week van de medezeggenschap

Sparsessie over Week van de medezeg­genschap

6 april 2023

Geplaatst op 28 maart 2023 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Sparsessie over Week van de Medezeggenschap In 2023 organiseert LOC voor de vierde keer de Week van de Medezeggenschap. Dit jaar gaan we de regio in! Opnieuw een week vol…

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | Bur­gerinitiatieven zorg & welzijn

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'Zeggenschap' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Verdieping voor ondersteuners van cliënten­raden: najaar 2022

Geplaatst op 10 oktober 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Ook dit jaar hebben we een gevarieerd aanbod voor de ondersteuner van de cliëntenraad: van een leergang waarbij we stilstaan bij de verschillende aspecten van het werk van de ondersteuner tot netwerkbijeenkomsten waar leren, verdiepen en uitwisseling tussen collega’s centraal staat. Daarnaast hebben we dit jaar een tweetal verdiepende modules, waarbij we ingaan op gespreksvaardigheden en coachingsvaardigheden van de ondersteuner.

lees verder

Dit was de Week van de Medezeg­genschap 2022..

Geplaatst op 7 oktober 2022
Van 3 t/m 7 oktober 2022 vierden we de Week van de Medezeggenschap. Zowel op locatie en online als vele eigen initiatieven door het hele land zetten we de betrokkenen bij medezeggenschap in het zonnetje en ontdekten we stappen naar Waardevolle zorg.

lees verder

LOC LateNight met medezeg­genschap: Talkshow Week van de Medezeg­genschap

LOC LateNight is dé talkshow waarmee we deze indrukwekkende Week van de Medezeggenschap afsluiten. Op deze plek kun je donderdagavond 6 oktober van 19.30 - 20.30 de uitzending van deze talkshow bekijken.

lees verder (2)

Samen­wer­king tussen cliënten­raden en de centrale cliënten­raad – impressie woensdag 5 oktober

Op woensdag 5 oktober in de Week van de Medezeggenschap gingen we in Kanaal30 in Utrecht aan de slag met samenwerking tussen cliëntenraden en centrale cliëntenraden. Medezeggenschap op verschillende niveau’s binnen een organisatie vraagt veel van de samenwerking. Wat zegt de wet hierover en hoe ga je om met de macht-inhoud-relatie als het gaat om het behartigen van de cliëntbelangen?

lees verder

Meerwaarde medezeg­genschap zichtbaar tijdens Week van de Medezeg­genschap

Door het hele land en via (sociale) media laten cliëntenraden, bestuurders en andere betrokkenen weten waarom medezeggenschap belangrijk en zo waardevol is. Een greep uit de voorbeelden die we deze Week van de Medezeggenschap voorbij zagen komen. Staat jouw initiatief er niet bij? Deel het graag via een reactie onder dit bericht of laat het weten via vraagbaak@loc.nl.

lees verder (3)

Interview bestuurder Cederhof: “Ieder neemt zijn eigen achtergrond en denkkader mee”

In het kader van de Week van de Medezeggenschap deelde Inge van den Boomen, bestuurder van Cederhof, in een interview met Actiz waarom de inbreng van een cliëntenraad zo waardevol is. Sterker nog: ze pleit voor een bredere blik op zeggenschap. "Als je gaat praten over de zorg voor de toekomst, die veel thuis gaat plaatsvinden, dan is het goed om hierover in gesprek te gaan met de generaties van nu".

lees verder

Herfsteditie LOC-tijdschrift | Elkaar helpen

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

LOC-Bouw­pool ondersteunt cliënten­raden bij ver- en nieuw­bouwtrajec­ten

Om als cliëntenraad goed te kunnen adviseren over renovatie- of nieuwbouwprojecten kun je bij de LOC-Bouwpool aankloppen. De experts van de Bouwpool helpen cliëntenraden om tijdens het bouwtraject van begin tot eind maximale invloed uit te oefenen. Bouwpool-adviseur Huub Kamsma (69) vertelt over zijn werk. “Als cliëntenraad heb je een aparte status gebaseerd op wettelijke bevoegdheden.

lees verder

LOC-Bouw­pool ondersteunt cliënten­raden bij ver- en nieuw­bouwtrajec­ten

Om als cliëntenraad goed te kunnen adviseren over renovatie- of nieuwbouwprojecten kun je bij de LOC-Bouwpool aankloppen. De experts van de Bouwpool helpen cliëntenraden om tijdens het bouwtraject van begin tot eind maximale invloed uit te oefenen. Bouwpool-adviseur en architect Mariëlle van Ooi (56) vertelt over haar werk. “Zorg dat je in zo’n vroeg mogelijk stadium betrokken bent.”

lees verder

“Het vraagt moed om te gaan staan voor wie je bent”: Maak kennis met dag­voor­zit­ter Anna Stienstra

Voor veel mensen binnen het netwerk van LOC zal ze geen onbekende zijn. Dagvoorzitter tijdens de Week van de Medezeggenschap is journalist en documentairemaker Anna Stienstra. Zij is onder andere bekend van de met een Emmy-genomineerde film ‘De wereld van Puck’ - een rauwe inkijk in het leven van een gezin met een gehandicapt kind. Sinds anderhalf jaar maakt ze voor LOC de ontwikkelingen van zowel de vernieuwingsbewegingen als binnen medezeggenschap zichtbaar voor de buitenwereld.  

lees verder

LOC-coördinator nodigt je uit voor de Week van de Medezeg­genschap 2022

Thom van Woerkom (coördinator LOC Cliëntenraden) nodigt je met dit filmpje graag uit om mee te doen aan de Week van de Medezeggenschap 3 t/m 7 oktober aanstaande.

lees verder

Nieuw: handreiking over huisregels in de zorg

Huisregels zijn de regels die in een woonvorm of op een locatie van de zorginstelling gelden. Het zijn regels waar iedereen zich aan moet houden. De zorginstelling stelt de huisregels op en stelt ze vast. Daarbij heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Dat betekent dat de cliëntenraad het met de regels eens moet zijn, voordat deze gaan gelden. In een nieuwe handreiking gaan we uitgebreid in op huisregels. Daarin geven we uitleg over wat wel en niet valt onder huisregels en waar deze aan moeten voldoen. Tal van voorbeelden komen voorbij. Ook geven we tips en handvatten bij de rol van de cliëntenraad.

lees verder

Huisregels (in­kij­kexemplaar)

Handreiking voor cliëntenraden

In de handreiking Huisregels leggen we uit wat huisregels zijn en hoe je deze als cliëntenraad kunt beoordelen. Huisregels mogen niet zonder instemming van de cliëntenraad worden vastgesteld.

lees verder

Ontmoetingsplek ondersteuners tijdens de Week van de Medezeg­genschap

Geplaatst op 22 augustus 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Ook voor ondersteuners van cliëntenraden is er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de Week van de Medezeggenschap. In de Utrechtse locatie Kanaal30 richten we deze week een speciale…

lees verder

“Diver­siteit vraagt om naar elkaar luisteren, uitleg en dialoog”

Iedereen dient zich thuis te voelen. Dat is in de kern het diversiteitsbeleid van zorgorganisatie Amstelring. Shosha Melkman (40), onafhankelijk voorzitter van de centrale cliëntenraad vertelt over de betekenis van diversiteit. “Diversiteit is de mentaliteit en bereidheid om elkaar te willen zien en naar elkaar te willen luisteren.”

lees verder (1)

Vrijheid en veiligheid recht cliënten

Vrijheid, veiligheid en levensgeluk van mensen die zorg nodig hebben zijn een groot goed. Zorg met dwang moet daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Dat geldt ook voor het toedienen van kalmerende middelen aan mensen met dementie.

lees verder

Toekomst van de zorg: Cliënten­raad s’Heeren Loo neemt verantwoor­delijkheid nieuwe zorgstrategie

Met de instroom van jongere generaties cliënten en verwanten moet bij zorginstelling ’s Heeren Loo ook de invulling van zorg en wonen op de schop. Dat heeft gevolgen van de medezeggenschap en participatie van cliënten, verwanten en medewerkers. Albertine Ravensbergen, voorzitter centrale cliëntenraad, vertelt over de totstandkoming van de nieuwe langetermijnstrategie. Zij benadrukt daarbij de rol van (mede)zeggenschap: “Dit is een belangrijke conclusie. Je hebt, wil je overleven als zorginstelling, het tegengeluid en de innovatiekracht van de achterban nodig. Zonder meer een les voor de hele zorgsector.”

lees verder

LOC in gesprek met cliënten­raden

LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Het werven van leden voor de raad en het contact met de achterban scoorden ook afgelopen jaar hoog op de prioriteitenlijstjes van raden. Als belangenbehartigers willen we een goed beeld kunnen overbrengen hoe het gaat in de cliëntmedezeggenschap aan het ministerie van VWS, aan de zorgkantoren en het Zorginstituut en andere organisaties die de zorg vormgeven. Zodat zij rekening houden met wat cliënten écht nodig hebben. En ook willen we natuurlijk weten of we het juiste bieden aan informatie, cursussen en andere ondersteuning. Doet LOC echt wat nodig is of zijn er ook zaken die we missen? Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag.

lees verder (1)

Zorg & Zeg­genschap | Anders kijken naar zorg en ondersteuning

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Ken­nis­making met minister Helder

Op 23 maart 2022 was er vanuit LOC Waardevolle zorg een kennismakingsgesprek met minister Helder voor Langdurige zorg en sport. Hierbij waren coördinatoren van LOC aanwezig, en uiteraard ook mensen uit ons netwerk. Uit cliëntenraden en de vernieuwingsbewegingen. Marthijn Laterveer (coördinator LOC en Radicale vernieuwing), Carlijn van Aalst (coördinator Radicale vernieuwing GGZ)en Isabelle van der Wijk (coördinator Radicale vernieuwing zorg) vatten de middag in onderstaand bericht samen.

lees verder (1)

Week van de Medezeg­genschap: geef de zichtbaar­heid van de cliënten­raad een boost

7 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (1)

Week van de Medezeg­genschap

6 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (2)

Week van de Medezeg­genschap

5 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (1)

Week van de Medezeg­genschap

4 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (2)

Week van de Medezeg­genschap

3 oktober 2022

Van 3 tot en met 7 oktober organiseren we weer de Week van de Medezeggenschap. Dit wordt een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 3 t/m 7 oktober ruimte in je agenda…

lees verder (2)

LOC-tijdschrift | Steun manifest: laat kinderen zichzelf zijn

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder (1)

LOC-tijdschrift | De menselijke maat centraal

Het winternummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder

LOC-tijdschrift | Inspireren en enthousias­meren

Het herfstnummer van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij leden op de mat. In dit artikel enkele hoogtepunten, het redactionele voorwoord van LOC-coördinator Marthijn Laterveer en je kunt natuurlijk weer gratis het hele tijdschrift downloaden.

lees verder (2)

Organisaties die bijdragen aan Week van de Medezeg­genschap bekend!

De allereerste Week van de Medezeggenschap, vol met activiteiten voor betrokkenen bij de medezeggenschap, vindt dit jaar online plaats van 5 tot en met 9 oktober. In eerdere berichten van LOC zijn al eerste tipjes van de sluier opgelicht over thema's die centraal zullen staan tijdens de Week. In dit bericht een eerste onthulling van de organisaties die activiteiten gaan verzorgen!

lees verder (2)

Thema’s Week van de medezeg­genschap | Dinsdag 6 okt

edere dag tijdens de Week van de medezeggenschap (5-9 okt) duiken we in een ander thema. De komende weken maken we de dagthema’s bekend. In september komt het hele programma beschikbaar en kun je je voor specifieke sessies inschrijven. Dinsdag 6 oktober staat in het teken van samenwerking binnen de organisatie. Want medezeggenschap doe je samen!

lees verder

Thema’s Week van de medezeg­genschap | Maandag 5 okt

edere dag tijdens de Week van de medezeggenschap (5-9 okt) duiken we in een ander thema. De komende weken maken we de dagthema’s bekend. In september komt het hele programma beschikbaar en kun je je voor specifieke sessies inschrijven. Vandaag bijten we het spits af met de onthulling van het dagthema van maandag 5 oktober: de invoering van de Wmcz 2018.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese