LOC vraagt om bredere ver­tegen­woordiging bij uitwerking Integraal zor­gakkoord

Geplaatst op 26 maart 2023

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) moet de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar houden. Er zijn allerlei vraagtekens te zetten achter deze belofte, daaraan besteedden we aandacht in dit artikel. Blijft staan dat het IZA in z’n huidige vorm wél uitgevoerd gaat worden. LOC hecht eraan dat dit samen gebeurt met de mensen om wie het gaat: Zonder actieve bijdrage van burgers – mensen die wel en mensen die (nog) geen zorg nodig hebben – gaat de échte transformatie zoals in het IZA besproken niet lukken. Van burgers wordt verwacht dat zij meer zelf doen. Dat betekent ook dat zij meer invloed en zeggenschap moeten hebben wat er lokaal en in hun regio gebeurt. LOC doet samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en de Senioren coalitie een voorstel aan minister Kuipers hoe we deze betrokkenheid vorm kunnen geven.

Regionale uitwerking Integraal Zorgakkoord

Het is de bedoeling dat het Integraal Zorgakkoord de komende periode per regio verder uitgewerkt wordt. Het is alom bekend dat grote veranderingen niet mogelijk zijn wanneer dit buiten de mensen om gaat die daarmee te maken hebben. Als het gaat om de uitwerking van het integraal zorgakkoord is het belangrijk om de zeggenschap daar te leggen waar deze hoort: bij de burger. Zonder actieve bijdrage van burgers, cliënten en patiënten gaat de échte transformatie zoals in het IZA besproken niet lukken. LOC Waardevolle zorg pleit samen met Nederland Zorgt voor Elkaar en de senioren coalitie dat de verdere uitwerking van de plannen samen gebeurt met de mensen om wie het gaat.

Brede vertegenwoordiging vanuit de samenleving

In een brief doen we een concreet voorstel aan minister Kuipers hoe we deze betrokkenheid vorm kunnen geven. En dan breder dan alleen ‘de patiënt’: mensen uit de samenleving, cliënten(raden) uit de langdurige zorg en jeugdzorg en mensen die betrokken zijn bij burgerinitiatieven. En dat zij niet alleen bij de planvorming een belangrijke stem hebben. Maar daarna ook bij de uitvoering van de plannen, en daar doorlopend nauw bij betrokken zijn. Dit voorstel hebben we via een brief aan de minister van VWS gestuurd. Je kunt de volledige brief aan minister Kuipers hier lezen.

Reageren?

Wil je hierover meedenken en meepraten, heb je ideeën of een vraag? Plaats graag een reactie onderaan dit bericht of neem contact op met de Vraagbaak van LOC via 030 – 284 3200 of vraagbaak@loc.nl.

Verder lezen:

Belangenbehartiging vanuit LOC Waardevolle zorg

Samen met cliëntenraden en deelnemers aan vernieuwingsbewegingen werken we aan Waardevolle zorg. Zorg die uitgaat van de waarden van mensen. En dit doen we uiteraard samen met de mensen om wie het gaat. Mariëlle Cuijpers, belangenbehartiger namens LOC, signaleert en luistert naar knelpunten, problemen en vragen vanuit cliëntenraden en van de vernieuwingsbewegingen. Wil je graag een signaal of ervaring delen? Neem dan contact op via de Vraagbaak van LOC 030 284 3200 of mail naar vraagbaak@loc.nl

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese