Nieuws binnen Dienstverlening aan cliëntenraden

Totaal 30 resultaten (pagina 1 van 3)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Deel je ook je cliënten­raad-er­varing?

Nieuws

Geplaatst op 20 februari 2020 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag. De wereld van cliëntenraden is continue in verandering. Nieuwe wetgeving, wisseling van bestuurders, de ‘achterban’ verandert, de cliëntenraad zelf krijgt meer ervaring en ga zo verder. Deel je ook je ervaringen in de cliëntenraad?

lees verder

Bijeen­komsten toelichting medezeg­genschapsregeling

Nieuws

LOC publiceert uiterlijk eind maart een gezamenlijk model voor de medezeggenschapsregeling, samen met de branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl. In april organiseert LOC drie bijeenkomsten door heel Nederland om een toelichting te geven op dit model. En tips en handvatten te delen voor de geprekken die cliëntenraden hebben met de zorgaanbieder over afspraken rondom medezeggenschap.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huis­zorg

Nieuws

“Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen die zorg nodig hebben. En om te zorgen dat opleidingen en werken in de zorg aantrekkelijk zijn”. LOC vraagt met een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. We hopen dat Tweede Kamerleden deze punten inbrengen tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg dat plaatsvindt op 12 februari.

lees verder

Status uitspraak Commissie Vertrouwenslieden onder Wmcz 2018

Nieuws

Geplaatst op 28 januari 2020 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Dienstverlening aan cliëntenraden
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en instellingen over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Ook kan zij een uitspraak doen. In 2019 heeft de LCvV, die mede door LOC in stand gehouden wordt, drie vragen gesteld aan het Ministerie van VWS over de status van de uitspraak van de Commissie op basis van de nieuwe Wmcz 2018. Deze spreekt namelijk niet langer van een bindende uitspraak van de commissie van vertrouwenslieden.

lees verder

Inbreng bij nieuwbouw en renovatie: 8 tips voor cliënten­raden

Nieuws

Inbreng van de cliëntenraad bij nieuwbouw of renovatie is broodnodig, betogen Henk Neep en Jan Meerpoel. Beiden zijn expert in de Bouwpool van LOC Waardevolle zorg. Acht tips uit hun workshop op het Congres Cliëntenraden 2019, samengevat door Waardigheid en Trots.

lees verder

Uit­nodiging net­werkmeeting ondersteuners

Nieuws

3 april aanstaande is de volgende netwerkmeeting ondersteuners cliëntenraden. De voorbereidingsroep heeft een programma georganiseerd rondom het thema: De model-medezeggenschapsregeling voor de Wmcz 2018. We hopen je 3 april te ontmoeten in Amersfoort!

lees verder

Update model­regeling Wmcz 2018

Nieuws

LOC komt in het eerste kwartaal van 2020 samen met de branche-organisaties ActiZ, GGZ Nederland en Zorgthuisnl met een gezamenlijke modelregeling bij de Wmcz 2018.

lees verder

Nieuwe basis­cur­sus­sen medezeg­genschap (gratis voor leden LOC)

Nieuws

Dit voorjaar start opnieuw een reeks basiscursussen. Op verschillende plaatsen in het land staan de trainers van LOC klaar om je uitgebreid te informeren over de (nieuwe) Wet medezeggenschap cliënten…

lees verder

Nieuwe handreiking: ‘Bouwstenen voor cliënten­raden’

Nieuws

Als zorginstellingen gaan renoveren of (ver)bouwen komt daar een hoop bij kijken. Zeker als bewoners ook moeten verhuizen. De cliëntenraad heeft bij zo’n proces wel het recht om te adviseren, maar niet altijd de ervaring met dit soort complexe trajecten. Daarom geeft LOC met de nieuwe handreiking ‘Bouwstenen voor cliëntenraden’ informatie over het bouwproces en tips en handvatten voor het invullen van de adviesrol. En: cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen kosteloos advies van de bouwpool van LOC inschakelen!

lees verder

Uitgebreid aanbod voor ondersteuners van cliënten­raden

Nieuws

Geplaatst op 20 december 2019 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden, Dienstverlening aan cliëntenraden
De ondersteuner cliëntenraad kwam afgelopen jaar veel aan bod: in de Wmcz 2018 is het recht op onafhankelijke ondersteuning expliciet opgenomen. Met de nieuwe brochure ondersteuner cliëntenraad biedt LOC handvatten om de de rol van ondersteuner (verder) in te vullen. Ook op andere vlakken organiseert LOC verdieping voor ondersteuners.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: