Voorkomen van uitbraken van infec­tieziek­tes nood­zakelijk

Geplaatst op 13 juni 2022

Het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat zorgorganisaties voorbereid moeten zijn op uitbraken van virussen, bacteriën en schimmels. Om uitbraken van infectieziektes te voorkomen is het noodzakelijk dat zorgorganisaties blijven werken aan infectiepreventie en uitvoering van de basis preventiemaatregelen om introductie van virussen op locaties te voorkomen. In het geval er onverhoopt toch een virusuitbraak plaats vindt, is het van belang dat de uitbraakplannen van de organisatie up-to-date zijn. Samen met andere organisaties maakte LOC Waardevolle zorg de documenten die oorspronkelijk zijn gemaakt voor het coronavirus – algemeen toepasbaar gemaakt voor uitbraken van infectieziektes.

De partijen V&VN, Verenso, Zorgthuisnl, Alzheimer Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Instituut van Psychologen, LOC Waardevolle zorg, MantelzorgNL en ActiZ maakten documenten om binnen zorgorganisaties afspraken te maken over de aanpak bij corona in verpleeghuizen. Deze documenten hebben we nu algemeen toepasbaar gemaakt, ook voor andere infectieziektes. Het gaat om de Handreiking Bezoek en sociaal contact en het Afwegingskader Fase 3: Code Zwart. Specifiek voor Covid-19 hebben veldpartijen in maart de ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg’ gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe veldpartijen Covid-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat ze hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen.

Voorkomen van uitbraken

Om uitbraken van infectieziektes te voorkomen is het noodzakelijk dat zorgorganisaties blijven werken aan infectiepreventie en uitvoering van de basis preventiemaatregelen om introductie van virussen op locaties te voorkomen. In het geval er onverhoopt toch een virusuitbraak plaats vindt, is het van belang dat de uitbraakplannen van de organisatie up-to-date zijn.

Het uitgangspunt bij uitbraken blijft dat er een balans gezocht wordt tussen kwaliteit van leven en veiligheid. En we weten dat daarbij de dialoog met bewoners, naasten en medewerkers essentieel is. Wat zijn de wensen en behoeften? Welke risico’s willen zij lopen als er een virusuitbraak is? Wie zijn voor bewoners van belang in hun leven en hoe willen zij het contact met hen vormgeven? Wat kunnen naasten betekenen wanneer de continuïteit van zorg enorm onder druk staat?

Handreiking Bezoek en sociaal contact

De handreiking Bezoek en sociaal contact is bedoeld als hulpmiddel voor het organiseren van maatwerk op elke zorglocatie in geval van een uitbraak van infectieziekten. Het streven is om bezoek en sociaal contact op een veilige manier te organiseren, op basis van een plan waar de noden en wensen van bewoners en naasten echt de basis vormen. En waarin ook de stem van vrijwilligers en medewerkers een plaats moet krijgen. Deze handreiking is gemaakt in coronatijd en inmiddels algemeen toepasbaar gemaakt, ook voor andere infectieziektes.

Rol cliëntenraad
Bij het vaststellen van een plan omtrent bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen de cliëntenraad een belangrijke partner. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van het verpleeghuis en behartigt hun belangen. De cliëntenraad is betrokken bij alle belangrijke besluiten van het verpleeghuis. De betrokkenheid bij het plan is belegd bij de lokale cliëntenraad, omdat het een besluit voor de locatie betreft. Als er een centrale cliëntenraad aanwezig is, kan deze de lokale cliëntenraden ondersteunen. Bijlage 3 van de handreiking Bezoek en sociaal contact gaat specifiek in op de rol van de cliëntenraad. Download de handreiking Bezoek en sociaal contact.

Afwegingskader Fase 3: Code Zwart

Het Afwegingskader Fase 3: Code Zwart geeft inzicht in de mogelijke stappen en keuzes die regionaal kunnen worden gemaakt in geval onverhoopt ‘Fase 3: code zwart’ wordt vastgesteld. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. Het is van belang om voorafgaand aan ‘Fase 3: code zwart’ afspraken te hebben over het verlenen van minimale zorg geleverd door een bevoegde hulpverlener. Het kan zijn dat naasten en/of mantelzorgers gevraagd worden om zorgtaken over te nemen, ook als er in de zorglocatie bezoekbeperkingen gelden. Voor cliënten geldt dat er altijd, ook bij code zwart, een vast aanspreekpunt is waar ze terecht kunnen bij vragen.

Rol cliëntenraad
Bij het gesprek over het afschalen van zorg tijdens crisissituaties (Fase 3: code zwart) is de cliëntenraad een belangrijke partner. In bijlage 6 van het bovengenoemde afwegingskader vind je een toelichting op de rol van de cliëntenraad bij de voorbereiding op Fase 3: code zwart. De cliëntenraad vertegenwoordigt de cliënten van de zorgorganisatie en behartigt hun belangen. De cliëntenraad is betrokken bij alle belangrijke besluiten van de zorgorganisatie. De betrokkenheid bij het gesprek over een locatie/regio is belegd bij de lokale/regionale cliëntenraad. De centrale cliëntenraad is aan zet als het om het hele concern gaat. Lees meer over en download het Afwegingskader Fase 3: Code Zwart.

Stip op de horizon Covid-19

Specifiek voor Covid-19 hebben veldpartijen in maart de ‘Stip op de horizon Covid-19 in de langdurige zorg’ gepubliceerd. Hierin staat beschreven hoe veldpartijen Covid-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat ze hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen. Momenteel wordt ook gewerkt aan een dergelijk document voor de zorg thuis. De handreiking Bezoek en sociaal contact vormt samen met het Afwegingskader Fase 3: Code zwart en de ‘Stip op de horizon’ een basis voor de omgang met uitbraken van virussen en ziekteverwekkende micro-organismen.

Rol cliëntenraad
De lange termijn corona-aanpak vraagt een evenwicht tussen menselijkheid en veiligheid. En dat doe je met elkaar: de mensen die zorg krijgen, hun naasten en de hulpverleners. De cliëntenraad heeft een belangrijke rol om in alle afwegingen vooral de menselijkheid te blijven bewaken. En het perspectief van bewoners en naasten in te brengen.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Manja Planting 1 jaar geleden

LS,
Sinds wanneer is er maar 1 infectieziekte. Dit geldt toch voor alle infectieziekten. 
Het personeel behoort opgeleid te zijn om hier mee om te gaan en zelf ook te blijven nadenken, wat bewoners in covid19 tijd bepaalt niet gezien hebben. Het was 1 grote hysterische chaos .
Groet Manja Planting

Reageer op dit bericht

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese