kwaliteit

Invloed op Kwaliteitsbeleid online bijeen­komst

3 juni 2024

Het is niet altijd even makkelijk voor cliëntenraden om invulling te geven aan het begrip 'kwaliteit'. We zien dat raden worstelen met het begrip 'kwaliteit'. Cliëntenraden hebben op basis van het Kwaliteitskader een instemmingsrecht hebben met betrekking tot het kwaliteitsplan. Maar steeds vaker komt de vraag 'hoe zinvol is het om over kwaliteit te praten als de zorg schaars is?' centraal te staan. We willen met raden stilstaan hoe je het gesprek dan kunt voeren.

lees verder

Invloed op Kwaliteitsbeleid online bijeen­komst

30 mei 2024

Het is niet altijd even makkelijk voor cliëntenraden om invulling te geven aan het begrip 'kwaliteit'. We zien dat raden worstelen met het begrip 'kwaliteit'. Cliëntenraden hebben op basis van het Kwaliteitskader een instemmingsrecht hebben met betrekking tot het kwaliteitsplan. Maar steeds vaker komt de vraag 'hoe zinvol is het om over kwaliteit te praten als de zorg schaars is?' centraal te staan. We willen met raden stilstaan hoe je het gesprek dan kunt voeren.

lees verder

LOC Tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Laat ouderen­zorg weer om mensen draaien”

De wintereditie van Zorg & Zeggenschap ligt weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. De artikelen zijn binnenkort los te beluisteren via je favoriete podcastapp (Zoek op LOC Verhalen uit ons landelijke netwerk). Het voorwoord 'Vertrouwen in onzekere tijden' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Nieuw Generiek kompas verpleeg­huis­zorg en zorg thuis vertraagd: LOC teleur­ges­teld over oponthoud invoering

Negentien landelijke organisaties waaronder LOC hebben hard gewerkt aan de opvolger van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het nieuwe ‘Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ beschrijft voorwaarden en instrumenten die goede zorg thuis en in het verpleeghuis moeten garanderen. Zorginstituut Nederland heeft echter voorlopig de regie overgenomen.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 4 Maak werken in de jeugdzorg aantrek­kelijk

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 4: Maak werken in de jeugdzorg aantrekkelijk.

lees verder

Petitie en advies over­han­digd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderen­zorg van morgen!’

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van ons advies aan de politiek. Ruim 1500 mensen droegen daaraan bij en de bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. Vanmiddag zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg begeleidde de overhandiging en ook Actiz was erbij. Individuen en organisaties die de petitie, het advies en de concrete voorstellen ondersteunen, vertegenwoordigen miljoenen Nederlanders. Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

lees verder (5)

Generiek Kompas nog niet vastges­teld

Het Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ voor verpleeghuiszorg én zorg thuis en in de wijk, is nog niet vastgesteld. Hoe komt dat? En wat is de stand van zaken in het proces?

lees verder

Burgers in de regie – brief aan infor­mateur Plasterk

LOC Waardevolle, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging zorg uitten deze week hun zorgen over de zorg in een brief aan informateur Plasterk.

lees verder

Terugblik regiobijeen­komst cliënten­raden Utrecht

Op vrijdagochtend 12 januari vond in Nieuwegein de netwerkbijeenkomst voor cliëntenraden uit de regio Utrecht plaats. Het thema was 'Scheiden van wonen en zorg, voor wie is dat goed en wat betekent dit voor de medezeggenschap?

lees verder

Online bijeen­komst: Rust en ruimte creëren voor de ouderen­zorg

25 januari 2024

Geplaatst op 22 januari 2024 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. Eind 2023 droegen 1.500 mensen bij aan een advies aan de kabinetsinformateur en politieke partijen, over hoe het anders kan en moet. De petitie die hieraan gekoppeld is, is ruim 3100 keer ondertekend. Mensen en organisaties willen het advies en de visie die daaraan ten grondslag ligt nu ook verder in de praktijk brengen. In deze bijeenkomst verkennen zij de mogelijkheden.

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 3 Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 3: Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders.

lees verder

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

Terugblik Regionale Net­werkbijeen­komst Cliënten­raden Groningen en Drenthe

Maandag 27 november organiseerde het regio team LOC Groningen en Drenthe een netwerkbijeenkomst over de uitwerking van het landelijke Integrale Zorg Akkoord (IZA). Wat betekent het IZA voor cliëntenraden?

lees verder

Zor­ginstituut besluit: Generiek Kompas nog niet opgenomen in Register – ingangsdatum later dan januari 2024

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om het Generiek Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' (nog) niet op te nemen in het Register. Dat laat het Zorginstituut weten in een brief aan de 18 partijen die het kompas hebben ingediend op 30 november.

lees verder

Petitie al 3100 keer onder­tekend – onder­han­delaars nieuwe kabinet geïnfor­meerd over petitie en advies

Geplaatst op 9 januari 2024 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De petitie 'Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen', die opgesteld is dankzij input van 1500 mensen, is intussen al 3100 keer ondertekend. We hebben informateur Ronald Plasterk en de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet er vlak voor kerst van op de hoogte gebracht. Ook hebben we de nieuwe woordvoerders zorg van de onderhandelende politieke partijen geïnformeerd over onze oproep.

lees verder (4)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 2. Maak werk van (mede)zeg­genschap

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 2: Maak werk van (mede)zeggenschap.

lees verder

“Wij zijn een deel van de oplossing voor de zorg die vastloopt” (Video)

“Ik durf te zeggen dat wij een deel van de oplossing zijn, voor de zorg die vastloopt. Juist omdat we allerlei bruggen slaan tussen ‘gewoon voor elkaar zorgen als mensen’ en professionele zorg.” Aan het woord is Ben van Essen, voorzitter van gezondheidscentrum ‘Het LaefHoês' (‘leefhuis’) in het Limburgse America. Hij en andere betrokkenen geven een inkijkje in Het LaefHoês. Een van steeds meer initiatieven waarmee we het nieuwe kabinet laten zien wat zij kunnen doen, om burgerinitiatieven 'deel van de oplossing' te laten zijn.

lees verder (1)

LOC Tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Geef rust en ruimte aan ouderen­zorg van mor­gen”

De wintereditie van Zorg & Zeggenschap ligt weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. De artikelen zijn binnenkort los te beluisteren via je favoriete podcastapp (Zoek op LOC Verhalen uit ons landelijke netwerk). Het voorwoord 'Vertrouwen in onzekere tijden' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Vertrouwen in onzekere tijden

Het jaar 2023 is weer bijna voorbij. Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, blikt terug en kijkt vooruit in het voorwoord van de wintereditie van LOC tijdschrift Zorg en Zeggenschap.

lees verder

Wat doet LOC Waar­devol­le zorg in 2024?

Afgelopen november mocht Nederland weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Een nieuw kabinet is er nog niet. Daarom zijn er weinig grote wettelijke veranderingen in de zorg in 2024. Wat er wel verandert zetten we hier op een rijtje. Ook geven we een overzicht van de activiteiten van LOC in 2024.

lees verder (2)

Terugblik regionale net­werkbijeen­komst Friesland

Maandag 20 november organiseerde de Friese regionale werkgroep LOC een netwerkbijeenkomst over de uitwerking van het landelijke Integrale Zorg Akkoord voor Friesland (FRIZA).

lees verder

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 1. Laat kinderen zijn wie ze zijn

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 1: Laat kinderen zijn wie ze zijn.

lees verder

Rust en ruimte voor de ouderen­zorg: Prak­tijkvoor­beeld!

CZ zorgkantoor sloot met zes Zuid-Limburgse organisaties in de ouderenzorg een vijfjarenovereenkomst. Hierin worden afspraken gemaakt over financiële rust, naast resultaatafspraken over de vernieuwing waar deze organisaties zich voor inzetten. "Het is heel fijn dat we daarmee ook samen met onze financiers een gedragen oplossing kunnen bedenken, die moet bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de zorg."

lees verder

Petitie en advies: Geef nu rust en ruimte voor de ouderen­zorg van morgen!

Steeds meer mensen constateren dat de ouderenzorg vastloopt. De systemen en organisatievormen van nu schieten tekort, een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.

lees verder (8)

Nieuw Generiek Kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bes­taan’ bevordert een open gesprek over kwaliteit van bestaan en samen­wer­king

Een krachtige alliantie van diverse partijen heeft het Generiek Kompas "Samen werken aan kwaliteit van bestaan" ontwikkeld. Dit Kompas voor ouderenzorg is gericht op het optimaliseren van het leven van individuen in verschillende zorgfases. Het Zorginstituut toetst het Kompas. Het is de verwachting dat het Generiek Kompas per 1 januari 2024 in werking kan treden.

lees verder

Regionale net­werkbijeen­komst Overijssel en Flevoland

Op 26 november 2023 vond de regionale netwerkbijeenkomst cliëntenraden Overijssel en Flevoland plaats in Zwolle. Het thema was 'Samenwerken in de regio. Wat betekent dit voor cliënten, zorginstellingen en medezeggenschapsorganen?'

lees verder

Achter­ban­raadpleging Generiek kwaliteitskom­pas ouderen­zorg (VOL)

17 november 2023

Geplaatst op 7 november 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De betrokken partijen bij het generiek kwaliteitskompas ouderenzorg, waaronder LOC Waardevolle zorg, bespreken tot begin november de verdere uitwerking van het kwaliteitskompas. Bij een goed verloop van dit proces hebben alle partijen van 13 tot en met 24 november de gelegenheid om hun achterban te raadplegen.

lees verder

Achter­ban­raadpleging Generiek Kwaliteitskom­pas Ouderen­zorg op 17, 20 en 21 november

Geplaatst op 6 november 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De veldpartijen die betrokken zijn bij het generiek kwaliteitskompas ouderenzorg bespreken tot begin november de verdere uitwerking van het kwaliteitskompas. Bij een goed verloop van dit proces hebben alle partijen van 13 tot en met 24 november de gelegenheid om hun achterban te raadplegen.

lees verder

LOC Tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | Zorgzame gemeenschap­pen

De herfsteditie van Zorg & Zeggenschap ligt weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen én te beluisteren via je favoriete podcastapp. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'Zelf initiatief nemen' is van LOC coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Nieuwe podcast over medezeg­genschap

LOC gaat komende tijd weer een aantal podcasts aanbieden die aansluiten bij thema's in het LOC tijdschrift Zorg & Zeggenschap. De eerste 'WaardeCast' van de nieuwe serie 'Van medezeggenschap naar zeggenschap' gaat over de mogelijkheden die de Wmcz 2018 biedt om burgers meer zeggenschap te geven over zorg en welzijn in hun buurt of wijk.

lees verder

Krachten bundelen informele en formele zorg Rotterdam

6 oktober 2023

We nodigen je graag uit om op vrijdag 6 oktober met actieve wijkbewoners, cliëntenraden die actief zijn in Rotterdam en initiatiefnemers van Zorgvrijstaat in gesprek te gaan over zorg en ondersteuning van de toekomst. Deze bijeenkomst is een vervolg op de Meetup van 19 juni in Rotterdam waarin we waardevolle gesprekken voerden over het versterken van eigenaarschap en zeggenschap over zorg en welzijn.

lees verder

De ongekende kracht van zeg­genschap van de burger.

Geplaatst op 1 augustus 2023 - Thema's: Belangenbehartiging
Samen voor een hechtere samenleving. Van meepraten naar zeggenschap; LOC Waardevolle zorg, Nederland Zorgt Voor Elkaar en Espria Ledenvereniging geven samen input voor verkiezingsprogramma.

lees verder (1)

Goede voor­beel­den medezeg­genschap Jeugdzorg

LOC krijgt veel vragen naar goede voorbeelden van inspraak en medezeggenschap. Ook kennen we veel voorbeelden uit de praktijk. Om cliëntenraden en jongerenraden te ondersteunen in hun zoektocht naar dat wat werkt maakten we een serie van drie filmpjes met goede voorbeelden medezeggenschap Jeugdzorg.

lees verder (1)

Lynn Berger onderzoekt de betekenis van zorg

Geplaatst op 10 juli 2023 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Afgelopen mei was het boek 'Zorg' van journalist Lynn Berger aanleiding voor een bijeenkomst over de toekomst van de zorg. Samen met Espria Ledenvereniging ging LOC in gesprek met Berger. Wat hebben we nodig om goed voor elkaar te zorgen. "Zorg is kwetsbaar, we moeten zorgen voor de zorg."

lees verder

Terugblik ‘Invloed op Kwaliteitsbeleid’

Op 1, 5 en 13 juni organiseerde LOC drie bijeenkomsten ‘Invloed op kwaliteitsbeleid’. Samen met de deelnemers werd uitgebreid ingegaan op de vragen: Wat is belangrijk als het gaat om kwaliteit van zorg? Wat is de rol van de cliëntenraad? En op welke manier kun je als cliëntenraad invloed uitoefenen op kwaliteitsbeleid?

lees verder

LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Het kan echt anders”

De voorjaarseditie van Zorg & Zeggenschap ligt vanaf vandaag bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'De verbinding zoeken' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

“Het kan écht anders”

Tijdens de week van de Radicale vernieuwing, eind 2022, ontmoetten en inspireerden deelnemers van de verschillende vernieuwingsbewegingen elkaar. Woonzorgboerderij de Reigershoeve, waar mensen met dementie wonen, en de vooral op jongeren gerichte woonleergemeenschap Het Dagelijks Bestaan blijken veel raakvlakken te hebben. En zochten elkaar op.

lees verder

Brief bes­tuur­ders aan Zor­ginstituut: Onvol­doen­de meerwaarde aanleveren indicatoren basis­veilig­heid

Zorgorganisaties binnen de landelijke beweging Radicale vernieuwing zorg in het verpleeghuis en thuis hebben vandaag een brief gestuurd aan Zorginstituut Nederland. Ze willen in gesprek over de aanlevering van de zogeheten 'indicatoren basisveiligheid'. "Een aantal van ons is op het punt gekomen dat we deze vanaf dit jaar dan ook niet meer zullen aanleveren. En voor een aantal geldt dat wij de verplichting om de indicatoren aan te leveren in ieder geval dit jaar nakomen, maar ons ook sterk afvragen of op deze manier het beoogde doel wordt bereikt. Voor ons allemaal is duidelijk dat we het gesprek aan willen gaan."

lees verder

Zinvolle dagin­vul­ling bij langdurig psychische problemen | Mensen voorop, niet regels en geld

Geplaatst op 24 mei 2023 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
We willen niet dat een ander voor ons bepaalt wat we moeten doen. Of wat voor ons zinvol zou zijn. Toch is dat wat in de langdurige ggz gebeurt. Beperkte standaard manieren om je dag in te vullen, druk op hulpverleners om cliënten te ‘activeren’ om doelen te behalen en budgetten niet te overschrijden. Hoe kan het anders?

lees verder

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024: Meer zelf, meer thuis en meer digitaal

Geplaatst op 22 mei 2023 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Zorginkoop
Op 1 juni publiceerden zorgkantoren hun meerjarig inkoopbeleid langdurige zorg. In dit inkoopbeleid heeft elk zorgkantoor op regionaal niveau uitgewerkt hoe de uitdagingen waarmee de langdurige zorg te maken heeft, zoals de toenemende zorgvraag, schaarste aan personeel en stijgende kosten, worden aangegaan. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

lees verder

“Naar elkaar omkijken is de essen­tie”

Tijdens de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, ontmoetten en inspireerden deelnemers van de verschillende vernieuwingsbewegingen elkaar. Woonzorgboerderij de Reigershoeve, waar mensen met dementie wonen, en de op vooral jongeren gerichte woonleergemeenschap Het Dagelijks Bestaan blijken veel raakvlakken te hebben. Begin dit jaar zochten ze elkaar op.

lees verder

Extra tijd voor Generiek kompas ‘Samen­wer­ken aan kwaliteit van bes­taan’

Zorgaanbieders, beroepsgroepen, zorgkantoren en -verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers, waaronder LOC Waardevolle zorg, werken samen aan het Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan. Thuis, in de wijk en verpleeghuis’, voorheen…

lees verder (1)

ToekomstProeverij

Geplaatst op 29 april 2023 - Thema's: Kwaliteit van de verpleeghuiszorg
Toekomstproef is een kennis- en expertiseplatform dat de duurzaamheidstransitie op het thema voeding in de zorg actief aan wil jagen. Op woensdag 7 juni organiseert het platform een Toekomstproeverij voor…

lees verder

“We moeten van overheid naar onder­heid”

Meer ruimte maken voor lokale zeggenschap, zodat mensen samen hun eigen oplossingen kunnen bedenken. En kunnen aangeven wat zij daarbij van collectieve voorzieningen nodig hebben. In 2023 bezoeken we plekken waar mensen lokaal invulling geven aan 'Waardevol leven'. We starten een dialoog - zonder dat het bij ‘alleen praten’ blijft - en vinden medestanders in de zoektocht naar verbinding. We beginnen bij Het 8ste Werk in Kampen: een initiatief waar mensen er voor elkaar zijn, waardoor de meeste zorg overbodig is.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese