Zoekresultaten

Totaal 129 resultaten (pagina 1 van 13)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Regionale netwerken cliënten­raden nu landelijk dekkend

Nieuws

Geplaatst op 12 april 2021 - Thema's: Regionale netwerken
Regionale netwerken van cliëntenraden zijn een waardevolle manier om van elkaar te leren. Elke provincie in Nederland heeft een regionaal netwerk. En alle cliëntenraden, ook niet-leden van LOC, zijn welkom. Hoe dragen regionale netwerken bij aan waardevolle zorg en hoe ervaren vrijwilligers de bijeenkomsten?

lees verder

Cliënten­raden jeugdzorg: draag bij aan een regionale visie op jeugdzorg

Nieuws

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen hun belangen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden vanuit hun perspectief meedenken over een regiovisie op jeugdzorg. LOC ondersteunt cliëntenraden om deze rol in te vullen. Hoe we dat doen, leggen we uit op deze poster.

lees verder

Een­duidig­heid in regels is nood­zakelijk: De wirwar rond de vergoeding van vrij­wil­ligers

Nieuws

Recent is op ons sociaal platform een discussie ontstaan over de positie van het cliëntenraadslid als vrijwilliger. Belangrijk hierin is de financiële vergoeding en de eventuele gevolgen voor belastingheffingen. In de praktijk zien we veel cliëntenraden waarvan sommige leden een uitkering hebben. Waardoor de vergoeding voor het raadswerk soms invloed op de uitkering kan hebben. In het licht van het recente toeslagenschandaal en de strenge interpretatie van regels in de Participatiewet pleit LOC voor eenduidigheid in de regelgeving. Om te voorkomen dat mensen gekort worden op hun inkomen, terwijl zij werk doen wat bijdraagt aan goede zorg en de samenleving als geheel.

lees verder

Tweede online introduc­tie voor jeugdzor­gaan­bieders over Traject versterken medezeg­genschap

Nieuws

De invoering van de Wmcz 2018 vraagt van jeugdzorgorganisaties bewustzijn over en zicht op de meerwaarde die medezeggenschap heeft. Het opzetten van een cliëntenraad lukt vaak wel. Het vraagt echter veel tijd om de raad goed toe te rusten voor het werk wat hen te doen staat. Daarbij helpt een heldere visie op medezeggenschap, om zo gezamenlijk te bepalen hoe je de invloed van jongeren en ouders op de zorg organiseert. Tijd en aandacht is nodig voor een stevig fundament van medezeggenschap in de jeugdzorg.

lees verder

Toos – Samen­wer­king tussen profes­sional en gezin

Nieuws

Gedurende de afgelopen weken lieten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle, Edwin, Ellen, Lut en Martine vertelden eerder al hun verhaal, en als laatst is het de beurt aan Toos. Ze vertelt wat nodig is als basis voor een goede samenwerking tussen de professional, een gezin en andere partijen die nodig zijn om het kind te helpen. Een cliëntenraad heeft in dit proces een belangrijke rol door signalen door te spelen aan het bestuur van de organisatie.

lees verder

Deelnemers gezocht: nieuwe expertpool juridische zaken

Nieuws

Geplaatst op 29 maart 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Elke dag ondersteunt en adviseert LOC cliëntenraden in de zorg. Dat doen we met een netwerk van adviseurs en trainers die al jaren met en voor cliëntenraden werken. Op specifieke onderwerpen zijn vrijwilligers actief die hun kennis inzetten om cliëntenraden te helpen. Op dit moment kent LOC twee expertpools: voor bouwen (Bouwpool) en financiering van de zorg (Zorggeld). Vanwege de toenemende vragen over wetgeving en de complexiteit daarvan zoekt LOC deelnemers aan een nieuwe expertpool juridische zaken.

lees verder

Ellen – Ook jij draagt bij!

Nieuws

Sinds vorig jaar valt de jeugdzorg binnen de reikwijdte van de Wmcz 2018. Een goed moment om jeugdzorgorganisaties bewust te maken van de meerwaarde die medezeggenschap heeft. En van wat medezeggenschap bij elke organisatie betekent voor de belangenbehartiging, de vertegenwoordiging én emancipatie van kinderen en ouders met ervaringen in de jeugdzorg. In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle en Edwin vertelden eerder al hun verhaal, en vandaag is het de beurt aan Ellen.

lees verder

Edwin – Medezeg­genschap begint bij de cliënt

Nieuws

In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle beet vorige week het spits af en vandaag is het de beurt aan Edwin. Hij vertelt waarom contact met de achterban zo belangrijk is.

lees verder

Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Nieuws

Op dinsdagavond 23 februari vond de eerste netwerkbijeenkomst in 2021 plaats voor cliëntenraden uit de jeugdzorg. De bijeenkomst werd ook deze keer online georganiseerd in verband met het coronavirus. Door een enthousiaste groep raadsleden van diverse jeugdzorgaanbieders werden er weer ervaringen uit de praktijk gedeeld en tips uitgewisseld.

lees verder

Nieuwe handreiking: Vrij­wil­ligers in de cliënten­raad

Nieuws

Het valt niet altijd mee bevlogen cliëntenraadsleden te vinden en de raad op sterkte te houden. Vacatures invullen kan de nodige creativiteit vragen. Om de positie van vrijwilligers in cliëntenraden passend te definiëren en te organiseren, is de hamvraag: kun je vrijwilligers een plek in de raad geven? Waar moet je dan aan denken? In de nieuwe handreiking ‘Vrijwilligers in de cliëntenraad’ gaan we in op dilemma’s, mogelijkheden en tips voor passende afspraken.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: