Terugblik Landelijke Thuis­zorgdag 7 september

Geplaatst op 19 september 2023

Op 7 september vond de Landelijke Thuiszorgdag plaats in Hoorn. Het thema van deze dag was ‘Toekomst’. Een afwisselende dag van theorie, gesprek, uitwisseling en spel.

De dag

Op het programma stonden:

  • De landelijke ontwikkelingen (Tiske Boonstra)
  • Wat doet de radicale vernieuwingsbeweging? (Vera Jansweijer)
  • Hoe zien de ontwikkelingen in het veld eruit, bijvoorbeeld bij Zorgthuis.nl (Hans Buijng)
  • Spel- en gespreksrondes

Er worden nu veel stippen op de horizon gezet, waar we met elkaar de weg nog moeten zoeken en gaan leggen. Hoe doen we dat? Waar moeten we aan denken? In spel- en gespreksrondes hebben de deelnemers dat onderzocht. De rondes gingen onder andere over; mantelzorg, contact met de achterban en langer thuis wonen. Ook waren er stellingen rond het samenwerken in en buiten de organisatie, veiligheid en personeel. Bij de spellen die her en der stonden (puzzelen, darten, schaken, etc) werden de deelnemers uitgedaagd na te denken over hun eigen strategie, doelen en werkwijze.

Samenvattend kunnen we stellen dat het belangrijk is om als cliëntenraad nu al in gesprek te gaan over de toekomst. Hebben we een gezamenlijke visie en aanpak naar de toekomst toe vanuit onze verschillende perspectieven? De cliëntenraad, de zorgorganisatie, de teams en de medewerkers, maar zeker ook de gemeente, zorgkantoor-zorgverzekeraar en de andere partijen waarmee we samenwerken. Dát we meer willen samenwerken en minder schotten willen ervaren, is wel uit de gesprekken naar voren gekomen. Iedereen speelt daarin een rol; de individuele burger zelf, maar zeker ook de cliëntenraad in gesprek met de cliënt, het team en de organisatie, naasten en wijk.

Welke medezeggenschap is nodig om stappen naar de toekomst te zetten?

Aansluiten bij mensen, dat is leidend en niet dat systeem, zo stelden de deelnemers. Meer zorg thuis betekent ook meer vormen van wonen, zorg en welzijn. Dat betekent dus meer contact, zichtbaarheid en luisteren naar elkaar. Maar wat kunnen we daar, nu al, aan doen? Nu kunnen we leren van elkaar, van de voorlopers, van de durfavonturiers (zoals eigen zorgcoöperatie van Austerlitz, (t)huissupporters en de Dongense dorpsondersteuner). In gesprek en slim jatten, samen onderzoeken en uitproberen op basis van gezamenlijk vertrouwen. Niet op basis van geld en systemen. “Dat houden we daarna over als we anders en meer samen gaan organiseren; geld en de oude systemen”, aldus een van de deelnemers.

In medezeggenschap moet de CR rekening houden met verschillende doelgroepen (langdurige thuiszorg, kortdurend) die zij vertegenwoordigen in de vergaande ontwikkelingen die op ons afkomen. Een onderlinge taakverdeling in de CR helpt om gebruik te maken van de kwaliteiten van de leden, voor contact, beleid en overleg. Maar ook ondersteuning is onmisbaar om de medezeggenschap in deze grote ontwikkelingen goed erbij te houden. Juiste afspraken, tijdige betrokkenheid en faciliteiten om het werk te kunnen doen met waardevol resultaat. Denk aan hulp bij werving, privacyregelgeving (AVG) en het contact met de achterban.

Conclusie en inzichten

Passende zorg is voor iedereen iets anders dat samen in eigen context onderzocht moet worden. Je kan wel leren van elkaar en netwerken, elkaar inspireren, zelf leren en samen organiseren. Waardevolle zorg en radicaal anders kijken kan alleen samen, anders verandert dit systeem niet genoeg (vanuit de overheid gaat het wellicht te langzaam werd ook gezegd). We willen en gaan van productie naar aandacht. Dat moeten we interessant maken en daarop de prikkels en investeringen organiseren. Prikkels op de echt waardevolle plekken en zaken. (Sociale cohesie, helpende financiering, ontschotten). Dit vraagt ook andere manieren van met elkaar in contact staan, met de cliënt, familie/ naasten en de professional/ (welzijns-) organisaties. Mooi voorbeeld was bijvoorbeeld ook de voorzorgcirkels (nabuurschap) en het vertrouwen in elkaar hebben om tot het juiste te komen. Er zijn ook vragen waar we nu niet gelijk een antwoord op hebben. Hoe doe je dit in de grote stad en/of als er geen netwerk is? Hoe hou je zorg gelijkwaardig en voorkomen we bv. dat organisaties gaan shoppen naar cliënten met genoeg naasten/mantelzorgers om zich heen die ingezet kunnen worden in de zorg?

Praat mee tijdens de Week van de Medezeggenschap

Praat verder over dit onderwerp tijdens de Week van de Medezeggenschap! Op woensdag 4 oktober van 19:00 uur tot 20:30 uur praten we online door over de inzichten van deze dag.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese