Naar een nieuw samenspel in zorg en ondersteuning: met inwoners in de regie

Geplaatst op 17 november 2023

Van mee mogen praten naar de touwtjes in handen en echt zeggenschap hebben over zorg en ondersteuning. LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging trekken samen op om te komen tot een nieuw samenspel in zorg en ondersteuning, met inwoners in de regie. Dit vraagt om een fundamentele omkering in denken en handelen.

Fundamentele omslag

Steeds meer mensen maken zich zorgen over de zorg. Analyses over schaarste, krapte en vastlopende zorg hebben de overhand. Tegelijk is er ontzettend veel onbenut potentieel: het is tijd om ruimte te maken voor de oplossingen van mensen zelf. De roep om meer eigenaarschap, zeggenschap en vertrouwen zien we als brede onderstroom in de samenleving terug. Nemen we die roep serieus, dan vraagt dit om fundamentele omkering in denken en handelen. Nederland Zorgt Voor Elkaar,  Espria Ledenvereniging en LOC Waardevolle zorg hebben de handen ineengeslagen om dit voor elkaar te krijgen. Wij willen dat de burger in de regie komt als het gaat om zorg en ondersteuning. Van mee mogen praten, naar de touwtjes in handen en echt zeggenschap hebben over zorg en hulp. In deze video geven we een toelichting op dit perspectief.

Inwoners in de regie

Onze focus op het individu heeft ons goede dingen gebracht, denk aan zelfontplooiing en zorg op maat. De keerzijde hiervan is dat we deels de verbinding zijn kwijtgeraakt als samenleving. Daarnaast is zorg en ondersteuning versplinterd georganiseerd vanuit veel instituties en organisaties. Mensen ervaren het niet als van henzelf en dat leidt tot onvrede.

Bovendien loopt ons zorgstelsel vast door uitdagingen op de arbeidsmarkt, schotten en complexiteit. We zitten in een spagaat en het is nodig om fundamenteel anders te kijken naar zorg en ondersteuning en hoe we dit organiseren. Wij zien dat buurten en dorpen tot bloei komen, wanneer de inwoners eigenaarschap en zeggenschap hebben over hun eigen lokale situatie. Er gaat ongekende kracht uit van zorgzame gemeenschappen. Dit leidt tot meer waarde voor zowel individuen (jong en oud) als voor de samenleving als geheel. De burger in de regie, samen, lokaal en integraal.

Wettelijke borging van zeggenschap

Wij willen het eigenaarschap van burgers over zorg en ondersteuning versterken door lokale zeggenschap wettelijk te borgen. Inwoners in de lokale gemeenschap krijgen onder andere initiatiefrecht om te bepalen hoe zorg en ondersteuning in hun buurt, dorp, wijk is geregeld. Zij krijgen daar onafhankelijke ondersteuning en structurele financiële middelen bij. De financiering volgt de plannen van de burger en niet andersom.

Verkiezingsprogramma’s

In de verkiezingsprogramma’s zien wij al (mede door ons aangedragen) aanknopingspunten terug. Ook na de verkiezingen zetten wij ons ervoor in om bovenstaande ideeën werkelijkheid te maken. Wij zijn benieuwd of (en hoe) jij hier vanuit jouw rol mee bezig bent. Wat kun je vanuit jouw rol of organisatie betekenen om hieraan bij te dragen? En hoe zouden we elkaar verder kunnen helpen? Wij hebben er in elk geval nog veel meer ideeën over, we komen graag met je in contact. We zien uit naar reacties op/onder dit bericht.

Meer weten? Zie ook deze lees-, luister en kijktips

Doe je met ons mee om de omslag te bereiken?

Doe, deel en denk mee! Laat een reactie achter onder dit bericht. Of volg ons op X, Linkedin, Facebook of Instagram en deel het bericht!

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese