Via cliëntmedezeg­genschap toewerken naar waar­devol­le zorg en waardevol wonen

Geplaatst op 7 oktober 2022

Donderdag 6 oktober tijdens de Week van de Medezeggenschap verzamelden cliëntenraadsleden zich in Kanaal30 in Utrecht om te bespreken hoe zij via cliëntmedezeggenschap kunnen toewerken naar waardevolle zorg en waardevol wonen. Dit om uiteindelijk samenleven met iedereen mogelijk te maken. Lees in dit bericht een verslag van de dag.

Stem geven aan mensen

De eerste workshop ging over de vraag hoe we via cliëntenmedezeggenschap kunnen toewerken naar waardevol wonen en waardevolle zorg? Hierbij werd door Frederique van de Woonbond aangegeven welke ontwikkelingen er op dit moment zijn in het kader van wonen. Vanuit de overheid ligt er op het gebied van wonen een Nationale woon/ en bouwagenda, waaruit volgt dat iedere gemeente aan de slag moet met een integrale woonzorgvisie. En daar ligt een rol voor de cliëntenraad, gaf Frederique aan, om een stem te geven aan mensen die wonen en zorg nodig hebben. Vanuit de deelnemers kwam hierover de discussie op gang: moeten cliëntenraden hierbij wel om tafel met de gemeente? Daarover waren de meningen verdeeld, maar werd er wel aangegeven: het is goed om de verbinding te zoeken als cliëntenraad, met bijvoorbeeld andere cliëntenraden en/of de Adviesraad Sociaal Domein van een gemeente, om de stem van de mensen te laten horen.  Een andere opmerking vanuit de deelnemers was wat te doen als de zorgorganisatie meerdere gemeenten bestrijkt: wat betekent dat voor het werk van de cliëntenraad? 

Nieuwe woonvormen

Vervolgens ging het over nieuwe woonvormen die ontstaan, waarbij wonen en zorg (deels) gekoppeld zijn, zoals de Knarrenhofjes en het thuishuis. Hierbij werd vanuit de bouwpool door Jan Meerpoel aangegeven dat er nogal wat ontwikkelingen op cliëntenraden afkomen, waar zij in meer of mindere mate invloed op kunnen uitoefenen. Door Jan, en ook vanuit de deelnemers, werden zorgen uitgesproken: wat te doen wanneer het eigendom van gebouwen/ huizen niet meer in handen is van de zorgorganisatie zelf of een woningcorporatie, maar van een buitenlandse investeerder. Hoe zorg je dan als cliëntenraad dat het perspectief van de cliënten (het waardevol bouwen en wonen) wordt meegenomen in de plannen van nieuwbouw of verbouw? 

Aandacht voor duurzaamheid

In de tweede workshop werd hier verder op ingegaan:  deze workshop ging over de adviesmomenten voor de cliëntenraad bij bouw, waarbij ook aandacht door de bouwpool werd besteed aan duurzaamheid. Door Mariëlle van Ooi werd stapsgewijs uitgelegd wanneer de cliëntenraad betrokken kan en moet worden wanneer er wordt verbouwd of er plannen zijn voor nieuwbouw. Dat begint al bij het betrokken zijn als cliëntenraad als er een strategisch vastgoedplan wordt opgesteld. Hier staan de plannen in van de organisatie voor een aantal jaar. Ook hier is gesproken hoe om te gaan wanneer het gebouw niet in eigendom is van de zorgorganisatie zelf en hoe je als cliëntenraad invloed kunt uitoefenen. Wat te doen als je de expertise niet in huis hebt als cliëntenraad? Remmert Pels gaf aan dat het van belang is om wél mee te praten en je rechten als cliëntenraad uit te oefenen. Wanneer je als cliëntenraad de bouwexpertise niet hebt, kun je de expertise van de bouwpool van LOC benutten. Daarnaast hebben leden van de cliëntenraad hun eigen (gebruiks)ervaring en kunnen van daaruit een verbouw/ nieuwbouw bekijken. Ook werd duidelijk dat het van belang is om na te denken over de inzet van domotica: wat past bij de cliënten? 

Lezen van bouwtekeningen

Ten slotte liet bouwpool- lid Remmert Pels een bouwtekening zien: waarom is het belangrijk om als cliëntenraadslid hiervan kennis te nemen? Remmert gaf aan dat de bouwpool graag langskomt bij cliëntenraden om hier verdere uitleg over te geven en om cliëntenraden te helpen bij het lezen van bouwtekeningen! 

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese