Onmid­delijk oplos­singen nodig in de jeugdbescher­mingsketen – LOC roept op tot actie

Geplaatst op 16 september 2022

De overheid faalt in het beschermen van de kwetsbaarste kinderen. LOC Waardevolle zorg kaart al jaren aan dat de jeugdbescherming in ons land niet doet wat zij zou moeten doen. En dat ze dat ook niet kán doen door de huidige focus op kostenbeheersing, regels en systemen. Laatst verscheen een onderzoeksrapport van de Universiteit Leiden, waarin wetenschappers opnieuw constateren dat de jeugdbescherming vaak meer schade aanricht in gezinnen dan problemen oplost. De inspecties dringen aan om per direct te starten met een crisisaanpak. LOC onderschrijft deze noodzaak en roept op tot actie. We kunnen niet anders dan beginnen bij kinderen, jongeren, ouders en hulpverleners. Rapport na rapport blijft het bij praten en verandert er in de praktijk niks. Gezinnen voelen zich niet gehoord en hulpverleners staan machteloos. De Tweede Kamer concludeerde tijdens het ingelaste debat dat de plannen van het kabinet onvoldoende zijn. Het kabinet krijgt 6 weken de tijd om met een plan te komen dat kwetsbare kinderen direct helpt. We gaven daar inbreng voor, mede gebaseerd op oorzaken en oplossingsrichtingen die cliëntenraden in de jeugdbescherming aandragen.

Vrijdag 11 november maakte het het kabinet bekend welke maatregelen zij willen nemen om op korte termijn de druk op de jeugdbescherming te verlichten. Op korte termijn zullen we vanuit LOC daarop reageren.

Boodschap aan Tweede Kamer

Namens cliëntenraden in de jeugdbeschermingsketen gaf LOC met een brief inbreng voor het debat in de Tweede Kamer dat op 15 september plaatsvond. Er is sprake van een groot probleem en er zijn onmiddelijk oplossingen nodig. De huidige situatie roept indringende vragen op:

  • Wat betekent dit voor kinderen en jongeren in de lopende trajecten? Wat gaat de regering doen om onveilige situaties voor hen in lopende trajecten weer veilig te maken?
  • Wat betekent de constatering van de wetenschap dat jeugdbescherming meer schade aanricht in gezinnen dan problemen oplost voor nieuwe nog lopende aanvragen? Een beschermingsmaatregel moet voorkomen dat een kind verder ernstig bedreigd wordt in de ontwikkeling. De beperking in de ontwikkeling moet niet het gevolg zijn van een beschermingsmaatregel. Wil de regering nog meer kinderen in deze situatie terecht laten komen?

We kunnen niet anders dan beginnen bij kinderen, jongeren, ouders. In plaats van dat instanties en professionals over hun hoofden besluiten nemen. Dit geldt zowel voor de uitvoering als voor beleid. Kinderen in (acute) ernstige situaties verdienen bescherming en zorg. Wij vinden het wenselijk en mogelijk dat de instroom in de jeugdbescherming wordt beperkt. Voorkom zo veel mogelijk dat voor een gezin een ondertoezichtstelling moet worden aangevraagd en indien dit toch het geval is, moet er ook passende zorg beschikbaar zijn. In de brief delen we welke mogelijkheden we daartoe zien.

Lees de volledige boodschap van LOC Waardevolle zorg aan de Tweede Kamer

LOC roept op tot actie

Het eerste wat nu moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. Zonder dat over hun hoofden heen wordt besloten. LOC wil samen met hen – en hulpverleners – bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. Dat doen we via de beweging Radicale vernieuwing jeugdzorg. Doe mee! 

Zo doe je mee:

Meer weten

Dit bericht werd eerst geplaatst op maandag 12 september, laatste update vrijdag 16 september

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese