Zoekresultaten

Totaal 202 resultaten (pagina 1 van 21)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Week van de Medezeg­genschap 2023

Nieuws

Medezeggenschap is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van Waardevolle zorg. Voor mensen die zorg nodig hebben én hun naasten. Maar hoe organiseer je dat effectief? Dit jaar organiseert LOC…

lees verder

Terugblik Regionale net­werkbijeen­komst Friesland

Nieuws

Terugblik Regionale netwerkbijeenkomst Friesland over samenwerking tussen formele en informele zorg.

lees verder

Terugblik regionale bijeen­komst Gelderland

Nieuws

Op woensdag 11 april kwamen ongeveer 25 cliëntenraadsleden en ondersteuners bij elkaar in Apeldoorn om samen ‘Anders te kijken naar samen leven en werken in de zorg van morgen en…

lees verder

Cliënten­raden ontmoeten elkaar in eigen regio: doe je mee?

Nieuws

In verschillende regio’s ontmoeten cliëntenraden elkaar meerdere keren per jaar om onderwerpen uit te diepen met bijzondere sprekers, of praktijkervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door betrokken leden van cliëntenraden en – waar nodig – gefaciliteerd door LOC. Verschillende regionale netwerken zijn op zoek naar versterking om de komende jaren deze bijeenkomsten te blijven organiseren.

lees verder

Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Nieuws

We zien veel raden samenwerken zonder daar bij stil te staan. Dit kan goed gaan maar we zien ook dat dit leidt tot onbegrip en onduidelijkheid. Vaak hebben cliëntenraden het gevoel dat hun cliëntenraad niet zo effectief is en niet een geheel vormt. De raad lijkt een samenkomen van individuele leden. Daarom adviseren we om met elkaar tijd te maken voor het thema samenwerken.

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding: antwoord ministers

Nieuws

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder

Inbreng cliënten­raden en ver­nieuwers voor nieuw kwaliteitskader kwetsbare ouderen

Nieuws

Tijdens vier goed bezochte online bijeenkomsten in december en januari haalde LOC Waardevolle zorg bij cliëntenraadsleden en betrokkenen uit beweging Radicale vernieuwing zorg op wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe kwaliteitskader voor kwetsbare ouderen. De verschillende invalshoeken van de deelnemers zorgden voor dynamische uitwisselingen. Er werden veel ideeën, zorgen en wensen besproken. In dit bericht staan de belangrijkste uitkomsten van de gesprekken over de gewenste inhoud van een nieuw Kwaliteitskader ‘zorg voor kwetsbare ouderen.’

lees verder

Welkom in de cliënten­raad

Nieuws

Ben je nieuw in de cliëntenraad of verwelkom je als cliëntenraad nieuwe leden? Het is goed om er oog voor te hebben dat er in het begin veel op je afkomt. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met als doel om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Speciaal voor nieuwe cliëntenraadsleden hebben we een aantal hulpmiddelen.

lees verder

Resultaten onderzoek hulpmid­delen en farmacie van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgver­zekeringswet

Nieuws

Geplaatst op 30 januari 2023 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC Waardevolle zorg heeft geholpen bij onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verplaatsen van farmacie en hulpmiddelenzorg van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgverzekeringswet. De uitkomsten van het onderzoek zijn nu bekend. Het onderzoek toonde aan dat de geplande overdracht meer risico’s dan voordelen oplevert. Daarom heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport besloten om de behandeling niet in 2025 over te dragen, maar om de doelen op een andere manier te bereiken, samen met de sector.

lees verder

Voorjaar 2023: Leergang effectieve medezeg­genschap

Nieuws

Tijdens een nieuwe driedaagse leergang leer je alles over de theorie en de wettelijke basis van medezeggenschap. En nog belangrijker: hoe je medezeggenschap inzet om waardevolle zorg te realiseren voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese