De ongekende kracht van zeg­genschap van de burger.

Geplaatst op 1 augustus 2023

Samen voor een hechtere samenleving.

Van meepraten naar zeggenschap; LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging geven samen input voor verkiezingsprogramma.

Een paar krachtige feiten uit recent onderzoek:

 • 81% van de burgers maakt zich zorgen over hoe de zorg in Nederland is geregeld als zij straks oud zijn.  
 • 78% van de leden van Espria Ledenvereniging geeft aan het belangrijk te vinden dat er wordt opgekomen voor de belangen van de burger. 
 • 74% verwacht daarom ook een politieke lobby.   

Een duidelijke boodschap van de burger. Er is grote behoefte aan een onafhankelijke partij waar je met al je vragen rondom (informele) zorg terecht kan. LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging slaan daarom de handen ineen. Ze beschreven hun overtuiging van zeggenschap vanuit de samenleving in een brief aan de politiek. Want snel handelen door de val van het kabinet is gewenst. Nu is het dé tijd om in de verkiezingsprogramma’s terecht te komen.
Wij nemen je graag mee in deze stap.

Ons geloof in zorgen voor elkaar als fundament van de samenleving.

We geloven dat buurten en dorpen tot bloei komen, wanneer je zeggenschap hebt over je eigen specifieke lokale situatie. Er gaat ongekende kracht uit van zorgzame gemeenschappen. Dit leidt voor zowel individuen (jong en oud) als voor de samenleving tot meer waarde. Maar zij moeten wel voldoende ruimte, middelen en waar nodig ondersteuning krijgen.  

De samenleving gelooft er ook heilig in. Toch zijn er hobbels. 

Onze focus op het individu heeft ons goede dingen gebracht, denk aan zelfontplooiing en zorg op maat. Maar de keerzijde van deze focus is dat we hierdoor deels de verbinding zijn kwijtgeraakt als samenleving. Daarnaast is zorg en ondersteuning ook nog eens versplinterd georganiseerd vanuit veel instituties en organisaties. Mensen ervaren het niet als van henzelf en dat leidt tot onvrede. 

Ons zorgstelsel loopt ook nog eens vast door personeelsgebrek, schotten en complexiteit. We zitten in een spagaat en het is nodig om fundamenteel anders te kijken naar zorg en hulp en hoe we dit organiseren. Samen, lokaal en integraal. 

Fundamenteel anders, maar hoe dan? 

Nu is het zo dat we als burger enkel mee mogen praten, met het risico, zoals Tim ‘S Jonger zo scherp in zijn artikel zegt: “Als je gevoelloos beleid wil, moet je beleid vooral laten maken door mensen die geen gevoel hebben bij de materie”. Wij vinden dat de burger zelf slimme, duurzame oplossingen moet kunnen bedenken (de energie en wil is er genoeg bij de burger), volledig passend in de buurt of wijk; echt zeggenschap.   

Onze aanbevelingen. 

 1. Wij willen het eigenaarschap van burgers over zorg en hulp versterken door lokale zeggenschap wettelijk te borgen. Inwoners krijgen onder andere initiatiefrecht om te bepalen hoe zorg en hulp in hun wijk is geregeld. Zij krijgen daar onafhankelijke ondersteuning en financiële middelen bij. 

  Omdat initiatieven anders worden vermorzeld door systemen, moeten we zeggenschap borgen in wetgeving. Want niet elke wijk of buurt krijgt de initiatieven even gemakkelijk van de grond. Denk bijvoorbeeld aan mensen waarvoor het naar school krijgen van kinderen met een gevoede buik en schone kleren al een worsteling is. De overheid moet de olie in de machine van zeggenschap en burgerinitiatief zijn.  
 1. De financiering van zorg en hulp is volgend op de manier waarop burgers dit lokaal organiseren.

  Wij zien de rol van de overheid vooral in het vergroten van de zeggenschap voor burgers door hobbels in systemen weg te halen en te zorgen dat er financiering ontstaat om goed te kunnen faciliteren en aan te jagen. Waarna een duurzame manier van investeren moet volgen op de manier waarop het initiatief lokaal is georganiseerd. Zo hoeven de burgers niet met hun plan naar de overheid om geld te vragen, maar kunnen zij plannen uitvoeren, passend in de buurt met het vertrouwen en de mentale ondersteuning van de overheid. De financiering volgt de plannen van de burger en niet andersom.
 1. Burgers beschikken over een onafhankelijk loket dat 24/7 telefonisch en digitaal bereikbaar is en dat hen wegwijs maakt en helpt met de volgende stap bij een hulpvraag. 

  Om zorgzame gemeenschappen vitaal, effectief en daadkrachtig te laten functioneren is zelfzorg belangrijk. Wie goed voor zichzelf zorgt, kan er zijn voor anderen. Een onafhankelijk loket biedt advies en ondersteuning, waarmee mensen beter voor zichzelf kunnen zorgen en voor anderen. Zo houden we de leefbaarheid in de wijken op peil. Zorg en hulp bij elkaar brengen is mensen bij elkaar brengen. 

De meerwaarde van bundeling van krachten. 

Waarom zijn deze 3 partijen (LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging) nu zo’n krachtige combinatie? 

 • Wij denken vanuit het perspectief van de mens in al zijn facetten van zijn en niet vanuit de mens als cliënt of patiënt. 
 • Wij denken vanuit de context van de buurt, wijk of samenleving. We hebben ook direct contact met onze achterban en praten daardoor met hen en niet over hen. 
 • Wij vertegenwoordigen samen een grote verscheidenheid en totaal volume van 1,2 miljoen burgers verenigd in huishoudens, burgerinitiatieven en cliëntenraden en doen dit al vele jaren.  
 • Wij kunnen vanuit verschillende invalshoeken kijken en houden elkaar scherp door niet direct voor 1 oplossing te gaan. 
 • Wij handelen niet vanuit winstoogmerk en bovenal hebben wij volledig vertrouwen in elkaar. 
 • Wij werken vanuit dezelfde drijfveren, namelijk de burger helpen en ondersteunen bij het zorgen voor elkaar en goed zorgen voor zichzelf.  

Wie wij zijn. 

 • Nederland Zorgt Voor Elkaar – die 2.000 zorgzame gemeenschappen vertegenwoordigt; 
 • LOC Waardevolle zorg, met 1.000 aangesloten cliëntenraden – die gezamenlijk 600.000 mensen vertegenwoordigen;
 • Espria Ledenvereniging, waarvan 310.000 huishoudens lid zijn – die gezamenlijk ruim 660.000 mensen vertegenwoordigen. 

Klik hier voor meer informatie over het behoefteonderzoek.

Klik hier voor de brief aan de politiek

Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

L. Gerards 2 maanden geleden

Ik heb pas  geleden een brief over mijn kijk op de sloop van de ouderenzorg  gestuurd naar jorien van den Herik geschreven. Hij was voorzitter van Feyenoord en is nu voorzitter van 50+. Hij heeft mij inmiddels daarover gebeld en neemt nog contact met op. Ik weet wel zeker dat we van VVD  CDA EN PvaA niets hoeven te verwachten. Zijn medeplichtig aan de huidige situatie en de verdere teloorgang.

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese