Verslag van de dag #2 Week van de Medezeg­genschap | Dinsdag

Geplaatst op 6 oktober 2020

Vertrouwen. Open communicatie. Respect voor elkaars rol en positie. En er dan voor zorgen dat dit geen holle woorden zijn, maar dat je dit als betrokkenen bij medezeggenschap voor elkaar kunt krijgen in de onderlinge samenwerking. Tijdens deze tweede dag van de Week van de Medezeggenschap blijkt dat een uitdaging waar velen zich in herkennen en zich voor inzetten. Om uiteindelijk, vanuit de verschillende perspectieven, samen voor elkaar te krijgen waar we het allemaal voor doen: Dat de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, kunnen rekenen op Waardevolle zorg! 

Het speelveld van de cliëntenraad

Van alle partijen in het speelveld van de cliëntenraad, is de achterban het belangrijkste. Zo opent Theo van Ooi, LOC-adviseur, de tweede dag van de Week van de Medezeggenschap. Wat vinden de mensen die zorg en ondersteuning ontvangen van de besluiten die genomen worden? Sommige achterbannen kunnen dat heel direct verwoorden. Anderen doen dat meer indirect, bijvoorbeeld via verwanten. “De achterban” is overigens absoluut geen homogeen geheel waar iedereen hetzelfde denkt en vindt. Zeker naarmate je in een grotere  organisatie actief bent, of een organisatie die veel doelgroepen bedient, is de achterban heel breed. Het is dus belangrijk om de vraag te blijven stellen: hebben we iedereen in beeld?

Bijna even belangrijk is de formele gesprekspartner van de cliëntenraad: degene die bevoegd is de besluiten te nemen. Het verschilt per niveau met wie je precies te maken hebt. “De bestuurder wil het waarschijnlijk niet hebben over welke planten worden aangeschaft.” Theo raadt cliëntenraden aan om echt te zoeken naar de juiste gesprekspartner; dat kan veel frustratie voorkomen. Het is niet prettig voor de raad wanneer de aangewezen gesprekspartner toch altijd eerst moet overleggen met degene die wel beslisbevoegd is. Ter illustratie het meerjaren huisvestingsbeleid: iedereen vindt daar wat van, maar het zal niet de teamleider zijn die over dat onderwerp beslissingsbevoegd is. 

Verder benoemt Theo nog een heel scala aan partners waarvan het goed is om contact mee te onderhouden. En waarom. Zoals de ondernemingsraad, de raad van toezicht, de gemeente en zorgkantoor. Beslist de moeite waard om deze sessie op een later moment terug te kijken! Houd daarvoor de komende periode de LOC-media in de gaten. 

Samenwerking met de bestuurder

Er zijn grote verschillen in de relatie tussen cliëntenraad en bestuurder. Sommige cliëntenraden spreken slechts af en toe de bestuurder, meer als noodzakelijk kwaad. Andere cliëntenraden lezen en schrijven met de bestuurder en doen het liefst alles samen. Velen geven vandaag aan dat de houding van de gesprekspartner heel bepalend is voor wat je voor elkaar krijgt.

Hoe werk je nou aan effectieve samenwerking met de bestuurder? Tijdens verschillende workshops bogen cliëntenraden, ondersteuners en LOC-adviseurs zich vandaag over deze vraag.

Hoe er samengewerkt wordt tussen cliëntenraad en bestuurder is vaak terug te voeren op het feit dat er toch licht zit tussen enerzijds de visie van de cliëntenraad en anderzijds de visie van de zorgorganisatie op het ‘waarom, hoe en wat’ van medezeggenschap. 

Om de relatie met de bestuurder te verstevigen, is het daarom essentieel om met elkaar over de visie op medezeggenschap in gesprek te gaan: Op welke manier willen wij dat de medezeggenschap gaat bijdragen aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning, voor de mensen die deze nodig hebben? En: hoe gaan we dat dan vervolgens organiseren? 

“Medezeggenschap doe je samen”

Tijdens de uitwisseling van praktijkvoorbeelden en ervaringen komen vertrouwen en respect voor ieders rol uit de bus als sleutelwoorden. De voorzitter van een cliëntenraad geeft aan: “Het moet op waarde geschat worden hoe wij het perspectief van de bewoners in kunnen brengen.”

Ook een ondersteuner van een cliëntenraad deelt haar ervaring: “Wat ik merk is dat vertrouwen in elkaar erg belangrijk is. Het vertrouwen dat de mening van de raad er toe doet. Als je die basis hebt, dan kan het alsnog met vallen en opstaan gaan, maar dan heb je wel een basis waarop je elkaar telkens weer kunt vinden, ook al ben je het niet altijd met elkaar eens.”

Crisis: wat nu?

Dat samenwerking niet zonder slag of stoot gaat, kwam deze dag geregeld aan de orde. Bijvoorbeeld in de sessie ‘samenwerking bij een crisis’. Theo maakte daarin onderscheid tussen crisis in de samenwerking binnen de cliëntenraad of bijvoorbeeld met de bestuurder en crisis in de omgeving. 

Om vanuit een crisis in de samenwerking weer vooruit te komen, is erkenning van het probleem het beginpunt. Om daar vervolgens over in gesprek te gaan met de betrokkenen. Let op dat je daarbij wel de veiligheid creëert dat mensen zich uit durven te spreken. Je kunt dan baat hebben bij een onafhankelijk gespreksleider. Uitgangspunten voor het vervolg zijn: hoe neem ik verantwoordelijkheid over mijn eigen stuk? Hoe kun je zodanig samenwerken dat iedereen er toe doet?  

Een enerverend gesprek volgt. we komen met zijn allen uit een collectieve corona-crisis, en die blijft nog even aan. Cliëntenraadsleden wisselen onderling uit hoe zij hiermee om zijn gegaan en van soms een afwachtende houding initiatief hebben genomen om niet te schromen daadkrachtig het cliëntperspectief te vertegenwoordigen.

Tips bij crisis:
“als het spannend of moeilijk wordt, moet je terug kunnen vallen op de visie en afspraken die je samen gemaakt hebt” 
“wees niet bescheiden of terughoudend: de enige die het perspectief van de cliënten in kan brengen, ook tijdens crisis, dat zijn de cliëntenraden.”

Cliëntenraad en corona

Thom van Woerkom, coördinator medezeggenschap gaf vandaag een uur lange sessie over ‘corona en de cliëntenraad’. Deze zullen we na afloop van de Week op korte termijn beschikbaar maken om terug te kijken. Alvast een voorproefje:

Tot morgen!

Woensdag staat in het teken van passende medezeggenschap. En woensdagavond is er een speciaal programma voor zorg thuis (wijkverpleging en ambulante zorg). Voor de onderstaande sessies is het nog mogelijk om je aan te melden:

Woensdag 7 oktober:

  • 19:00-20:00 | Wet zorg en dwang in de thuissituatie, verplichte zorg thuis

Donderdag 8 oktober:

  • 16:00-17:00 | Medezeggenschap en de rol van de Inspectie

Vrijdag 9 oktober

  • 13:00-14:00 | Balans in de agenda van de raad
  • 14:30-15:30 | Jouw rol in de raad

Terugkijken sessies
Hier op ons platform vind je een overzicht met webinars en sessies die je op aanvraag terug kunt kijken.

Heb je tijdens de week technische problemen? Werkt je geluid niet, of zie je geen beeld? Sommige mensen deden er gisteren al ervaring mee op en werden gelukkig snel geholpen zodat ze weer verder deel konden nemen: “De helpdesk bellen. Die reageert goed en snel”

Meer informatie en aanmelden

Ontzettend leuk wanneer we je mogen begroeten tijdens de Week!

Volg de Week van de Medezeggenschap ook via Social Media!

Of kijk op de LOC-Facebookpagina: klik hier.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese