Ook voor Jeugdzorg: model medezeg­genschapsregeling Wmcz 2018

Geplaatst op 8 juli 2020

LOC Jeugd heeft in samenwerking met Jeugdzorg Nederland een model voor de medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 voor cliëntenraden en zorginstellingen gemaakt. Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) ingegaan en moeten cliëntenraden en zorginstellingen nieuwe afspraken maken over de inrichting van de medezeggenschap. Zij kunnen hierbij gebruikmaken van het model.

Inhoud modelregeling

In het model voor de medezeggenschapsregeling Wmcz 2018 staan suggesties die de cliëntenraad en de zorgorganisatie kunnen gebruiken bij het opstellen van de eigen medezeggenschapsregeling. Het model voor de medezeggenschapsregeling – speciaal voor de jeugdzorg – is vanaf nu te downloaden op www.clientenraad.nl/modellen. Ook de modellen voor de andere sectoren zijn op deze pagina te vinden.

Handreikingen voor cliëntenraden

Voordat raden en instelling aan de slag gaan met het maken van nieuwe afspraken adviseert LOC om samen een visie op medezeggenschap op te stellen. Deze vormt de basis voor nieuwe afspraken en helpt bij het maken van die afspraken. Daarvoor heeft LOC al eerder een handreiking beschikbaar gesteld.

Wanneer er een gedeelde visie is, kunnen (centrale) cliëntenraden en de instelling gezamenlijk de eigen medezeggenschapsregeling opstellen. Zie daarvoor het stappenplan om te komen tot de nieuwe medezeggenschapsregeling.

Basiscursus medezeggenschap

De inwerkingtreding van de Wmcz 2018 biedt een goed moment om stil te staan bij de manier waarop de medezeggenschap van kinderen, jongeren en (pleeg)ouders/ opvoeders bij een jeugdzorgaanbieder georganiseerd is. LOC organiseert op 22 juli aanstaande speciaal voor betrokkenen in de jeugdzorg een online cursus over medezeggenschap en de Wmcz 2018. Daarin staan we stil bij het waarom van medezeggenschap. Ook geven we informatie over de nieuwe wet, de veranderingen die dat met zich meebrengt en hoe je daar als cliëntenraad en/of organisatie betekenis aan geeft. Voor meer informatie of om je aan te melden, klik hier.

Ondersteuning LOC

Wanneer je daar behoefte aan hebt, biedt LOC op maat ondersteuning bij het proces om te komen tot een gezamenlijke visie, bij het traject om te komen tot een (hernieuwde) medezeggenschapsregeling of het (opnieuw) inrichten van jouw medezeggenschapsstructuur.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese