Vrij­williger regioteam Noord-Hol­land: “Regionale net­werkbijeen­komsten versterken lokale cliënten­raden”

Geplaatst op 28 april 2021

‘Als cliëntenraadslid stap je in een leerproces’ 

LOC ondersteunt dertien regionale netwerken van cliëntenraden. In vier provincies werken cliëntenraden samen: Overijssel & Flevoland en Groningen & Drenthe. Daarnaast organiseren drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, een eigen netwerk van cliëntenraden. De netwerken organiseren regelmatig bijeenkomsten voor cliëntenraadsleden, met vrijwilligers als kartrekkers. In dit artikel vertelt Willy Copier-Kooijman (70) uit Purmerend over de bijeenkomsten van het netwerk Noord-Holland en haar inzet daarbij als vrijwilliger.

“Met de vrijwilligers van het regioteam Noord-Holland organiseren we één tot twee keer per jaar een bijeenkomst voor cliëntenraadsleden. Deelnemers komen vaak uit de lokale cliëntenraden van verpleeghuizen en thuiszorg. We kiezen altijd een actueel onderwerp of iets dat de leden aandragen als thema. Op 5 juni gaat de bijeenkomst over goede luchtcirculatie. Dat speelt nu bij veel zorginstellingen vanwege corona.” 

Wat motiveert jou als cliëntenraadslid? 

“Ik werd voor het eerst cliëntenraadslid in het verzorgingshuis waar mijn moeder woonde. Daarnaast ben ik lid geweest van een raad van advies van een regionale zorgverzekeraar. Nu ben ik cliëntenraadslid bij twee zorgorganisaties: Madeliefje voor thuiszorg in Amsterdam en verpleeghuis Oostergouw in Zaandam van Evean. Bij Evean ben ik ook plaatsvervangend lid van de centrale cliëntenraad. Ik vind het fijn om nieuwe cliëntenraadsleden wegwijs te maken en te zorgen dat ze alle mogelijkheden goed benutten.”

Destijds hoorde ik, als cliëntenraadslid van het verzorgingshuis, toenmalig LOC-directeur Yvonne van Gilze spreken over Waardevolle zorg. Ze vertelde dat mensen die zorg nodig hebben vaak niet meer kunnen leven zoals ze het zelf prettig vinden. De vraag: Wat heeft iemand nodig om zich thuis te voelen? Stond volgens haar niet centraal in de zorg. Voor mij is dat belangrijker dan te weten waar je precies recht op hebt. Het spreekt me nog steeds aan om mee te werken aan zorg die een fijn leven voor mensen wel mogelijk maakt.” 

Welke rol spelen regionale bijeenkomsten bij medezeggenschap?

“Bij de regiobijeenkomsten komen veel lokale cliëntenraadsleden. Lokaal spelen er herhaaldelijk andere zaken dan in de centrale cliëntenraad. Daar gaat het meer over de grote lijnen. Ik vind het belangrijk dat de lokale raden hun werk goed oppakken. Lokale cliëntenraden kunnen dikwijls meer zaken zelf oplossen dan ze weten. Als cliëntenraadslid stap je in een leerproces. Cliëntenraadsleden leren meestal gaandeweg welke mogelijkheden ze hebben. En hoe ze juiste en tijdige informatie van de zorginstelling krijgen over wat er speelt. Dan kunnen ze voor cliënten het meest betekenen. 

De regionale bijeenkomsten bieden een goede en leuke mogelijkheid voor cliëntenraden om met elkaar te praten en van elkaar te leren. Tijdens bijeenkomsten krijgen deelnemers informatie over actuele onderwerpen. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen over zaken die er op de locaties spelen. Wij geven als regioteam direct antwoorden of verwijzen door naar LOC. We koppelen ook signalen terug naar de LOC-adviseurs over wat er op de locaties speelt.

De deelnemers bedanken ons regelmatig voor de bijeenkomsten. Het geeft plezier en kracht om een ontmoetingsplek te hebben om je ervaringen te delen en vragen te stellen. Digitaal kunnen cliëntenraadleden ook veel informatie vinden maar iedereen is anders en sommige mensen komen liever naar een bijeenkomst om iets te weten te komen.” 

Hoe waardeer je de ondersteuning van LOC?

“LOC verstuurt de uitnodigingen, helpt bij het zoeken naar sprekers en stelt budget beschikbaar voor onze locatie- en reiskosten. Ze spelen in op nieuwe ontwikkelingen en maken de organisatie van online bijeenkomsten mogelijk. Dat vind ik een goede tussenoplossing totdat de bijeenkomsten weer op locatie plaatsvinden. 

De regionale netwerken vullen hun rol goed in en ik zie LOC als een grote paraplu waaronder dit kan plaatsvinden. Ze bieden op verschillende manieren veel ondersteuning en kennis. Ze maken de cliëntenraden ook bij de landelijke overheid zichtbaar, ik ben van mening dat LOC dat goed doet. Ik kijk uit naar de volgende landelijke LOC-bijeenkomst. Ik vind het altijd erg leuk om daar vrijwilligers uit de andere regio’s te spreken en daar leer ik ook weer van.”  

Waar hoop je op voor de toekomst?

“Voor het regioteam zou versterking en verjonging goed zijn. We vormen nu een goed team, maar versterking en verjonging blijft welkom. We komen allemaal uit de ouderenzorg of thuiszorg. Verbreding van de vertegenwoordiging zou goed zijn. Ik sta achter de initiatieven van LOC om dit voor elkaar te krijgen.”

Meer informatie

Als cliëntenraadslid ben je welkom om deel te nemen aan een netwerkbijeenkomst in jouw regio. Ook wanneer je cliëntenraad geen lid is van LOC. Zie de agenda voor de bijeenkomsten van de regionale netwerken

Vind jij het leuk om betrokken te raken bij de regionale netwerken van LOC? Neem contact op met Ruben Zelissen, LOC Facilitator regionale netwerken, via r.zelissen@loc.nl.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese