Zoekresultaten

Totaal 147 resultaten (pagina 1 van 15)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Maan­delijks sparren met LOC-ad­viseur

Nieuws

Geplaatst op 19 juli 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Dit jaar zijn we gestart met spar-sessies. Laagdrempelige online momenten onder begeleiding van een LOC-adviseur. Met gewoon de ruimte om eens – vrij van thema – in de groep te…

lees verder

“El­kaar echt zien”: Thema Week van de Medezeg­genschap 4-8 oktober 2021

Nieuws

De tweede editie van de Week van de Medezeggenschap komt eraan: 4-8 oktober 2021. Dit keer staat de Week in het thema van “Elkaar echt zien”: een van de basisingrediënten om te komen tot Waardevolle zorg. We organiseren weer een week volop ontmoeting en inspiratie om samen stappen te zetten naar zorg die uitgaat van de waarden van mensen. En tegelijk de uitgelezen kans om de meerwaarde van medezeggenschap zichtbaar te maken voor iedereen die hiermee te maken heeft.

lees verder

Belan­gen­behar­tiging voor iedereen

Nieuws

Dagelijks zetten gepassioneerde ondernemers, vrijwilligers en leden binnen het LOC-netwerk zich in omwaardevolle zorg en de signalen van leden gestalte te geven. Belangenbehartiging draait niet om individuen,maar gaat iedereen aan.…

lees verder

Cliënten­raden geven reactie op Toekomstscenario kind- en gezinsbescher­ming

Nieuws

In mei 2021 heeft LOC Waardevolle zorg een bijeenkomst georganiseerd voor cliëntenraden over het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Dit scenario moet op termijn een structurele oplossing bieden voor de knelpunten in de jeugdbescherming. Tijdens deze bijeenkomst hebben cliëntenraden aangegeven wat zij belangrijk vinden. En of het scenario in hun ogen bijdraagt aan een jeugdbeschermingsketen die effectiever, transparanter en menselijker wordt. En betaalbaar en toegankelijk blijft. De belangrijkste punten die zijn genoemd, hebben we gebundeld in een reactie op de internetconsultatie. Een samenvatting.

lees verder

Basisin­for­matie medezeg­genschap = vernieuwd

Nieuws

Om het eerste jaar Wmcz 2018 te vieren, komen we vandaag met een vernieuwde Basisinformatie medezeggenschap. Met deze brochure willen we cliëntenraden precies de informatie geven die zij nodig hebben voor hun belangrijke taak: het vertegenwoordigen van mensen die zorg nodig hebben. De vernieuwde Basisinformatie is nu te downloaden, of (voor leden van LOC) op te vragen via de Vraagbaak van LOC.

lees verder

Één jaar Wmcz 2018

Nieuws

Vandaag precies een jaar geleden trad de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking. Met een extra nieuwsbrief en een vernieuwde Basisinformatie medezeggenschap vieren we dit moment. In een korte boodschap staat Thom van Woerkom (coördinator LOC) kort stil bij deze eerste verjaardag.

lees verder

De vernieuwde Kwikstart app is beschik­baar; Landelijke en lokale informatie voor jongeren slim verzameld op 1 plek

Nieuws

Geplaatst op 23 juni 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Rechten van mensen, Regionale netwerken
Jongeren vanaf 18 jaar moeten veel zaken zelf regelen. Om hen hierbij te helpen zijn de Kwikstart app en website ontwikkeld. In Kwikstart vinden jongeren alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast staat er veel informatie in over jeugdzorg, verzekeringen, geldzaken, gezondheid en allerlei praktische tips.

lees verder

Week van de Medezeg­genschap 2021: Save the date!

Nieuws

Ook dit jaar organiseren we weer een Week van de Medezeggenschap: een week vol inspiratie, ontmoeting en verdieping in medezeggenschap en Waardevolle zorg. Houd daarom in de week van 4 t/m 8 oktober ruimte in je agenda… meer informatie volgt!

lees verder

Jaar­verslag 2020 LOC Waar­devol­le zorg

Nieuws

2020 was in vele opzichten een uitzonderlijk jaar. De situatie rondom corona raakte ons en de mensen met wie en voor wie we werken zeer. Ook trad de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking. Beiden thema’s waar het afgelopen jaar veel aandacht naar uitging. In het jaarverslag blikken we terug op de activiteiten die we konden ondernemen in de ondersteuning van cliëntenraden en het initiëren en verder brengen van vernieuwing in de zorg. Met daarbij steeds het perspectief op Waardevolle zorg voor ogen.

lees verder

Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Nieuws

Een enthousiaste groep raadsleden en een ondersteuner van diverse jeugdzorgaanbieders wisselden op 11 mei ervaringen uit en deelden tips met elkaar, onder andere over contact met de achterban en samenwerking in de regio.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: