“Praat met elkaar over de visie op zorg en wonen” – Impressie regionale bijeen­komst Friesland

Geplaatst op 2 juni 2022

Het regioteam Friesland organiseerde op 16 mei een bijeenkomst over kleinschalig wonen. Vanuit de Bouwpool van LOC vertelden Jan Meerpoel en Ruud Kamsma over de historie en de huidige situatie met betrekking tot kleinschalig wonen. Ook was er volop ruimte voor uitwisseling over actuele thema’s.

De Bouwpool van LOC staat cliëntenraden graag terzijde met advies en ondersteuning in het bouwproces. De Bouwpool kan cliëntenraden adviseren bij adviesaanvragen nieuwbouw en her/ver-bouw. Cliëntenraden hebben op grond van de Wmcz 2018 instemmingsrecht over de inrichting van locaties. Meer informatie over ondersteuning door de Bouwpool.

Vroegtijdig betrekken

De inleiders gaven aan dat het van belang is dat een cliëntenraad vroegtijdig wordt betrokken bij de bouwplannen. Dan kan een raad nog invloed hebben. Bouwen is een geldkwestie. En steeds vaker is de zorgorganisatie niet degene die het gebouw bouwt en beheert. Algemeen kan gesteld worden dat de cliëntenraad de taak heeft om steeds te vragen naar ontwikkelingen.

Naast een gebouw is de ‘zachte’ kant ook van belang, zowel intramuraal als voor mensen met dementie die nog thuis wonen en de ontwikkelingen integreren in de buurt. Nu leek het alleen over de stenen te gaan.  Er is discussie / zorg over de opmerking van minister Conny Helder dat er geen verpleeghuisplaatsen bijkomen.

De belangrijkste tip is: praat met elkaar over de visie op zorg en wonen.  En hoe dit in de praktijk binnen de mogelijkheden is te realiseren.

De inleiders worden bedankt voor hun inbreng en inspiratie.

Uitwisseling over actuele thema’s

Na de pauze was er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die nu spelen bij de cliëntenraden. 

Tijdens de plenaire terugkoppeling werden de volgende punten genoemd.

  • Uitvoering van de Wet Zorg en Dwang in relatie tot ‘niet gesloten afdelingen’.
  • De bemensing van cliëntenraden. Een locatie in Stiens wist 5 nieuwe leden te werven door een oproep in de lokale krant: we hebben gevraagd wie ons wil helpen!
  • Er worden zorgen geuit over de overbelasting van de mantelzorgers en minister Helder die aangeeft dat meer inzet van mantelzorgers nodig is.
  • Sommige materialen bij de bouw zijn niet fijn bij het schoonhouden van de leefomgeving. Hier zou meer aandacht voor mogen zijn.
  • Ventilatie: LOC zal dit onderwerp onder de aandacht brengen bij betreffende ministerie
  • De vrijwilligersvergoeding. Er zit soms verschil in vergoeding tussen leden van een Centrale Clientenraad (CCR) en lokale cliëntenraad. Het is aan de raden om dit in de medezeggenschapsregeling te laten vastleggen. 
  • Hoe geef je de communicatie vorm tussen de CCR – lokale raden. Een mogelijkheid is om leden van de CCR aan te wijzen als contactpersoon voor een lokale raad. En om per jaar een aantal keren met alle voorzitters een overleg te plannen voor uitwisseling en afstemming.

Deelnemers gaven aan deze bijeenkomst en uitwisseling met elkaar waardevol te hebben gevonden. Er worden onderling gegevens uitgewisseld.

Volgende bijeenkomst 14 november

Annet van der Zee wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor de werkgroep. Binnenkort kun je een interview met haar lezen op dit platform. Het regioteam kan nog versterking gebruiken. Lijkt je het wat om je op deze manier in te zetten? Hier lees je meer informatie over de regionale netwerken van LOC.

De volgende bijeenkomst is op maandag 14 november in Leppehiem te Akkrum.

Het onderwerp is ‘De toekomst van de zorg’. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving zal een inleiding verzorgen. (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving met als voorzitter Jet Bussemaker).

We ontmoeten je graag! Werkgroep LOC Friesland VVT (Wiebe Kaldeway, Trees Flapper, Baukje van Hes en Annet van der Zee)

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese