jeugdbescherming

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Op 18 mei gaat de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in debat met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind. Het is belangrijk dat dit debat over méér gaat dan alleen bezuinigingen in de jeugdzorg. We moeten de symptoombestrijding stoppen en werken aan structurele oplossingen. Verleg de focus van geld naar de inhoud. Betrek de mensen om wie het gaat bij het vormgeven van het beleid.

lees verder

Leergang medezeg­genschap | Bes­tuur­ders jeugdzorg

Geplaatst op 30 maart 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
In mei 2022 organiseert LOC Waardevolle zorg een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en wat…

lees verder

LOC-tijdschrift | Steun manifest: laat kinderen zichzelf zijn

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Finan­ciële tegemoet­koming slachtof­fers geweld in jeugdzorg

Kinderen, jongeren, gezinnen die te maken krijgen met jeugdzorg, moeten kunnen rekenen op goede en veilige zorg. Dat dit niet altijd het geval is, is ronduit vreselijk. Sommige kinderen en jongeren krijgen zelfs te maken met fysiek of psychisch geweld. Commissie de Winter heeft daar eerder onderzoek naar gedaan: in 2019 verscheen daarover een rapport. Daarmee kwam meer aandacht, erkenning en ook ondersteuning voor kinderen en jongeren die te maken kregen met geweld en/of misbruik. Ook kunnen zij beroep doen op een schadevergoeding. 

lees verder

Voor­zit­terscur­sus cliënten­raden jeugdzorg

7 april 2022

Geplaatst op 22 februari 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Voorzitters cliëntenraden
Voorzitters van cliëntenraden in de jeugdzorg hebben een extra rol in de vergadering. In deze cursus is er volop ruimte om met elkaar te spreken over wat je opvalt, wat je lastig vindt of juist een leuke uitdaging vindt als voorzitter.

lees verder

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

'Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Effectieve medezeg­genschap jeugdzorg: ook in 2022 kosteloze ondersteuning LOC

Geplaatst op 2 februari 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Een aanbieder die de betrokkenheid van de cliëntenraad mist of haar adviezen niet representatief vindt. Of überhaupt nog een samenwerking met kinderen, jongeren en ouders wil opzetten. Maar ook: een cliëntenraad die zich niet serieus genomen voelt door de organisatie. Het zijn voorbeelden die we vaker tegenkomen. Het vormgeven van een goede samenwerking tussen kinderen, jongeren, ouders en een jeugdhulpaanbieder kan lastig zijn. Daarom biedt LOC Waardevolle Zorg hier ook in 2022 kosteloos ondersteuning bij. In een aantal online sessies geeft LOC hierover meer informatie. 

lees verder (2)

Een betekenis­vol­le samen­wer­king vormgeven

Handvatten om aan de slag te gaan

Met het organiseren van invloed van mensen die zorg nodig hebben kan je samenwerken aan goede zorg en ondersteuning in de dagelijkse praktijk. Hoe je die samenwerking betekenisvol organiseert –…

lees verder

LOC-tijdschrift | De menselijke maat centraal

Het winternummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder

Van autisme tot bor­der­line, maar nooit écht gezien

Geplaatst op 18 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit jeugdzorg
Hoe lukt het mensen ondanks ziekte, beperkingen, tegenslagen of andere hobbels waarde aan hun leven te geven? En wat drijft en motiveert hen van waarde en betekenis te zijn voor anderen? In deze aflevering vertelt Yuna Timmermans (24) over wat elf jaar jeugdzorg en ggz met haar hebben gedaan. “De woede die zich opbouwde, werd mijn houvast.”

lees verder (2)

Leergang voor bes­tuur­ders – Medezeg­genschap in de jeugdzorg

Geplaatst op 15 oktober 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
In november en december 2021 organiseert LOC Cliëntenraden een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en…

lees verder

Leergang voor bes­tuur­ders – Medezeg­genschap in de jeugdzorg

Geplaatst op 27 september 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
In november en december 2021 organiseert LOC Cliëntenraden een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en…

lees verder

Regiobijeen­komst invloed specialis­tische jeugdzorg Noord-Oost Nederland (online)

7 december 2021

Geplaatst op 27 september 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
De jeugdzorg sluit nog onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom wil de overheid dat gemeenten meer samenwerken en moet de specialistische jeugdzorg (boven)regionaal georganiseerd worden. De 42 jeugdzorgregio’s moeten daarom een regiovisie opstellen. Daarin staat aan welke eisen de betrokken organisaties moeten voldoen.

lees verder

Regiobijeen­komst invloed specialis­tische jeugdzorg Zuid-Oost Nederland (online)

30 november 2021

Geplaatst op 27 september 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
De jeugdzorg sluit nog onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom wil de overheid dat gemeenten meer samenwerken en moet de specialistische jeugdzorg (boven)regionaal georganiseerd worden. De 42 jeugdzorgregio’s moeten daarom een regiovisie opstellen. Daarin staat aan welke eisen de betrokken organisaties moeten voldoen.

lees verder

Regiobijeen­komst invloed specialis­tische jeugdzorg Zuid-West Nederland (online)

23 november 2021

Geplaatst op 27 september 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
De jeugdzorg sluit nog onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom wil de overheid dat gemeenten meer samenwerken en moet de specialistische jeugdzorg (boven)regionaal georganiseerd worden. De 42 jeugdzorgregio’s moeten daarom een regiovisie opstellen. Daarin staat aan welke eisen de betrokken organisaties moeten voldoen.

lees verder

LOC-tijdschrift | Inspireren en enthousias­meren

Het herfstnummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder (2)

Regiobijeen­komst invloed specialis­tische jeugdzorg Noord-West en Midden Nederland

16 november 2021

Geplaatst op 19 september 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
De jeugdzorg sluit nog onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom wil de overheid dat gemeenten meer samenwerken en moet de specialistische jeugdzorg (boven)regionaal georganiseerd worden. De 42 jeugdzorgregio’s moeten daarom een regiovisie opstellen. Daarin staat aan welke eisen de betrokken organisaties moeten voldoen.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.