“Zorg organiseren rondom mensen in plaats van mensen in het systeem pas­sen” – Mariëlle Cuijpers belan­genbehar­tiger bij LOC Waar­devol­le zorg

Geplaatst op 21 december 2022

Een jaar geleden startte Mariëlle Cuijpers als adviseur belangenbehartiging voor LOC Waardevolle zorg. “Er is nog veel te doen om waardevolle zorg en waardevol leven mogelijk te maken” zo beschouwt Mariëlle een jaar later. LOC heeft door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd: bij ministeries, parlement, brancheorganisaties, inkopers en toezichthouders. Daarmee bespreekt LOC regelmatig wat onder cliëntenraden en in de vernieuwingsbewegingen leeft. Afhankelijk van de behoeften geven we deze belangenbehartiging samen met betrokken cliëntenraden en mensen uit de vernieuwingsbewegingen vorm.

Eerder stelde Mariëlle Cuijpers zich voor en vertelde ze hoe zij invulling geeft aan haar rol:

Sinds ruim dertig jaar zet ik me in voor zinvolle veranderingen in het maatschappelijk domein: Meer ruimte voor de leefwereld van mensen in het zorg en welzijnsbeleid en zorg die begint bij relaties tussen mensen. Ik ben geïnteresseerd in mensen en in zingeving en deed op jonge leeftijd al ervaringen op met zorg. Bij het netwerk van LOC Waardevolle zorg voel ik me thuis. Graag neem ik mijn kennis en ervaringen mee om het doel van LOC Waardevolle zorg te bereiken dat ieder mens een waardevol leven leidt.”

Mariëlle in gesprek met cliëntenraden tijdens regiobijeenkomst Drenthe/Groningen

Wat doe je als belangenbehartiger?

“Als belangenbehartiger vertegenwoordig ik LOC Waardevolle zorg om mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben een stem te geven en tot hun recht te laten komen. Ik signaleer en luister naar knelpunten, problemen en vragen vanuit cliëntenraden en van de vernieuwingsbewegingen. Voor ons staat altijd de mens voorop. Dit blijf ik onder de aandacht brengen. Dit doe ik zowel in het LOC-netwerk als daarbuiten. LOC werkt in een groot netwerk van mensen, professionals en organisaties. Bijvoorbeeld in de politiek, bij branche- en beroepsorganisaties en patiënten- en cliëntenorganisaties. Met al deze partijen onderhoud ik contacten. Dat gebeurt tijdens bijeenkomsten, via brieven en e-mails en in persoonlijke gesprekken.

Vanuit de politiek zijn er dit jaar veel plannen gekomen voor de toekomst van de jeugdzorg, ggz en ouderenzorg. In 2023 worden deze plannen verder uitgewerkt. Vanuit LOC volgen we de ontwikkelingen op de voet en oefenen we invloed uit waar we zien dat we verschil kunnen maken vanuit de visie Waardevolle zorg. Afgelopen jaar ging daar veel aandacht naar uit. Om die reden maakten we ook een aparte plek op het platform met thema’s waar we stevig op inzetten. Zoals de jeugdbescherming, privacy in de ggz, ontwikkeling nieuw kwaliteitskader ouderen. Dit allemaal krijgt in 2023 een vervolg.”

Waar zie je dat we nog veel te doen hebben om waardevolle zorg en waardevol leven mogelijk te maken?

“Overal. Omdat dit nooit af is, Het betekent voor elk mens iets anders en zal elke keer weer opnieuw invulling krijgen. Er kan nog veel meer ruimte gemaakt worden in het zorgsysteem om waardevolle zorg mogelijk te maken. Om zorg te organiseren rondom de mensen die dit nodig hebben in plaats van mensen die in het systeem gepast worden. Ook in 2023 werk ik daar graag verder aan mee, samen met cliënten, cliëntenraden en collega’s van LOC. Wat mij betreft krijgt de gelijkwaardige samenwerking tussen cliënten naasten en vrijwilligers – zeg maar de informele zorg en de professionele zorg – komend jaar heel veel aandacht. Het is bekend hoe het zou moeten en kunnen. De Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving heeft daar een heel mooi rapport over geschreven ‘Anders leven anders zorgen‘. Ik hoop dat we in het nieuwe kwaliteitskader waar LOC op dit moment volop aan meewerkt daar een goede stap in kunnen zetten.”

Hoe ben je bereikbaar?

“Belangenbehartiging is teamwork bij LOC. Behalve het doorgeven van signalen aan mij, kun je met al je reacties of vragen telefonisch elke werkdag terecht bij de LOC Vraagbaak via 030 2843200 of mailen naar vraagbaak@loc.nl. Ook staan de LOC adviseurs medezeggenschap klaar om cliëntenraden te adviseren en informeren.”

Mijn werkdagen bij LOC zijn dinsdag en donderdag. Je bereikt me via 030 2843200 of e-mail m.cuijpers@loc.nl

Meer weten: 

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese