Zoekresultaten

Totaal 198 resultaten (pagina 1 van 20)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding

Nieuws

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder

Welkom in de cliënten­raad

Nieuws

Ben je nieuw in de cliëntenraad of verwelkom je als cliëntenraad nieuwe leden? Het is goed om er oog voor te hebben dat er in het begin veel op je afkomt. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met als doel om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Speciaal voor nieuwe cliëntenraadsleden hebben we een aantal hulpmiddelen.

lees verder

Resultaten onderzoek hulpmid­delen en farmacie van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgver­zekeringswet

Nieuws

Geplaatst op 30 januari 2023 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC Waardevolle zorg heeft geholpen bij onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verplaatsen van farmacie en hulpmiddelenzorg van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgverzekeringswet. De uitkomsten van het onderzoek zijn nu bekend. Het onderzoek toonde aan dat de geplande overdracht meer risico’s dan voordelen oplevert. Daarom heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport besloten om de behandeling niet in 2025 over te dragen, maar om de doelen op een andere manier te bereiken, samen met de sector.

lees verder

Voorjaar 2023: Leergang effectieve medezeg­genschap

Nieuws

Tijdens een nieuwe driedaagse leergang leer je alles over de theorie en de wettelijke basis van medezeggenschap. En nog belangrijker: hoe je medezeggenschap inzet om waardevolle zorg te realiseren voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

lees verder

Rol cliënten­raad bij technologie in de zorg – Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Nieuws

Op 14 november organiseerde het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam (PCLZA) een themabijeenkomst over de inzet van technologie in de zorg. Op technologie en digitale hulpmiddelen wordt tegenwoordig vol ingezet. Het uitgangspunt daarbij moet altijd zijn dat het hierbij moet gaan om waardevolle zorg mogelijk te maken. Iets wat alleen haalbaar is door met elkaar samen te werken. 

lees verder

Met zorgkan­toren in gesprek over kwaliteit en con­tinuïteit van zorg

Nieuws

Ook dit jaar zetten we de gesprekken met het zorgkantoor voort: cliëntenraden geven aan dat zij zo op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het zorgkantoor. Op 14 februari en 23 februari 2023 organiseren we voor cliëntenraden twee digitale bijeenkomsten “in gesprek over kwaliteit en continuïteit van zorg”. Het zorgkantoor zal tijdens deze bijeenkomsten ingaan op een aantal actuele onderwerpen rondom kwaliteit en continuïteit van zorg. Zoals de inzet van technologie of de inzet van informele zorg. 

lees verder

Wat doet LOC in 2023?

Nieuws

LOC ziet het als een opdracht om te bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. En dat zorgverleners het gevoel hebben dat zij gesteund worden om hun werk te doen. Daarvoor is het nodig dat alle betrokkenen bij de zorg samenwerken. LOC ontplooit al jaren initiatieven om daaraan te werken. Door cliëntenraden te ondersteunen bij hun taak. Maar ook door het opzetten van vernieuwingsbewegingen, waarin alle bij de zorg betrokkenen actief zijn.

lees verder

Landelijke prog­ram­ma’s en veran­deren­de wetgeving 2023

Nieuws

Er is een groot aantal landelijke programma’s gestart om de zorg te verbeteren. Ook zijn er verschillende nieuwe kwaliteitskaders (in ontwikkeling) en komen er in diverse wetten kleine wijzigingen. In dit artikel hebben we de belangrijkste programma’s en veranderingen in de zorg in 2023 op een rijtje gezet.

lees verder

“Zorg organiseren rondom mensen in plaats van mensen in het systeem pas­sen” – Mariëlle Cuijpers belan­gen­behar­tiger bij LOC Waar­devol­le zorg

Nieuws

Geplaatst op 21 december 2022 - Thema's: Belangenbehartiging, Dienstverlening aan cliëntenraden
Sinds januari 2022 werkt Mariëlle Cuijpers als belangenbehartiging voor LOC Waardevolle zorg. In dit bericht stelt zij zich graag aan je voor en lees je hoe je contact opneemt om signalen of ervaringen te delen.

lees verder

Cliënten­raden waarderen uit­wis­seling in eigen regio: doe je mee in 2023?

Nieuws

In verschillende regio’s ontmoeten cliëntenraden elkaar meerdere keren per jaar om onderwerpen uit te diepen met bijzondere sprekers, of praktijkervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door betrokken leden van cliëntenraden en – waar nodig – gefaciliteerd door LOC. Verschillende regionale netwerken zijn op zoek naar versterking om de komende jaren deze bijeenkomsten te blijven organiseren.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese