jeugdbescherming

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 5 Laat leef­tijdsgren­zen los

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 5: Laat leeftijdsgrenzen los.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 4 Maak werken in de jeugdzorg aantrek­kelijk

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 4: Maak werken in de jeugdzorg aantrekkelijk.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 3 Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 3: Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders.

lees verder

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 2. Maak werk van (mede)zeg­genschap

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 2: Maak werk van (mede)zeggenschap.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 1. Laat kinderen zijn wie ze zijn

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 1: Laat kinderen zijn wie ze zijn.

lees verder

Tweede Kamer wil tempo in uitvoering Her­vor­mingsagen­da Jeugdzorg

Geplaatst op 3 juli 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Kwaliteit jeugdzorg
Op dinsdag 27 juni debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS en minister Franc Weerwind van Justitie en Veiligheid over de Hervormingsagenda Jeugdzorg. Op 19 juni werd deze hervormingsagenda na langdurig overleg definitief vastgesteld en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. In het debat met de Tweede Kamer legden de bewindspersonen legden uit wat zij voorrang geven in de Hervormingsagenda. De Tweede Kamer drong vooral aan op een goede en snelle uitvoering van de hervormingsagenda.

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Het kan echt anders”

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Reactie LOC Inter­net­con­sul­tatie gesloten jeugdhulp

Geplaatst op 23 mei 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Vrijheid en veiligheid, Rechten van mensen
LOC heeft een reactie gestuurd op de internetconsultatie ‘Gesloten Jeugdhulp’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De consultatie ging over de aanvullende regels bij het ‘besluit Jeugdwet’. De…

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | Bur­gerinitiatieven zorg & welzijn

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'Zeggenschap' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

'Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Podcast: ‘De kracht van samen­wer­ken met gezinnen in de jeugdbescher­ming’

De jeugdbescherming is al geruime tijd onderwerp van gesprek in de media, de politiek en de samenleving. Een belangrijk geluid is dat gezinnen zich onvoldoende gezien en serieus genomen voelen. Omdat waardevolle zorg pas betekenis krijgt als dit wel gebeurt, ondersteunt LOC jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om de samenwerking met kinderen, jongeren en ouders vorm te geven.

lees verder

Gevraagd: Ervaringsken­nis voor verbeteren richtlij­nen jeugdzorg

Geplaatst op 24 november 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Voor het bijwerken en verbeteren van verschillende richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming is het Nederlands Jeugdinstituut op zoek naar ouders die hun ervaringskennis in willen brengen. Ben jij een ouder die…

lees verder

Cliëntperspec­tief bij inkoop jeugdzorg (online)

14 december 2022

Meepraten over hoe de zorg voor jou vorm krijgt, invloed hebben op het aanbod en de manier waarop, aangeven wat onder kwaliteit van zorg en hulp verstaan wordt, daar is medezeggenschap in de jeugdzorg (o.a.) op gericht. Cliëntenraden lopen echter aan tegen afspraken die in de inkoop van jeugdzorg al gemaakt zijn. Veel gehoorde vragen zijn: Hoe betrekken de gemeenten het cliëntperspectief? Op welke momenten is gedetailleerde invloed vanuit cliëntenperspectief mogelijk, is er mogelijkheid tot een dialoog tussen voor jeugd, ouders, instellingen en gemeenten en wat is daarvan van meerwaarde en leidt dit tot een duurzaam onderdeel in het inkoopproces? Op 14 december ben je van harte welkom om tijdens een online bijeenkomst hierover verder uit te wisselen. We presenteren een concept handreiking en gaan op basis daarvan het gesprek aan.

lees verder

Voor­zit­terscur­sus cliënten­raden jeugdzorg (online)

16 november 2022

Geplaatst op 29 september 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Voorzitters cliëntenraden
Voorzitters van cliëntenraden in de jeugdzorg hebben een extra rol in de vergadering. In deze cursus is er volop ruimte om met elkaar te spreken over wat je opvalt, wat je lastig vindt of juist een leuke uitdaging vindt als voorzitter.

lees verder

Herfsteditie LOC-tijdschrift | Elkaar helpen

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Kinderen, jongeren, ouders opgelet: Actiebijeen­komst voor de jeugdbescher­ming!

13 oktober 2022

Er is veel te doen om de jeugdbescherming de afgelopen weken, waarin door allerlei partijen geconstateerd wordt dat die vaak meer schade aanricht in gezinnen dan problemen oplost. En dat er onmiddellijk actie nodig is. Misschien heb je via onze (sociale) media meegekregen wat we hiervoor doen. En heb je eerste reacties daarop gelezen (op dit platform en op LinkedIn). Met cliëntenraden uit gesloten instellingen bespraken we dit al kort en kondigden we deze actie-middag aan voor kinderen, jongeren en ouders. Details zijn intussen bekend: doe mee en deel deze uitnodiging!

lees verder

Online Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

25 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Online Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

21 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Inspiratiebijeen­komst inkoop Jeugdzorg

18 oktober 2022

Samen jeugdzorg vormgeven doe je alleen als je allemaal aan tafel zit daar waar de afspraken gemaakt worden. In de inkoop van jeugdzorg op gemeente en regionaal niveau liggen fundamenten voor de te geven zorg in de jeugdzorg. Wat is er nodig om mee te gaan in dat gesprek? Hoe kunnen cliëntenraden waardevol meepraten met de inkoop van jeugdzorg aan tafel met gemeenten en provincies? Wat heeft de cliëntenraad daarvoor nodig en hoe krijgt het cliëntperspectief een waardevolle plek aan deze tafel? In tien bijeenkomsten gaan we dit bespreken, onderzoeken en verzamelen we tips.

lees verder

Inspiratiebijeen­komsten inkoop jeugdzorg

Wat is het nut en de noodzaak van betrokkenheid van het cliëntperspectief bij de inkoopgesprekken in de jeugdzorg? In oktober en november organiseert LOC inspiratiebijeenkomsten om dit samen te onderzoeken, bespreken en tips te verzamelen! Cliëntenraden, gemeenten en jeugdzorgaanbieders zijn van harte uitgenodigd.

lees verder

Onmid­delijk oplos­sin­gen nodig in de jeugdbescher­mingsketen – LOC roept op tot actie

Geplaatst op 16 september 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Kwaliteit jeugdzorg, Rechten van mensen
De overheid faalt in het beschermen van de kwetsbaarste kinderen. Er zijn onmiddelijk oplossingen nodig in de jeugdbeschermingsketen. Rapport na rapport maakt dit duidelijk, maar het blijft bij praten en er verandert in de praktijk niets. Gezinnen voelen zich niet gehoord en hulpverleners staan machteloos. LOC Waardevolle zorg kaart al jaren aan dat de jeugdbescherming in ons land niet doet wat zij zou moeten doen. En dat ze dat ook niet kán doen door de huidige focus op kostenbeheersing, regels en systemen. De inspecties dringen aan om per direct te starten met een crisisaanpak. LOC onderschrijft deze noodzaak en roept op tot actie: Het eerste wat nu moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. Zonder dat over hun hoofden heen wordt besloten.

lees verder

Feitenon­der­zoek bij uit­huisplaat­sin­gen

De afgelopen periode onderzocht de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 45 gedwongen uithuisplaatsingen in 2021 en ziet daarbij dat de kwaliteit van feitenonderzoek tekort schiet. De inspectie beveelt aan aan om ouders en kinderen beter te betrekken bij afwegingen over uithuisplaatsing. In een rapport presenteert de inspectie haar conclusies en aanbevelingen.

lees verder (1)

In dialoog over geweld in de jeugdzorg

"We willen komen tot een jeugdzorg die beter beschermt": dat is wat de jeugdzorgaanbieders, verenigd in Jeugdzorg Nederland, zeiden na het uitkomen van het rapport van Commissie De Winter ‘Onvoldoende beschermd’. Om dat te bereiken vinden zij het belangrijk dat het onderwerp ‘geweld’ bespreekbaar wordt en blijft. Een middel dat ze daarvoor inzetten is de dialoog tussen (oud)cliënten, professionals en bestuurder(s) over geweld in de jeugdzorg. Bij deze ook aan cliënten(raden) in de jeugdzorg de uitnodiging om daarvoor het initiatief te nemen.

lees verder

Tip je bes­tuur­der: Leergang medezeg­genschap jeugdzorg

In het najaar van 2022 organiseert LOC Waardevolle zorg een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. (Bestuurssecretarissen / stafmedewerkers zijn ook welkom!) Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en wat van medezeggenschap, welke kaders zij hebben en vooral hoe zij dit in de praktijk (willen) brengen. Hierbij wordt de eigen besturingsfilosofie, organisatiestructuur en toezichtvisie onder de loep genomen. Hoe passen deze bij de visie op medezeggenschap? En waar schuurt het in de praktijk?

lees verder

Zorg & Zeg­genschap | Anders kijken naar zorg en ondersteuning

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

LOC Waar­devol­le zorg in podcast Zin en Onzin van Jeugdzorg

Geplaatst op 17 juni 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Rechten van mensen
Een levendig gesprek in de laatste podcast 'Roerende zaken' van De Zin en Onzin van Jeugdzorg, met de coördinator van onze vernieuwingsbeweging, Ingrid Rebel. Wat raakt haar? Wat drijft haar? 'Het gaat erom dat mensen inzicht krijgen in hoe ze in elkaar zitten, en in hun eigen gebruiksaanwijzing. En dat wij die gebruiksaanwijzing accepteren.'

lees verder

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Op 18 mei gingen Tweede Kamerleden met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind in debat over het Jeugdbeleid. Er zijn grote problemen in de jeugdzorg. Ook uit alle signalen die LOC ontvangt van kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners en cliëntenraden blijkt dat. Als inbreng voor dit debat deelden wij onze zorgen in een brief met de betrokken Tweede Kamerleden, maar ook concrete en breed gedragen oplossingen. We moeten de symptoombestrijding stoppen en problemen bij de wortel aanpakken. Veel punten uit onze brief kwamen aan de orde tijdens het debat. Ook het belang van inbreng door jongeren en ouders zelf en de inzet van ervaringsdeskundigen kwam uitgebreid ter sprake.

lees verder (2)

Manifest biedt hoop | Kinderen, jongeren, ouders en profes­sionals bundelen krachten 

Geplaatst op 23 mei 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit jeugdzorg
Tijdens onze inspiratiebijeenkomst eind april kwamen enkele tientallen mensen van jong tot ouder bij elkaar, omdat zij ervaren dat er iets anders moet in de ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Of het nu is omdat zij vastlopen, of omdat ze hoopvolle initiatieven verder willen ontwikkelen. “Zó kijken, brengt waardigheid, plezier en creativiteit in het leven en werken met kinderen en ouders”

lees verder

LOC-tijdschrift | Steun manifest: laat kinderen zichzelf zijn

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder (1)

Finan­ciële tegemoet­koming slachtof­fers geweld in jeugdzorg

Kinderen, jongeren, gezinnen die te maken krijgen met jeugdzorg, moeten kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Dat dit niet altijd het geval is, is ronduit vreselijk. Sommige kinderen en jongeren krijgen zelfs te maken met fysiek of psychisch geweld. Commissie de Winter heeft daar eerder onderzoek naar gedaan: in 2019 verscheen daarover een rapport. Daarmee kwam meer aandacht, erkenning en ook ondersteuning voor kinderen en jongeren die te maken kregen met geweld en/of misbruik. Ook kunnen zij beroep doen op een schadevergoeding. 

lees verder

Voor­zit­terscur­sus cliënten­raden jeugdzorg

7 april 2022

Geplaatst op 22 februari 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Voorzitters cliëntenraden
Voorzitters van cliëntenraden in de jeugdzorg hebben een extra rol in de vergadering. In deze cursus is er volop ruimte om met elkaar te spreken over wat je opvalt, wat je lastig vindt of juist een leuke uitdaging vindt als voorzitter.

lees verder

Effectieve medezeg­genschap jeugdzorg: ook in 2022 kosteloze ondersteuning LOC

Geplaatst op 2 februari 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Een aanbieder die de betrokkenheid van de cliëntenraad mist of haar adviezen niet representatief vindt. Of überhaupt nog een samenwerking met kinderen, jongeren en ouders wil opzetten. Maar ook: een cliëntenraad die zich niet serieus genomen voelt door de organisatie. Het zijn voorbeelden die we vaker tegenkomen. Het vormgeven van een goede samenwerking tussen kinderen, jongeren, ouders en een jeugdhulpaanbieder kan lastig zijn. Daarom biedt LOC Waardevolle Zorg hier ook in 2022 kosteloos ondersteuning bij. Wil je wat versterking? Laat graag je gegevens achter, dan nemen we contact met je op!

lees verder (2)

Een betekenis­vol­le samen­wer­king vormgeven

Handvatten om aan de slag te gaan

Met het organiseren van invloed van mensen die zorg nodig hebben kan je samenwerken aan goede zorg en ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Hoe je die samenwerking betekenisvol organiseert –…

lees verder

LOC-tijdschrift | De menselijke maat centraal

Het winternummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder

Van autisme tot bor­der­line, maar nooit écht gezien

Geplaatst op 18 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit jeugdzorg
Hoe lukt het mensen ondanks ziekte, beperkingen, tegenslagen of andere hobbels waarde aan hun leven te geven? En wat drijft en motiveert hen van waarde en betekenis te zijn voor anderen? In deze aflevering vertelt Yuna Timmermans (24) over wat elf jaar jeugdzorg en ggz met haar hebben gedaan. “De woede die zich opbouwde, werd mijn houvast.”

lees verder (2)

Leergang voor bes­tuur­ders – Medezeg­genschap in de jeugdzorg

Geplaatst op 15 oktober 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
In november en december 2021 organiseert LOC Cliëntenraden een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en…

lees verder

Leergang voor bes­tuur­ders – Medezeg­genschap in de jeugdzorg

Geplaatst op 27 september 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
In november en december 2021 organiseert LOC Cliëntenraden een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en…

lees verder

LOC-tijdschrift | Inspireren en enthousias­meren

Het herfstnummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder (2)

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese