LOC pleit bij con­sultatie Besluit Wmcz 2018 voor snelle invoering wet

Geplaatst op 23 mei 2019

LOC heeft gereageerd op de internetconsultatie van het Besluit Wmcz 2018. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde deze consultatie open tot 23 mei. We riepen eerder cliëntenraden op om mee te doen aan deze consultatie. LOC vindt het belangrijk dat de op 21 mei door de Eerste Kamer aangenomen Wmcz 2018 zo snel mogelijk van kracht wordt. We pleiten ervoor geen eindeloze discussies over het Besluit te laten ontstaan, die feitelijk een discussie zijn over de wet zelf. 

Besluit Wmcz 2018

In de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018) staat dat alle zorgorganisaties met meer dan 10 zorgverleners een cliëntenraad moeten hebben. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wmcz 2018 sprak de Tweede Kamer af dat uitzonderingen op deze regel in een zogenaamde Algemene maatregel van bestuur (Amvb) komen te staan. Op 25 april werd deze Amvb (Besluit Wmcz 2018) in concept gepubliceerd. 

Het besluit regelt:
1. Welke instellingen niet onder het wetsvoorstel gaan vallen. Deze instellingen hoeven geen cliëntenraad in te stellen.
2. Welke instellingen pas een cliëntenraad in hoeven te stellen als ze met meer dan 25 personen zorg verlenen.

In de reactie van LOC op de internetconsultatie staat het volgende:

Beperkt aantal uitzonderingen

Over de aanwijzing van de instellingen waarop de wet niet van toepassing is merkt LOC op:

“LOC kan zich vinden in het streven om de uitzonderingen op de Wmcz beperkt te houden. We zien dat een goede medezeggenschap bijdraagt aan betere zorg. Daar waar nog geen medezeggenschap is worden vaak tevredenheidsonderzoeken en medezeggenschap als gelijkwaardig beschouwd. Terwijl er grote verschillen zijn. Ten eerste is de reikwijdte van de onderwerpen waar een cliëntenraad zich mee bezighoudt veel breder dan bij een tevredenheidsonderzoek. Ten tweede kan een cliëntenraad zelf onderwerpen op de agenda plaatsen, terwijl een tevredenheidsonderzoek eenzijdig is. Juist in deze tijd waarin we proberen een omslag te maken naar vraaggerichte zorg, is een stevige medezeggenschap om de collectieve belangen te behartigen noodzakelijk. Bij het overzicht van uitzonderingen vinden we f8 (schoonhouden van de woonruimte van een cliënt) niet in deze lijst thuishoren. Alle andere activiteiten betreffen kortstondige leveringen van diensten. Bij schoonmaak gaat het om een dienst die bij herhaling en urenlang in iemands woning plaatsvindt. Wij pleiten ervoor om schoonmaak uit deze lijst te halen vanwege de impact op het leven en de privacy van mensen die de schoonmaak nodig hebben.”

Te nauw omschreven grens

Over de regeling van de gevallen waarin een ambulante instelling pas tot instelling van een cliëntenraad verplicht is als in de regel met meer dan 25 natuurlijke personen zorg wordt verleend, merkt LOC het volgende op:

“LOC is blij dat de medisch-specialistische zorg en persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging vanaf 10 natuurlijke personen aan de Wmcz 2018 moeten voldoen. Dat doet recht aan de kwetsbare positie van mensen die van deze zorg afhankelijk zijn. Zoals in de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging. Maar de grens is wel te nauw omschreven wat ons betreft. Zeker in de geestelijke gezondheidszorg zou het goed zijn de reikwijdte te verbreden. Ook bij psychologen komen mensen met steeds zwaardere problematiek voor een behandeling. Wij zouden graag zien dat de ambulante geestelijke gezondheidszorg onder het criterium van tien natuurlijke personen komt te vallen.”

Snel invoeren

Bij overige opmerkingen geeft LOC aan het belangrijk te vinden dat de Wmcz 2018 nu ook zo snel mogelijk van kracht wordt:

“De Amvb is een uitwerking van afspraken die zijn gemaakt bij de goedkeuring van de wet door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft deze wet op 21 mei 2019 bekrachtigd. We merken dat er nog steeds discussie is over de wet zelf. Vooral in de eerste lijn. Het parlement heeft een afweging gemaakt tussen de verschillende belangen en de wet aangenomen. Wij vinden het belangrijk dat de Wmcz 2018 nu ook zo snel mogelijk van kracht wordt. En er geen eindeloze discussies over de Amvb ontstaan, die feitelijk een discussie over de wet zelf zijn. We roepen daarom de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, het ministerie van VWS en de Raad van State op om de Amvb snel te behandelen. En de Wmcz 2018 op korte termijn in te voeren. De herziening van de wet heeft vele jaren geduurd. Het is nu zaak dat we de medezeggenschap met behulp van de nieuwe wet kunnen versterken. Zodat mensen de zorg in de praktijk als steeds beter gaan ervaren.”

Meer informatie

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese