De cliënten­raad en onaf­hankelij­ke cliënton­dersteuning

Geplaatst op 14 mei 2020

Onafhankelijke cliëntondersteuners beschikken over veel kennis van het aanbod in zorg en ondersteuning en weten de weg hiernaartoe. Zij kunnen mensen die zorg nodig hebben daarmee bijstaan. Cliëntenraden kunnen ervoor zorgen dat informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning bekend is onder de achterban. Ook kunnen cliëntenraden en cliëntondersteuners onderling uitwisselen over veelvoorkomende signalen, en zo beter zicht krijgen op wat er leeft onder cliënten.

Juist in deze tijd waarin zorg soms wegvalt, anders georganiseerd moet worden of juist opgeschaald moet worden, is het handig dat mensen weten dat zij voor vragen of een luisterend oor ook bij de cliëntondersteuner terecht kunnen. Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg en hulpverleners. Dit kan het vinden van goede zorg bemoeilijken. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan daarbij helpen. 

Elkaar versterken

De cliëntenraad en de onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen elkaar versterken door elkaar bekendheid te geven, en door onderling uit te wisselen over veelvoorkomende signalen.

Bekendheid geven

Cliëntenraden kunnen ervoor zorgen dat informatie over cliëntondersteuning bekend is onder de achterban.

  • De cliëntenraad kan de zorgorganisatie vragen om (extra) aandacht te besteden aan informatie over cliëntondersteuning.
  • De cliëntenraad kan adviseren over de informatie en/of de wijze waarop informatie over cliëntondersteuning aan cliënten en vertegenwoordigers wordt verstrekt: is het makkelijk leesbaar? is het taalgebruik passend bij de achterban? worden de juiste mediakanalen ingezet? etc.
  • De cliëntenraad kan bij de achterban nagaan wat zij weten van cliëntondersteuning en welke ervaringen zij daarmee hebben

Andersom kunnen cliëntondersteuners wijzen op de aanwezigheid en de meerwaarde van de cliëntenraad, wanneer iemand start met ontvangen van zorg.

Uitwisselen over signalen

Cliëntenraden en onafhankelijk cliëntondersteuners kunnen onderling uitwisselen over veelvoorkomende signalen. Het is een extra manier om zicht te krijgen op wat er leeft onder cliënten. Je kunt in contact komen met onafhankelijk cliëntondersteuners via het Zorgkantoor, de gemeente(n) en/of Zorgbelang/MEE.

De cliëntenraad kan ook contact opnemen met de adviesraad sociaal domein / SMO- raad / Wmo-raad van de gemeente(n) waar de zorgorganisatie actief is om uit te wisselen over signalen:

  • wat gaat goed?
  • wat kan beter?
  • waar ligt een rol voor de cliëntenraad en/of de zorgorganisatie?

Op basis van deze uitwisseling is het vervolgens ook goed om te bespreken: wie kan wat doen?

Voor meer tips en handvatten om zicht te krijgen op signalen uit de achterban, zie de bewaarkaart en bijbehorende brochure InContactStaan

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Bijeenkomsten

Meer

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese