Veran­derin­gen in de zorg in 2022

Geplaatst op 21 december 2021

LOC vaart een vaste koers gericht op waardevolle zorg. De plannen voor 2022 hebben als doel: bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Naast de speerpunten voor 2022 zetten we de belangrijkste veranderingen in de zorg op een rij.

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven
kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is nodig dat alle betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn.

Speerpunten


In 2021 heeft LOC een meerjarenperspectief 2021-2025 ontwikkeld. We hebben besloten de volgende drie
speerpunten te kiezen:

  1. We ondersteunen en adviseren medezeggenschapsorganen in de zorg. Zodat zij in de praktijk kunnen toetsen of zorg en ondersteuning aansluiten bij wat mensen nodig hebben.
  2. We starten en ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Waar de relatie en dialoog tussen mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en medewerkers het uitgangspunt vormen voor het realiseren van waardevolle zorg.
  3. We informeren en beïnvloeden beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Dat doen we samen met de mensen die in de praktijk ervaren waar ze tegenaan lopen of wat hen helpt om waardevolle zorg te realiseren.

Ondersteunen en versterken medezeggenschap

LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met
als doel het leven van individuen die zorg nodig hebben te verbeteren.

Vernieuwingsbewegingen

LOC heeft het initiatief genomen voor het opzetten van vernieuwingsbewegingen. In de diverse zorgsectoren en
ook in het onderwijs dat opleidt voor de zorg. Zodat wat er speelt tussen de mensen die zorg nodig hebben, hun naasten en de zorgverleners werkelijk centraal komt te staan. Dat doen we samen met mensen die zorg krijgen,
naasten, medewerkers, cliëntenraden, beleidsmedewerkers, managers, ondersteunende diensten, bestuurders,
raden van toezicht. En ook zorgkantoren/zorgverzekeraars, gemeenten, ministeries en inspecties.

Informeren en beïnvloeden

LOC heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd, bij onder andere ministeries, parlement, brancheorganisaties, inkopers en toezichthouders. Daarmee bespreekt LOC regelmatig wat onder cliëntenraden en
in de vernieuwingsbewegingen leeft. Afhankelijk van de behoeften geven we deze belangenbehartiging samen met betrokken cliëntenraden en mensen uit de vernieuwingsbewegingen vorm.

In 2022 willen we speciaal aandacht besteden aan hoe we als samenleving verder willen. De maatschappelijke problemen vragen om integrale oplossingen en vernieuwingen. Samen met cliëntenraden en mensen uit de vernieuwingsbewegingen willen we daar voorstellen voor doen. En waar mogelijk het nieuwe denken ook al in de praktijk brengen. Hoe we in de toekomst willen wonen zal daar een belangrijk onderdeel bij zijn.

Wat verandert er in 2022?

In de diverse zorgwetten zijn er slechts kleine wijzigingen. Grote veranderingen in de zorg zijn er vanwege een
regeringswisseling niet.

Zorgverzekeringswet

De maximale zorgtoeslag in 2022 stijgt met € 36 voor eenpersoonshuishoudens (van € 1287 in 2021 naar € 1323
in 2022) en met € 40 voor meerpersoonshuishoudens (van € 2487 in 2021 naar € 2527 in 2022).

Er zijn in 2022 drie wijzigingen in de basisverzekering:

  • Vergoeding van het verblijf in de buurt van het ziekenhuis na CAR-T-celtherapie.
  • Rechtstreekse declaratie van elektriciteitskosten bij mechanische ademhalingsondersteuning in de thuissituatie.
  • De regeling paramedische herstelzorg voor coronapatiënten is verlengd tot 1 augustus 2022.

In de geestelijke gezondheidszorg gaan zorgverleners behandelingen vanaf 1 januari 2022 per contact declareren. Het kan dan gaan om een persoonlijk gesprek, eentelefoon- of videogesprek, contact via e-mail of het cliëntenportaal, of bijvoorbeeld een eHealth-opdracht. Dit heet het zorgprestatiemodel. Aan de behandelingen zelf verandert niets. Cliënten krijgen sneller een overzicht van gemaakte kosten en gevolgen voor hun eigen risico. Maar soms moeten zij meer betalen: als de behandeling over de jaarwisseling heen loopt heeft dat voortaan gevolgen voor het eigen risico in beide jaren.

Wet langdurige zorg

Er zijn geen grote veranderingen in de Wet langdurige zorg met directe gevolgen voor mensen die zorg nodig hebben. Wel zijn er wijzigingen in de financiering. Zo is het aparte kwaliteitsbudget in verpleeghuizen voortaan onderdeel van het gehele budget voor de zorg. Het is dus niet meer geoormerkt. Ook komt er geld bij om de Wet zorg en dwang uit te voeren.

Jeugdwet

Vanaf 2022 verandert het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet. Het woonplaatsbeginsel is een hulpmiddel om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan een jongere. Met ingang van 2022 ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar de jongere zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen. Dit geldt voor jeugdhulp zonder verblijf. Bij jeugdhulp met verblijf is de woonplaats: de gemeente waar de jongere voor het verblijf woonde volgens de Basisregistratie Personen. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus verantwoordelijk voor de jeugdige en voor de kosten van zijn of haar jeugdhulp.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Er zijn geen wettelijke wijzigingen in 2022. Maar gemeenten kunnen er wel voor kiezen de ondersteuning anders te organiseren. Onder andere om financiële tekorten op te lossen.

Verder lezen

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese