Achter­banraadpleging nieuw Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

Geplaatst op 3 februari 2023

“Wat hebben mensen nodig om een goed leven te leiden?”

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) wordt er gewerkt aan een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. Dit kader moet in maart 2023 opgeleverd worden. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming van het kader en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met aangesloten cliëntenraden en deelnemers binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. We doen dit om breed in beeld te brengen wat er in het land speelt en leeft en wat de behoeften van mensen zijn. Niet alleen die van cliënten(raden) en naasten, maar ook wat medewerkers nodig hebben in hun opleiding en werk om van waarde te kunnen zijn in de zorg, en organisaties die deze zorg faciliteren. Net als toezichthouders en bijvoorbeeld zorginkopers. In dit bericht informeren we je over het proces en op welke manier je betrokken kunt zijn.

Proces totstandkoming nieuw kwaliteitskader

In juli 2022 van gaf minister Helder vanuit het programma WOZO de opdracht aan het Zorginstituut om te komen tot een nieuw kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’. Het Zorginstituut stelde daarop een voorzitter en drie groepen aan:

  • Onafhankelijk voorzitter Lea Bouwmeester
  • Een besluitvormende kerngroep ‘Smaakmakers’ die op persoonlijke titel zijn uitgenodigd, waaronder ook Marthijn Laterveer (coördinator LOC Waardevolle zorg). Deze groep is visievormend, weegt verschillende belangen af en neemt uiteindelijk besluiten over het kwaliteitskader;
  • Een inspiratieraad met vertegenwoordigers vanuit verschillende maatschappelijke organisaties die een link met zorg voor kwetsbare ouderen hebben. Deze raad zet de inhoudelijke lijn uit voor het kwaliteitskader. Vanuit LOC nemen Thom van Woerkom en Mieke Hollander deel aan deze raad;
  • Een creatieraad die de inhoudelijke voorstellen van de inspiratieraad omzetten in een tekstvoorstel. De deelnemers aan deze raad komen eveneens vanuit maatschappelijke organisaties. Vanuit LOC is dat Mariëlle Cuijpers.

In zowel de inspiratieraad als de creatieraad is LOC vertegenwoordigd. De verschillende groepen werken de periode tot maart 2023 aan het nieuwe kwaliteitskader. De verwachting is dat er in de loop van februari een concepttekst voor het kwaliteitskader ligt. Dit concept zal LOC ter consultatie voorleggen aan de aangesloten cliëntenraden – als onderdeel van een achterbanraadpleging. Als de achterbannen instemmen, wordt in maart het tekstvoorstel ingediend bij het Zorginstituut. Het Zorginstituut zet het kwaliteitskader vervolgens in het register. Vanaf dat moment geldt het kader als nieuw uitgangspunt voor zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen.

Betrokkenheid cliëntenraden en deelnemers Radicale vernieuwing

Tijdens bijeenkomsten in december en januari haalde LOC Waardevolle zorg bij cliëntenraadsleden en betrokkenen uit beweging Radicale vernieuwing zorg op wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe kwaliteitskader. De bijeenkomsten waren erg waardevol. De verschillende invalshoeken van de deelnemers zorgden voor dynamische uitwisselingen. Er werden veel ideeën, zorgen en wensen besproken. Het doet goed om te horen wat er leeft en speelt. We horen de roep om terug te gaan naar de bedoeling. De behoefte om steeds meer vanuit het leven van mensen, en minder vanuit een zorgbril te kijken naar wat er nodig is. En daar vervolgens op-maat op aan te sluiten. We horen de grote wens om lokaal ruimte te maken om met elkaar te bouwen aan zorg dichtbij mensen. Er worden concrete suggesties gedaan: “waarom spreken over ‘leren en verbeteren’, alsof het altijd beter moet? Er gaat al heel veel goed: kunnen we ook spreken over ‘leren en ontwikkelen’?”. En: “Laten we mogelijk maken dat medewerkers vanuit hun hart hun werk kunnen doen: het gaat om liefde en aandacht”. De meest uitgesproken reacties gaan over het beperken van administratieve lasten en de verplichting om te meten voor transparantie. Elke aanwezige vindt het belangrijk om kwaliteit van zorg inzichtelijk te maken, maar de huidige werkwijze met verplichte indicatoren wordt als tijdrovend en weinig waarde toevoegend ervaren. Lees verder voor een uitgebreide weergave van de inbreng van cliëntenraden en deelnemers uit de vernieuwingsbeweging.

Toelichting Rode draad nieuw kwaliteitskader

In het gezamenlijke bericht ‘Kwaliteit van bestaan als uitgangspunt voor nieuw kwaliteitskader‘ geven we alvast een indruk van de uitgangspunten van het nieuwe kwaliteitskader. Je kunt daarov

Achterbanraadpleging concepttekst kwaliteitskader

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De signalen, wensen en ideeën die we ophaalden tijdens de bijeenkomsten in december en januari brengt LOC in bij de overleggen tussen de betrokken partijen over het nieuwe kwaliteitskader. Het eindresultaat van de gesprekken tussen de betrokken partijen leggen we halverwege maart graag voor aan de aangesloten cliëntenraden met de vraag of zij dit wel of niet willen steunen. Naar verwachting ligt er in de loop van maart een concept kwaliteitskader. Cliëntenraden kunnen dit voorstel goedkeuren of afwijzen, maar niet amenderen. Aangesloten cliëntenraden bij LOC ontvangen in februari 2023 per e-mail bericht over de achterbanraadpleging. Ook via de wekelijkse nieuwsbrief informeren we hierover.

15 en 16 maart bijeenkomsten achterbanraadpleging

Op 15 en 16 maart aanstaandde organiseert LOC online bijeenkomsten in het kader van de achterbanraadpleging. Voorafgaand aan deze bijeenkomsten stuurt LOC een samenvatting van het onderhandelingsresultaat naar de deelnemers. Zodat zij zich kunnen inlezen en mogelijke vragen, opmerkingen en overige reacties kunnen voorbereiden. De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn leidend in het standpunt van LOC over het onderhandelingsresultaat. Daarnaast organiseren we ook de mogelijkheid om schriftelijk te reageren, daarover volgt nadere informatie.

Klik op de bijeenkomst naar keuze voor meer informatie en om je aan te melden:

Blijf op de hoogte via Whatsapp

Gedurende het proces houden we je ook via Whatsapp graag op de hoogte van ontwikkelingen rondom het nieuwe kwaliteitskader. We zijn een appgroep gestart waarin we berichten delen en soms een vraag of poll uitzetten. Alleen de beheerders vanuit LOC kunnen in deze groep berichten delen. Wil je een reactie geven, dan kan dat onderaan dit bericht, of via een mailtje aan vraagbaak@loc.nl.
Let op: Je naam en telefoonnummer zijn ook zichtbaar voor andere deelnemers aan deze groep.

Klik hier om deel te nemen aan de whatsapp-groep ‘Cliëntenraden en Kwaliteitskader’

Geen dichtgetimmerd kader
In een interview in Insights zegt LOC-coördinator Marthijn Laterveer over het nieuwe kwaliteitskader: “Het moet vooral geen dichtgetimmerd kader zijn, maar ruimte geven voor lokale en individuele invulling. Zodat er dialoog kan ontstaan en je helder krijgt wat mensen nodig hebben. Het huidige kader heeft veel goeds gebracht, maar draagt het risico in zich dat het een afvinklijstje wordt. Met beleid dat centraal gemaakt wordt zonder cliënten, familie en medewerkers echt te betrekken. Het allerbelangrijkste is dat zorg, cliënt en familie ruimte krijgen in een relatie waar het gebeurt. En dat onderwijs en bijscholing daarop aansluiten” Lees het volledige interview.

Meer informatie

Dit bericht is eerst gepubliceerd op 5 december 2022, laatste update 13 februari

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese