Minister volgt advies sector op: meer maatwerk bezoek verpleeg­huizen

Geplaatst op 4 juni 2020

Er komt meer ruimte voor maatwerk voor bezoek aan bewoners van verpleeghuizen. Minister De Jonge liet weten dat het ontvangen van meer dan één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is vanaf 15 juni. Het is positief dat ook het ministerie van VWS nu aangeeft dat er meer bezoek voor verpleeghuisbewoners mogelijk is wanneer dit verantwoord kan. Hiermee sluit het ministerie van VWS aan bij de adviezen van de sector voor een gefaseerde en verantwoorde openstelling van verpleeghuizen voor bezoek. Ook LOC drong al langer bij het ministerie aan om al eerder meer bezoekers toe te laten waar dat veilig kan

Versoepeling in fases

Uitbreiding van bezoekmogelijkheden is belangrijk voor bewoners en naasten. En het is daarom goed dat het ministerie terugkomt van de eerder genoemde datum van 15 juli en ruimte biedt voor meer mogelijkheden vanaf 15 juni. De handreiking die ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, NIP, Verenso, V&VN en ZorgthuisNl ontwikkelden helpt verpleeghuizen bij het organiseren van maatwerk voor verpleeghuislocaties. Versoepeling van het bezoekverbod verloopt in fases, zodat goed gecontroleerd kan worden wat de effecten zijn. Het blijft belangrijk de kans op besmetting en verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. 

Samen verantwoordelijk

Verpleeghuisorganisaties kunnen met behulp van de handreiking bepalen hoe zijn gefaseerd en verantwoord meer bezoek mogelijk maken in verpleeghuizen. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, de ondernemingsraad, de verpleegkundig advies raad (VAR/PAR) en de regiebehandelaren. Ook over voor het maken van afspraken over een wandeling of het mee naar huis nemen van bewoners worden per fase afspraken gemaakt conform de richtlijn in de handreiking.

Maatwerk voor bezoek

Maatwerk in het organiseren van bezoek is nodig omdat elke verpleeghuislocatie anders is. Bij de ene locatie kan uitbreiding sneller dan op de andere plek omdat de doelgroep en omstandigheden anders zijn. Voorwaarde is in elk geval dat er geen coronabesmetting heerst. Bewoners van verpleeghuizen zijn kwetsbaar en besmetting met het virus kan grote gevolgen hebben. Bij het organiseren van bezoek moet een balans gevonden worden tussen het beperken van het risico op besmetting voor een hele locatie en het mogelijk maken van bezoek voor bewoners en naasten.

Meer weten?

  • Lees ook de extra toelichting van LOC: alles op een rij over de bezoekregeling en de rol van de cliënten­raad
  • Download de nieuwe handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen (versie 4 juni). LOC heeft deze samen met ActiZ, Alzheimer Nederland, V&VN, Zorgthuis NL, Verenso en NIP opgesteld. Hier staat precies in waar verpleeghuizen allemaal aan moeten voldoen.
  • De theoretische achtergrond daarbij geeft in de bijlagen 9 t/m 11 informatie hoe je als cliëntenraad het gesprek goed voert.
  • Dinsdag 26 mei gaven Marthijn Laterveer en Tiske Boonstra tijdens een webinar een toelichting op de bezoekregeling verpleeghuizen en de rol van de cliëntenraad. Ook beantwoordden zij vragen van cliëntenraden. Wil je deze webinar terugkijken?
  • Veelgestelde vragen over de bezoekregeling
  • Voorbeelden om contact te maken met bewoners
  • Deel graag je voorbeelden en ervaringsverhalen via dit platform: praat ook mee
Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese