Brief LOC aan Tweede Kamer over verpleeg­huiszorg

Geplaatst op 7 februari 2020

Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen die zorg nodig hebben.

LOC vraagt met een brief aan de Tweede Kamer aandacht voor een aantal belangrijke onderwerpen. We hopen dat Tweede Kamerleden deze punten inbrengen tijdens het Algemeen Overleg Verpleeghuiszorg dat plaatsvindt op 12 februari.

Sterke medezeggenschap thuis

Steeds meer ouderen wonen thuis. Ook als zij (zware) zorg nodig hebben. Mensen die voorheen naar een zorginstelling gingen, krijgen nu zorg en ondersteuning thuis. Zij hebben vaak te maken met meerdere organisaties die zorg en ondersteuning verlenen. Daarom is het nog belangrijker dat zij collectief hun stem kunnen laten horen. In de praktijk is dat steeds ingewikkelder. Mensen raken zo steeds meer collectieve invloed kwijt die er eerder wel was. Het is nodig dat we op zoek gaan naar nieuwe manieren om de medezeggenschap in de thuissituatie te optimaliseren. LOC draagt graag bij in de zoektocht hoe dit te organiseren.

Voldoende beschutte woningen

Van ouderen vragen wij dat zij langer thuis blijven wonen. De verzorgingstehuizen zijn verdwenen uit de wijk en de wachtlijsten voor de verpleeghuizen zijn lang. Veel mensen vinden het ook fijn om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Er is echter een groot gat ontstaan tussen thuis in de wijk wonen en het verpleeghuis. Een aanzienlijke groep mensen woont alleen in een huis zonder veel contacten. Veel van hen missen daarnaast de zekerheid van een hulpverlener in de buurt.

Voor deze groep mensen is het fijn om op een beschutte plek te wonen. In een gebouw waarin zij hun woning zelf huren of kopen. Maar waar wel mogelijkheden zijn om anderen te ontmoeten. Zonder dat je in de winter eerst naar buiten moet. En waar ook continu een zorgverlener nabij is als er iets aan de hand is. LOC verzoekt de Tweede Kamerleden de minister te vragen of hij zorg wil dragen voor de bouw van voldoende beschutte woningen

Vernieuwing zorgonderwijs

Vanaf 2017 werkt de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg aan het veranderen van de cultuur in de verpleeghuiszorg. Het is een beweging waarin menselijke relaties centraal staan en niet de regels. Drie jaar later ondersteunt de beweging zichzelf zonder subsidie. En laten de inspanningen van de deelnemende organisaties mooie resultaten zien. Er ontstaat meer tijd en aandacht en bewoners zijn gelukkiger.

Een cultuuromslag in de verpleeghuiszorg vraagt echter ook een andere manier van mensen opleiden. De zorgopleidingen moeten beter aansluiten bij de zorg van nu. Zorgorganisaties en onderwijsvernieuwers zijn daarom gaan samenwerken om ook een cultuuromslag teweeg te brengen in het zorgonderwijs. LOC nodigt de Tweede Kamerleden uit om tijdens een werkbezoek kennis te nemen van onze visie op het zorgonderwijs van de toekomst.

Steek energie in zorg die aansluit bij de wensen van mensen

De overheid wil, samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, een integrale vergelijking gebruiken om tot eerlijke tarieven te komen in de verpleeghuiszorg. Allereerst wordt aan zorgorganisaties gevraagd om allerlei gegevens op te halen, gevolgd door een duur onderzoek. Deze poging om de kwaliteit van de zorg meetbaar te maken werkt concurrentie tussen de verschillende zorgorganisaties in de hand en verstoort de onderlinge verhoudingen. Want welke factoren bepalen of een organisatie meer geld nodig heeft dan een andere? En hoe vang je de werkelijkheid secuur in een model?

Al onze energie moet nu gestoken worden in het laten aansluiten van de zorg bij de wensen van de mensen die zorg nodig hebben. En om te zorgen dat opleidingen en werken in de zorg aantrekkelijk zijn. Veel energie steken in de bekostiging van de zorg helpt niet daarbij.

LOC verzoekt de Tweede Kamerleden om aan de minister te vragen te stoppen om een integrale vergelijking als basis te gebruiken om te komen tot eerlijke tarieven in de verpleeghuiszorg. En alle energie en aandacht te steken in het bijdragen aan zorg die aansluit bij de wensen van mensen die zorg nodig hebben.

Meer weten?

 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese