Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: Meer zelf, meer thuis en meer digitaal

Geplaatst op 22 mei 2023

Op 1 juni publiceerden zorgkantoren hun meerjarig inkoopbeleid langdurige zorg. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor op regionaal niveau uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft, zoals de toenemende zorgvraag, schaarste aan personeel en stijgende kosten, worden aangegaan. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024. In november moeten de afspraken zijn vastgesteld tussen aanbieder en zorgkantoor. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden nu al met zorgaanbieders het inkoopbeleid bespreken.

Het uitgangspunt van het inkoopbeleid per zorgkantoorregio is de gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg. Vanuit LOC Waardevolle zorg hebben we inbreng gegeven en vragen gesteld die onder andere vanuit cliëntenraden en vernieuwingsbewegingen bij ons binnenkwamen.

Verlichten van toenemende druk op langdurige zorg

In het inkoopbeleid geven de zorgkantoren aan hoe ze langdurige zorg toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed houden voor iedereen die deze zorg nodig heeft. Hoe dat wordt ingevuld kan per regio verschillen, maar elk regionaal inkoopbeleid wordt gestuurd door de nieuwe landelijke meerjarige visie op duurzame toegang tot langdurige zorg. Deze visie sluit aan bij landelijke akkoorden, zoals het Integraal Zorgakkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) en het landelijke akkoord gehandicaptenzorg van Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en ZN.

Het uitgangspunt van de visie is de beweging die de zorgkantoren nodig achten om, met de uitdaging waar de langdurige zorg mee te maken heeft, de toenemende druk op de langdurige zorg te verlichten:

  • Zelf als het kan: inzetten op zelfredzaamheid door het bieden van de juiste zorg en ondersteuning
  • Thuis als het kan: stimuleren van inzet van zorg in de thuisomgeving
  • Digitaal als het kan: sturen op de inzet van innovaties om de zorg te ondersteunen
  • Passend zorgaanbod voor kwetsbare groepen

Om deze beweging zo goed mogelijk te stimuleren en te borgen is er in de visie aandacht voor vier specifieke thema’s: kwaliteit, innovatie, verduurzaming en bedrijfsvoering.

Rol van de cliëntenraden

Bij de zorginkoop is de inbreng over ervaringen in de leefwereld van cliënten van belang. Daarin ligt de kracht van de cliëntenraad. Cliëntenraden kunnen met de zorgaanbieder het cliëntperspectief in de regionale inkoopafspraken bespreken. Neem contact op via vraagbaak@loc.nl of 030-2843200 als je hierbij ondersteuning nodig hebt.

Meer weten?

Visie op duurzame toegang tot langdurige zorg
Cliëntenraden en zorginkoop langdurige zorg
Zorgkantoren en de rol van de cliëntenraad
Filmpje Wat doet een zorgkantoor
Overzicht zorgkantoren

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese