september 2019

Verpleeghuizen zijn verplicht om op een aantal punten de kwaliteit van de zorg te meten. Daarvoor zijn zogenaamde indicatoren basisveiligheid ontwikkeld. Voor 2019 moeten zorgorganisaties vijf indicatoren basisveiligheid meten: drie zijn verplicht, twee indicatoren mag de zorgorganisatie zelf kiezen uit een lijst van zeven. De zorgorganisatie maakt deze keuze in samenspraak met professionals en de cliëntenraad. Het zijn minder indicatoren dan voorgaande jaren. De landelijke stuurgroep waar ook LOC in zit heeft zo geprobeerd de bureaucratie te verminderen. 

Verplichte indicatoren

Voor 2019 gelden drie verplichte indicatoren basisveiligheid: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. Daarnaast moeten er minimaal twee indicatoren gekozen worden uit een lijst van zeven. Zorgorganisaties beslissen zelf, in samenspraak met professionals en cliëntenraad, welke van deze zeven keuze-vrije indicatoren ze gaan aanleveren. De indicator ‘Middelen en maatregelen rondom vrijheid’ is niet langer verplicht, dit in afwachting van de uitwerking van de Wet Zorg en Dwang.

Nieuw: aandacht voor eten en drinken

De indicator ‘aandacht voor eten en drinken’ is nieuw. Eten en drinken is voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het er niet alleen om te voorkomen dat mensen ondervoed raken of overgewicht ontwikkelen, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden. Met de indicator worden de afspraken getoetst die gemaakt zijn met cliënten over eten en drinken. Een andere nieuwe indicator gaat over continentie, het kunnen ophouden van urine en/of ontlasting. Deze indicator is niet verplicht, maar hoort tot de keuzevrije indicatoren. De andere twee verplichte indicatoren – ‘ACP’ en ‘bespreken medicatiefouten in het team’ – waren ook over 2018 al verplicht. 

Meetperiode en handboek

De meting en aanlevering van de indicatoren 2019 zal plaatsvinden in januari – februari 2020. Omdat organisaties hun meet- en terugkoppelcyclus mogelijk al gepland hebben voor de maanden november -december 2019 is het dit jaar nog mogelijk om de meting ook in deze maanden te verrichten. Over het verslagjaar 2020 is afgesproken dat alle organisaties de indicatoren basisveiligheid meten in dezelfde periode, namelijk januari – februari 2021. 

Het handboek met uitleg over de wijze van meten en aanleveren van de indicatoren over 2019 is bijna klaar. Wij zullen dat handboek ook voor cliëntenraden publiceren.

Inspectie

De Inspectie heeft voor meetjaar 2019 geen indicatoren aan de set toegevoegd. dat was voorheen wel zo. De inspectie gebruikt de informatie uit de indicatoren basisveiligheid bij haar toezicht op de verpleeghuiszorg. 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese