LOC-bijdrage aan onderzoek Raad voor Veiligheid aanpak corona-crisis

Geplaatst op 19 februari 2021

De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoekt de aanpak van de corona-crisis. En richt zich op de voorbereiding op een pandemie, de crisisorganisatie en besluitvorming. Maar ook op de effecten van de aanpak op kwetsbare mensen. LOC heeft de Onderzoeksraad verzocht het onderzoek niet alleen te richten op de bezoekregeling voor verpleeghuizen, maar ook op het feit dat bewoners niet naar buiten mochten. Vooral omdat achteraf is gebleken dat het mensen juridisch niet verboden kan worden het verpleeghuis te verlaten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onderzoek gestart naar de aanpak van de corona-crisis door de Nederlandse overheid en andere betrokken partijen. Dat onderzoek gebeurt mede op verzoek van het kabinet. Het onderzoeksprogramma bevat meerdere thema’s. De Onderzoeksraad richt zich op de voorbereiding op een pandemie, de crisisorganisatie en besluitvorming. Maar ook op de getroffen maatregelen en op de effecten van de aanpak op kwetsbare groepen mensen in de samenleving. 

Informatie vanuit LOC

De Onderzoeksraad heeft LOC gevraagd informatie aan te leveren voor het onderzoek. En dan specifiek over de bezoekregeling in verpleeghuizen. De Onderzoeksraad wil inzicht krijgen in de manier waarop besluiten tot stand zijn gekomen. En de opgedane inzichten gebruiken voor het onderzoek. LOC heeft de gevraagde informatie aangeleverd. En ook aangeboden dat in de vorm van een interview verder toe te lichten.

Onderzoek verbod naar buiten te gaan

LOC heeft de Onderzoeksraad nog een dringend verzoek gedaan. Het onderzoek richt zich nu op de bezoekregeling in verpleeghuizen. Dat gaat over mensen die van buiten het verpleeghuis binnenkomen. Maar er is ook nog de kwestie dat bewoners niet naar buiten mochten. Bij het landelijk opstellen van veelgestelde vragen en antwoorden zijn wij ervan uitgegaan dat het klopte dat mensen ook niet naar buiten mochten. Deze vragen zijn door het ministerie van VWS bekeken en goedgekeurd. Achteraf bleek dat er juridisch geen enkele grond is om mensen te verbieden het verpleeghuis te verlaten. Daarmee zijn mensen zonder rechtsgrond gedwongen om binnen te blijven. Wij vinden het van groot belang dat met name de rol van de overheid hierbij onderzocht wordt. Want het is een zwaarwegende beperking van de vrijheid geweest, die niet had gemogen en veel leed heeft veroorzaakt.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee! (2)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wim Schiereck 3 dagen geleden

Het verpleeghuis hanteert de maatregel dat er één bezoeker per dag is toegestaan voor één uur per dag. Waarop is dat wettelijk gebaseerd. 
 

Reageer op dit bericht
Lisette 1 dagen geleden

Uit de nieuwsbrief van Sovidz:
‘Op 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (ook wel ‘coronawet’) ingegaan. Deze wet geeft bewoners van zorginstellingen recht op bezoek van ‘tenminste één familielid of naaste van een cliënt, behoudens in geval van uitzonderlijke omstandigheden’. De Tijdelijke wet schrijft de bestuurder voor om een heel zorgvuldige afweging te maken over het beperken van bezoek, in overleg met onder meer de cliëntenraad. De wet biedt een uitzonderingsmogelijkheid voor ‘uitzonderlijke omstandigheden’, maar maakt duidelijk dat algehele sluiting níet de bedoeling is.’www.sovidz.nl/

Reageer op dit bericht

Deelnemers

Alle deelnemers

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.