Nieuw! Waar­devol­le medezeg­genschap binnen eerstelijnszorg, ambulante zorg en ambulan­cezorg

Geplaatst op 17 juli 2023

LOC Waardevolle zorg is in het voorjaar 2023 gestart met het organiseren van netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden die actief zijn in de eerstelijnszorg, ambulante (GGZ-)zorg en Ambulancezorg. Deelnemers ervaren het uitwisselen van kennis, informatie en werkwijzen als zeer waardevol. Er is behoefte aan vervolgontmoetingen. LOC wil daarbij graag faciliteren. Dit najaar en komend jaar worden opnieuw (online) netwerkbijeenkomsten georganiseerd, ook in de LOC-Week van de medezeggenschap.

Een extra uitdaging – InContactStaan

In deze sector – ziekenhuizen, gezondheidscentra, huisartsenposten, eerstelijns GGZ, Ambulancezorg – is het contact naar en met de achterban een extra uitdaging voor cliëntenraden, in deze sector ook wel patiëntenraad genoemd.

De (potentiële) (ex-)patiënten, cliënten wonen veelal verspreid over verschillende gemeenten, regio’s en soms zelfs in meerdere provincies of verspreid door heel Nederland. Het gaat om een achterban van tienduizenden, soms honderdduizenden mensen.

De achterban is heel divers, van jong tot oud en vaak heel groot. En veelal komen patiënten, cliënten in aanraking met de instelling als er dringend behoefte is aan zorg. Het contact naar en met de achterban vraagt creativiteit en vasthoudendheid. En het is van belang dat de cliëntenraad gebruik maakt van facilitering en ondersteuning door de organisatie. Dat is ook een van de rechten die een raad heeft op basis van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018).

Tijdens de online netwerkbijeenkomsten hebben cliëntenraden voorwaarden en inspirerende voorbeelden uitgewisseld over hoe je InContactStaan naar en met je achterban, het zorgnetwerk en de zorgaanbieder(s) vorm en inhoud kunt geven.

Voorwaarden voor contact met de achterban

 • Werk vanuit een visie op medezeggenschap: waar sta je voor; wat wil je doen; hoe ga je dat doen; wat heb je nodig. Ontwikkel een visie op medezeggenschap en betrek hierbij ook de bestuurder van de organisatie.
 • Geef aan welke resultaten je als cliëntenraad bereikt hebt.
 • Organiseer bekendheid binnen het netwerk van de cliëntenraad, binnen de zorgorganisatie en deel bijvoorbeeld ook met je netwerk dat je zelf in een cliëntenraad zit.
 • Verdeel de taken binnen de raad en organiseer aanspreekpunten per gezondheidscentrum of regio.
 • Onderhoud ook meer informele contacten. Maak als cliëntenraad met medewerkers regelmatig een lunchafspraak.

Praktische voorbeelden

 • Spreek met de organisatie over een prominente plaats van de cliëntenraad op de website van de organisatie. En laat een meting doen naar het aantal bezoekers van de websitepagina’s van de raad.
 • Patiëntenpanel (naar voorbeeld van het Amphia Panel van het Amphia ziekenhuis in Breda).
 • Bezoek poli’s
 • Plaats informatie, oproepen voor leden van de raad, op monitors / tv-schermen / narrowcasting in gezondheidscentra, bij huisartsenposten, etc.
 • Plaats regelmatig een nieuwsflits van de cliëntenraad op de hoofdpagina van het nieuwsbulletin van de organisatie
 • Hang een opvallende poster op in de wachtruimte met een QR-code voor meer info over de cliëntenraad
 • Als cliënttevredenheidsonderzoek (cto) wordt gedaan, laat een vraag opnemen voor:
  – werving van leden van de cliëntenraad;
  – inventariseren van onderwerpen die voor de cliëntenraad (leed: achterban) van belang zijn.

Vervolgcontacten eerstelijnszorg en ambulante zorg

Uitwisseling van kennis, informatie, werkwijzen en praktische tips om de gemeenschappelijke belangen te behartigen is waardevol. LOC faciliteert dit najaar en komend jaar wederom (online) netwerkbijeenkomsten voor cliëntenraden van eerstelijns- en ambulante zorginstellingen. Houd de agenda op het LOC-Sociaal Platform www.clientenraad.nl in de gaten voor meer informatie.

Vervolgcontacten Ambulancezorg

Inmiddels zijn twee leden van cliëntenraden Ambulancezorg in overleg met LOC-adviseurs, Hans Jonkman en Jose Broers, om te onderzoeken hoe een landelijke vertegenwoordiging van cliënten-/patiëntenraden vorm gegeven kan worden.

Week van de medezeggenschap

Tijdens de LOC-Week van de medezeggenschap zal LOC aandacht besteden aan het thema cliëntenmedezeggenschap Eerstelijns- en ambulante zorg én Ambulancezorg.

Meedenken? Meedoen?

Heeft u ideeën over cliëntenmedezeggenschap eerstelijns- en ambulante zorginstellingen of ambulancezorg? Maak deze kenbaar bij de LOC-vraagbaak via email vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00. Of neem contact op met de LOC-adviseurs: h.jonkman@loc.nl of j.broers@loc.nl.

Lid worden

Wilt u meer weten over de voordelen van een LOC-lidmaatschap? Of wilt u zich aanmelden? Neem contact op met de vraagbaak van LOC via email vraagbaak@loc.nl of bel (030) 284 32 00. Aanmelden kan ook rechtstreeks via het LOC-Sociaal Platform:
www.clientenraad.nl

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

 • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese