Zoekresultaten

Totaal 212 resultaten (pagina 1 van 22)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Cliëntenor­ganisaties slaan handen ineen bij Evaluatie Wmcz2018

Nieuws

In 2025 wordt de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz2018) geëvalueerd door het ministerie van VWS. Vooruitlopend op het onderzoek begon LOC Waardevolle zorg al een tijd geleden met het verzamelen van signalen vanuit cliëntenraden. Inmiddels trekken KansPlus, MIND, NCZ, het LSR en LOC samen op richting het ministerie met de boodschap: ‘Betrek cliëntenraden en cliëntenorganisaties bij het evaluatieonderzoek’.

lees verder

Waar hebben we invloed op?

Nieuws

De lente-editie van de Zorg & Zeggenschap is uit! Marthijn Laterveer, bestuurder LOC Waardevolle zorg, schreef het voorwoord: Waar hebben we invloed op? Beluister artikel “We leven in een tijd…

lees verder

Vrij­wil­ligers LOC-Bouw­pool geven stokje door: “Kwaliteit van wonen is zó belangrijk als je zorg nodig hebt”

Nieuws

De LOC-Bouwpool moet verjongen, vinden tachtigers Jan Meerpoel, Remmert Pels en Henk Neep. Daarom hebben zij na vele jaren intensieve begeleiding van cliëntenraden tijdens adviestrajecten bij (ver)bouw- en nieuwbouwprojecten, afscheid genomen van LOC. “Kwaliteit van wonen is een voorwaarde om een waardevol leven te kunnen leiden.”

lees verder

Juist lokale cliënten­raden weten wat er leeft op locatie

Nieuws

Zeggenschap organiseren zo dicht mogelijk bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. En zo bijdragen aan waardevolle zorg zodat mensen het leven kunnen leiden dat bij hen past. Lokale cliëntenraden spelen daarbij een belangrijke rol. Om die rol nog beter te kunnen vervullen, biedt LOC een breed scala aan trainingen, scholing, trajecten en bijeenkomsten.

lees verder

Nieuw Generiek kompas verpleeg­huis­zorg en zorg thuis vertraagd: LOC teleur­ges­teld over oponthoud invoering

Nieuws

Negentien landelijke organisaties waaronder LOC hebben hard gewerkt aan de opvolger van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het nieuwe ‘Generiek kompas Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ beschrijft voorwaarden en instrumenten die goede zorg thuis en in het verpleeghuis moeten garanderen. Zorginstituut Nederland heeft echter voorlopig de regie overgenomen.

lees verder

Eerste succes LOC-petitie: bezuinigin­gen van tafel!

Nieuws

LOC haalde het afgelopen jaar samen met anderen alles uit de kast om de bezuinigingen in de ouderenzorg terug te draaien. Twee dagen nadat we in februari onze petitie en advies aan Tweede Kamerleden overhandigden, diende een van deze politici een amendement in en besloot de politiek de bezuinigingen voor 2024 terug te draaien.

lees verder

Belang struc­turele ondersteuning cliënten­raden – een zaak voor de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Nieuws

Onlangs behandelde de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een zaak waarin de instelling het besluit had genomen om het contract met de ondersteuner niet te verlengen. De cliëntenraad was het niet eens met het besluit en legde de zaak voor aan de LCvV. (Voorlopige) uitspraak: de instelling moet zorgen dat de cliëntenraad de huidige ondersteuner houdt.

lees verder

Brief verhoging zak- en kleedgeld bewoners Wlz-instel­lin­gen

Nieuws

Mensen met een laag inkomen in een Wlz-instelling moeten niet voor de keuze komen te staan om geen uitstapjes meer te doen, omdat hun kleren gewassen moeten worden. Daarom stuurde LOC Waardevolle zorg een brief naar de Vaste commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport met het verzoek om de koopkracht van mensen met een laag inkomen in een Wlz-instelling te verhogen.

lees verder

Petitie en advies over­han­digd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderen­zorg van morgen!’

Nieuws

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van ons advies aan de politiek. Ruim 1500 mensen droegen daaraan bij en de bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. Vanmiddag zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten, zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg begeleidde de overhandiging en ook Actiz was erbij. Individuen en organisaties die de petitie, het advies en de concrete voorstellen ondersteunen, vertegenwoordigen miljoenen Nederlanders. Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

lees verder

Wat vindt u van het aanbod van LOC?

Nieuws

LOC heeft een uitgebreid aanbod aan producten en diensten. Maar sluit dit aanbod wel genoeg aan bij de behoefte van onze leden? En hoe kunnen wij onze dienstverlening verbeteren? Om deze vragen te beantwoorden laat LOC in de komende weken een evaluatieonderzoek uitvoeren.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese