Handreiking en Bewaar­kaart: Adviseren over begroting en jaar­rekening instelling

Geplaatst op 19 juli 2019

LOC maakte een handreiking die cliëntenraden ondersteunt in de advisering aan bestuurders van zorgorganisaties over financiële vraagstukken. Een thema dat bij cliëntenraden niet vaak op de voorgrond staat. Maar ook een thema waar de cliëntenraad een zeer nuttige advies-stem in heeft. Deze brochure geeft achtergrondinformatie én concrete handvatten hoe over dit belangrijke thema te adviseren.

Download direct de handreiking Adviseren over begroting en jaarrekening en de bijbehorende Bewaarkaart Hulp bij lezen van begroting en jaarrekening

Geld en Waardevolle zorg?

“Oók bij de keuzes rondom zorg en geld doet het ertoe als je je afvraagt: vanuit welke visie kijken we hier eigenlijk naar? Net als bij alle andere keuzes rondom de zorg en het welzijn van mensen, heeft LOC ook op dit vlak de ervaring dat haar visie Waardevolle zorg een helder en noodzakelijk uitgangspunt biedt. Om daadwerkelijk te kunnen komen tot zorg die behoeften en wensen van mensen voorop stelt. Draagt een financiële beslissing uiteindelijk bij aan een waardevol leven van mensen die zorg nodig hebben, of doet zij daar juist afbreuk aan? En hoe zorgen we ervoor niet te veel aandacht aan de financiële details te besteden en daarbij het doel, waardevolle zorg, uit het oog te verliezen?”

Aansluiten bij jaarcyclus

Over het algemeen hebben zorgorganisaties vaste momenten om na te denken over de activiteiten die ze willen uitvoeren en hoeveel geld daarvoor beschikbaar is. En vaste momenten om terug te kijken waar het geld daadwerkelijk aan is uitgegeven en of dat klopt met de planning. Dit noemen ze de planning en control cyclus van de zorgorganisatie. Dit zijn de momenten om als cliëntenraad in gesprek te gaan met de bestuurders over financiële beslissingen. Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen heeft de cliëntenraad adviesrecht over de begroting en de jaarrekening van de zorgorganisatie.

Veel cliëntenraden geven aan dat zij het niet makkelijk vinden om een oordeel te geven op de begroting of jaarrekening. Zij weten niet hoe ze de informatie die daarin staat moeten lezen en interpreteren. Het zijn vaak ook heel ingewikkelde documenten.

Ondersteuning expertpool Zorg&Geld

Om cliëntenraden daarbij te helpen, heeft LOC een expertpool ingericht: de Expertpool Zorg&Geld. Deze pool bestaat uit leden met een financiële achtergrond die de cliëntenraad helpen in de adviseringen aan bestuurders over de financiën.

De Expertpool Zorg&Geld denkt graag mee met cliëntenraden over financiële vraagstukken. Een vraag stellen aan leden van de expertpool of vrijblijvend kennis maken met één van de leden? Neem dan contact op met de LOC Vraagbaak via vraagbaak@loc.nl of bel naar 030-284 3200. De Vraagbaak legt vervolgens het contact met een lid van de expertpool die actief is in de regio.

Download handreiking en bewaarkaart

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese