Wvggz: voorkomen van verplichte zorg en sterke positie voor mensen

Geplaatst op 8 juni 2020

Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) van kracht. De bedoeling van de Wvggz is om verplichte zorg te voorkomen. Dit betekent dat verplichte zorg enkel als laatste middel ingezet mag worden. Eerst moet onderzocht worden of vrijwillige zorg mogelijk is. En wanneer dit niet kan, dan moet de lichtste vorm van verplichte zorg gebruikt worden en bij voorkeur bij iemand thuis. Ook moet de zorg erop gericht zijn de verplichte zorg af te bouwen.

Verbeterde rechtspositie

Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de Wvggz. GGZ-organisaties zijn boos over de grote hoeveelheid bureaucratie die met deze wet heeft veroorzaakt. Tegelijkertijd is de rechtspositie van mensen die zorg nodig hebben enorm verbeterd. Instellingen moeten een beleidsplan hebben over de verplichte zorg dat zich richt op het voorkomen en terugdringen van verplichte zorg en het zoeken naar alternatieven op basis van vrijwilligheid. Ook moet er een richtlijn zijn waarin onder meer staat hoe nadelige effecten op de korte en lange termijn te voorkomen zijn. En worden mensen op meerdere momenten gehoord wat zij zelf van de situatie vinden, en waar zij behoefte aan hebben.

De Tweede kamer debatteert over een reparatiewet om de uitvoerbaarheid van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) te verbeteren. Dat gebeurt door een aantal administratieve handelingen in de wet te vereenvoudigen of te schrappen. In deze wetten wordt in geval van gedwongen zorg de rechtsbescherming van betrokkenen gewaarborgd. Dit houdt onder meer in dat betrokkene of de cliënt zo veel mogelijk betrokken wordt in het opstellen en uitvoeren van zijn zorgplan. Hij kan tegen alle beslissingen die hem aangaan zijn beklag doen. Door de combinatie van verschillende procedures in individuele gevallen kan de zorgbehoefte, en daarmee de rechtspositie van de cliënt, onder druk komen te staan. Met deze wijzigingen wordt de uitvoerbaarheid van de wetten verbeterd zonder de rechtspositie van de cliënten aan te tasten. Bron: tweedekamer.nl

LOC vindt de uitvoerbaarheid van de (verplichte) zorg erg belangrijk, maar de rechtspositie en bescherming van de betrokkenen, mag onder geen beding onder druk komen staan. De Wvggz moet tegemoetkomen aan de behoeften van mensen die zorg nodig hebben. Zodat zij hun leven kunnen leiden op een manier die bij hen past. Ook als ze verplichte zorg nodig hebben.

Juist door in te zetten op het voorkomen van dwang, het doel van deze wet, is grote winst te behalen in vermindering van administratieve lasten. Tegelijk zien we ook dat psychiaters en verpleegkundigen zich steeds meer met papierwerk moeten bezighouden.

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee! (1)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese