Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Geplaatst op 7 juni 2021

Op dinsdagavond 11 mei vond de tweede netwerkbijeenkomst in 2021 plaats voor cliëntenraden uit de jeugdzorg. De bijeenkomst werd ook deze keer online georganiseerd in verband met het coronavirus. Door een enthousiaste groep raadsleden en een ondersteuner van diverse jeugdzorgaanbieders werden er weer ervaringen uit de praktijk gedeeld en tips uitgewisseld.

Doel bijeenkomsten

We organiseren deze bijeenkomsten om cliëntenraden met elkaar te verbinden en om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de verschillende regio’s in het land. Het gaat op zo’n moment om informeren, inspireren en het delen van goede voorbeelden met elkaar. Daarnaast heeft LOC een landelijke positie, wat betekent dat we op lokaal en regionaal niveau signalen, voorbeelden en knelpunten willen ophalen. Zodat we cliëntenraden in de landelijke belangenbehartiging zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen. 

Contact met de achterban

Ook deze keer werd er uitgebreid gesproken over hoe cliëntenraden contact onderhouden met de achterban. Zeker in de coronaperiode blijkt dit een veel voorkomend vraagstuk, terwijl het nu juist belangrijk is om dat contact actief te onderhouden. En de achterban mee te blijven nemen in de werkzaamheden van de raad. Men deelde verschillende manieren waarop zij contact proberen te houden met de achterban. Een raadslid gaf aan dat ze digitale bijeenkomsten hebben georganiseerd, maar dat er vervolgens geen aanmeldingen waren. Een andere deelnemer vertelde dat ze vooral aansluiting zoeken bij bijeenkomsten die door cliëntambassadeurs worden georganiseerd. Of dat ze input ophalen tijdens intervisiegroepen bij opleidingen. Een idee van het organiseren van pizzabijeenkomsten sloeg aan bij de andere deelnemers.

Hoe je de balans bewaart tussen groepen ouders die wel en niet gehoord worden, en hoe je de gemeenschappelijke standpunten in het oog houdt bleek ook een punt dat zorgde voor discussie. Het blijkt een kunst om ook ervaringen van ouders die de zorg en ondersteuning als positief ervaren te ontvangen. Volgens een deelnemer overstijgt het af en toe de kundigheid die je als cliëntenraad in huis moet hebben.

Tips: 

1. Doe dit als cliëntenraad niet alleen. Vraag om hulp en ga met de organisatie (de bestuurder) in gesprek over de vraag hoe jullie als raad gefaciliteerd willen worden. Wat heb je als raad nodig? De organisatie heeft namelijk een inspanningsverplichting als het bijvoorbeeld gaat om contact met de achterban of de werving van nieuwe leden. Maak daar gebruik van! 


2. Blijf dit soort momenten organiseren! Nodig mensen op een ludieke manier uit voor een bijeenkomst. Stuur ze van tevoren wat lekkers op, of organiseer zo’n pizzabijeenkomst. Maak er met de achterban een mooie avond van!

Samenwerking in de regio

Na het vraagstuk van contact met de achterban, ontstond een gesprek over het gebrek aan samenwerking tussen cliëntenraden op regionaal niveau. We zien dat cliëntenraden, vooral in deze periode, veel bezig zijn om zichzelf levend te houden en te kijken hoe ze van betekenis kunnen zijn. Samenwerking tussen raden onderling heeft daardoor niet de prioriteit, terwijl dat op regionaal niveau echt verschil zou kunnen maken bij onderwerpen als de regiovisie, de problemen rondom de 18jaars-grens, integrale zorg, privacy, ouderparticipatie en wonen. Toch blijft het lastig voor de deelnemers door de versnippering in het gemeentelijke landschap, terwijl je juist naar overeenkomsten wil zoeken.

Een deelnemer gaf een mooi voorbeeld van samenwerking in Brabant, waar men onder de noemer ‘Crossroads’ contact tussen cliëntenraden van zes grote organisaties stimuleert. 

Meer weten?

  • De netwerkbijeenkomsten zijn voor leden van LOC;
  • Lees meer over InContactStaan met je achterban;
  • Draag bij aan een regionale visie op jeugdzorg;
  • Neem voor meer informatie contact op met de Vraagbaak van LOC: vraagbaak@loc.nl of (030) 284 32 00.
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese