loc­jeugd.nl wordt clien­tenraad.nl en nieuw platform ver­nieuwingsbeweging jeugdzorg

Geplaatst op 6 mei 2021

Zoals we al aankondigden, richt LOC Jeugd zich vanaf dit jaar op het versterken van medezeggenschap in de jeugdzorg en op het opstarten van een vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg. Dit betekent ook iets voor het sociaal platform van LOC Jeugd.

Medezeggenschap

We willen in 2021 betrokkenen bij de medezeggenschap in de jeugdzorg verder versterken en de medezeggenschap in deze sector op de kaart zetten: bij organisaties, de branche en andere betrokkenen zoals de jeugdzorgregio’s. 

www.locjeugd.nl wordt www.clientenraad.nl

LOC Jeugd maakte al onderdeel uit van het bredere netwerk van LOC Waardevolle zorg. LOC ondersteunt al sinds 1978 cliëntenraden en andere vormen van medezeggenschap. We doen dat in verschillende sectoren van zorg en ondersteuning. Denk aan de verpleeghuiszorg, thuiszorg, ggz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huisartsenzorg, zorg voor mensen met een beperking en curatieve zorg. Omdat we merken dat mensen in de verschillende sectoren veel van elkaar kunnen leren, organiseren we de ondersteuning van de medezeggenschap centraal – met aandacht voor de verschillen tussen de sectoren. Vanaf dit jaar zullen de activiteiten van LOC op het gebied van het versterken van de medezeggenschap en cliëntenraden in de jeugdzorg verder gaan binnen LOC Cliëntenraden.

De online plek waar je informatie en ondersteuning vindt op dit gebied verandert daarom: van locjeugd.nl in clientenraad.nl. De mensen en organisaties in de jeugdzorg die van onze ondersteuning gebruik maken kunnen hierdoor de expertise en kracht van het bredere LOC-netwerk beter benutten.

Informatie, verdiepen en uitwisselen

Cliëntenraadsleden in de jeugdzorg zijn vaak op zoek naar contact met andere raadsleden, om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Ook om te horen tegen welke (inhoudelijke) uitdagingen cliëntenraden aanlopen, bijvoorbeeld in tijden van corona. Hoe gaan anderen daarmee om? In 2019 hebben we een begin gemaakt met het opzetten van een netwerk voor cliëntenraden in de jeugdzorg. In 2020 hebben we een stevig netwerk opgebouwd. Dit jaar zetten we het netwerk voort, door een combinatie te maken tussen het fysieke en online netwerk. 

Zo zoeken we steeds met de mensen in ons netwerk naar goede manieren waarop zij in contact met anderen kunnen raken en blijven. En naar verschillende vormen voor inhoudelijke verdieping. Ook bieden we zo een platform waar iedereen gratis en laagdrempelig uit kan wisselen over de medezeggenschap: www.clientenraad.nl. Hier vind je honderden mensen uit het land die actief werken aan medezeggenschap van cliënten, in verschillende sectoren. Er wordt actief uitgewisseld over hoe je dat goed kunt doen en kunt altijd zelf een vraag stellen of ervaring delen via de Praat mee-pagina.

Op clientenraad.nl vind je een apart gedeelte met alle informatie over medezeggenschap in de jeugdzorg: www.clientenraad.nl/jz

Vernieuwingsbeweging jeugdzorg

Om de jeugdzorg radicaal te kunnen vernieuwen start LOC dit jaar, net als in andere sectoren (zie ook www.loc.nl), ook een vernieuwingsbeweging. Daarvoor lanceren we binnenkort ook een apart sociaal platform, als dat zover is laten we het hier weten. Meer over de vernieuwingsbeweging lees je hier.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen aan Radicale vernieuwing jeugdzorg? Mail dan naar rvjeugdzorg@loc.nl of bel 030 284 32 00 en vertel waarom je mee wil doen!

Feedback

We horen heel graag wat je van de veranderingen vindt. Dat kan via een reactie onder dit bericht, via webmaster@loc.nl  of via 030 – 284 32 00.

Meer informatie

● Wij ondersteunen cliëntenraden in de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zodat zij zo goed mogelijk de belangen van hun achterban kunnen behartigen. Hoe wij dat doen? Bekijk hier onze dienstverlening.

● LOC Jeugd heeft veel brochures en hulpmiddelen die je kunnen helpen.

● Neem gerust contact op met de Vraagbaak van LOC via vraagbaak@loc.nl of 030 284 32 00. Onze adviseurs helpen je graag!

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese