Zoekresultaten

Totaal 60 resultaten (pagina 3 van 6)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Één jaar Wmcz 2018

Nieuws

Vandaag precies een jaar geleden trad de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking. Met een extra nieuwsbrief en een vernieuwde Basisinformatie medezeggenschap vieren we dit moment. In een korte boodschap staat Thom van Woerkom (coördinator LOC) kort stil bij deze eerste verjaardag.

lees verder

Week van de Medezeg­genschap 2021: Save the date!

Nieuws

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Medezeggenschap: een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 4 t/m 8 oktober ruimte in je agenda… meer informatie volgt!

lees verder

Leergang ondersteuners najaar 2021

Nieuws

Geplaatst op 11 juni 2021 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Ondersteuners van cliëntenraden opgelet: half september start weer een leergang ondersteuner cliëntenraad. De leergang richt zich op verdieping van je functioneren als ondersteuner in de dagelijkse praktijk. De ontwikkeling van de beroepshouding in combinatie met het leren van vaardigheden, is de kern van deze leergang. Je krijgt handvatten om je rol en positie als ondersteuner te verstevigen en daarmee de medezeggenschap te versterken.

lees verder

Werken als ondersteuner bij ouderen­zor­gor­ganisatie Noor­derbreed­te

Nieuws

Geplaatst op 28 mei 2021 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Ondersteuners cliëntenraden
Wie zijn de ondersteuners van de cliëntenraden? Wat vinden ze leuk aan hun werk en wat betekenen ze voor de cliëntenraad? In dit artikel komt ondersteuner René Broekhoven aan het woord.

lees verder

LOC aanbod ondersteuner cliënten­raad

Nieuws

Geplaatst op 27 mei 2021 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
De functie van ondersteuner cliëntenraad is een belangrijke schakel bij waarde-vol raadswerk. Door alle ervaringen van de professionals die de functie de afgelopen jaren hebben vervuld, hebben we inmiddels een…

lees verder

loc­jeugd.nl wordt clien­ten­raad.nl en nieuw platform ver­nieuwingsbeweging jeugdzorg

Nieuws

Zoals we al aankondigden, richt LOC Jeugd zich vanaf dit jaar op het versterken van medezeggenschap in de jeugdzorg en op het opstarten van een vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg. Dit betekent ook iets voor het sociaal platform van LOC Jeugd.

lees verder

Nieuwe handreiking: Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Nieuws

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de achterban maakt en het werven van nieuwe leden. Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in de praktijk minder investeren in de samenwerking tussen de leden onderling en het team als collectief. Voor LOC reden genoeg om een publicatie te maken over samenwerken in de cliëntenraad. En dat in relatie tot medezeggenschap.

lees verder

Cliënten­raden jeugdzorg: draag bij aan een regionale visie op jeugdzorg

Nieuws

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen hun belangen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden vanuit hun perspectief meedenken over een regiovisie op jeugdzorg. LOC ondersteunt cliëntenraden om deze rol in te vullen. Hoe we dat doen, leggen we uit op deze poster.

lees verder

Een­duidig­heid in regels is nood­zakelijk: De wirwar rond de vergoeding van vrij­wil­ligers

Nieuws

Recent is op ons sociaal platform een discussie ontstaan over de positie van het cliëntenraadslid als vrijwilliger. Belangrijk hierin is de financiële vergoeding en de eventuele gevolgen voor belastingheffingen. In de praktijk zien we veel cliëntenraden waarvan sommige leden een uitkering hebben. Waardoor de vergoeding voor het raadswerk soms invloed op de uitkering kan hebben. In het licht van het recente toeslagenschandaal en de strenge interpretatie van regels in de Participatiewet pleit LOC voor eenduidigheid in de regelgeving. Om te voorkomen dat mensen gekort worden op hun inkomen, terwijl zij werk doen wat bijdraagt aan goede zorg en de samenleving als geheel.

lees verder

Lut – De MENS in de raad

Nieuws

Sinds vorig jaar valt de jeugdzorg binnen de reikwijdte van de Wmcz 2018. Een goed moment om jeugdzorgorganisaties bewust te maken van de meerwaarde die medezeggenschap heeft. En van wat medezeggenschap bij elke organisatie betekent voor de belangenbehartiging, de vertegenwoordiging én emancipatie van kinderen en ouders met ervaringen in de jeugdzorg. In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle, Edwin en Ellen vertelden eerder al hun verhaal, en vandaag is het de beurt aan Lut.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: