Publicaties

LOC helpt cliëntenraden om de medezeggenschap zo goed mogelijk vorm te geven. Onder andere door handreikingen en filmpjes te maken. Die zijn hier te vinden. Zoeken kan op naam of op thema. Ook staan hier enkele handreikingen en filmpjes van andere organisaties. Omdat ze belangrijk zijn voor de cliëntenraad.

Kun je iets niet vinden? We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Filter op thema:

Voorzitter cliënten­raad

Basisdocument: Hoe (bege)leid je de cliëntenraad en de vergadering

Geplaatst op 28 januari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Voorzitters cliëntenraden
Dit basisdocument voor (vice)voorzitters van cliëntenraden bevat elementen en handvatten om de cliëntenraad als groep (en de individuen) zo optimaal mogelijk te kunnen faciliteren in hun ontwikkeling en positionering.

lees verder

Toolbox Medezeg­genschap cliënten­raden jeugdhulp en jeugdbescher­ming

Geplaatst op 21 januari 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Om cliëntenraden in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij hun werk is een toolbox met verschillende materialen ontwikkeld: flyers, folders, informatiekaarten, een participatieladder, een dobbelsteen om vergaderingen te evalueren, onderzetters om het cliëntenperspectief onder de aandacht te brengen, stappenplan adviesrecht en nog heel veel meer.

lees verder

Cliënten­raden over actuele thema’s in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering in 2020

Het vervolg op het onderzoek naar medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering

Geplaatst op 13 januari 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Dit rapport bespreekt de opvattingen van cliëntenraden over actuele thema’s. Centraal staat volgende vraag: Welke betekenis zouden de verkennende gesprekken in het kader van medezeggenschap kunnenhebben voor: a. het normenkader…

lees verder

Medezeg­genschap passend organiseren

Een stappenplan voor jeugdzorgaanbieders

Geplaatst op 25 november 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor alle aanbieders van jeugdzorg. Door medezeggenschap passend te organiseren draag je samen met jongeren en ouders bij aan waardevolle jeugdzorg: zorg die aansluit bij wat jongeren en hun ouders nodig hebben om hun leven te leiden op een manier die bij hen past.

lees verder

Het opzetten van een cliënten­raad

Een stappenplan voor jongeren en ouders

Geplaatst op 27 oktober 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Per 1 juli 2020 is de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) van kracht. Deze wet geldt ook voor aanbieders van jeugdzorg. Met dit stappenplan helpen we jongeren en…

lees verder

Rapport ‘Medezeg­genschap in de jeugdbescher­ming en jeugdrec­las­sering’

Een verkennend onderzoek door LOC Jeugd

Geplaatst op 21 oktober 2020 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
LOC wilde inzicht krijgen in de wijze waarop zeggenschap binnen de gecertificeerde instellingen in de praktijk wordt vormgegeven. En op welke manier de cliënten en cliëntenraden van de gecertificeerde instellingen een effectieve bijdrage zouden kunnen leveren aan het kwaliteitsbeleid in de jeugdbescherming en jeugdreclassering.

lees verder

Checklist medezeg­genschapsregeling

Een hulpmiddel voor de praktijk

Deze checklist helpt in de aanloop naar het vaststellen van de medezeggenschapsregeling. Om nog eens na te gaan of je niets bent vergeten of iets niet helemaal conform de wet…

lees verder

Samen­vat­ting handreiking inspraak

Dit is een samenvatting van de uitgebreide handreiking inspraak. Download ook de uitgebreide handreiking Inspraak in de Wmcz 2018

lees verder

Inspraak in de Wmcz 2018

Een handreiking voor zorgorganisaties en cliëntenraden

Deze handreiking geeft informatie over inspraak en inspireert om daarmee aan de slag te gaan. Download ook de samenvatting van deze handreiking

lees verder

Bindend voordrachtsrecht Raad van Toezicht

Handreiking voor cliëntenraden

Deze handreiking helpt cliëntenraden om het proces van bindende voordracht van een lid voor de Raad van Toezicht vorm te geven op een manier die bij de eigen situatie past.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.