Petitie en advies over­handigd: ‘Nu rust en ruimte voor ouderen­zorg van morgen!’

Geplaatst op 13 februari 2024

Foto: Individuen en organisaties die de petitie, het advies en de concrete voorstellen ondersteunen, vertegenwoordigen miljoenen Nederlanders. 

Geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen! Dat is de kern van ons advies aan de politiek, waaraan ruim 1500 mensen bijgedragen hebben. De bijbehorende petitie is meer dan 3200 keer ondertekend. Vanmiddag zijn de petitie en het advies overhandigd aan Tweede Kamerleden, door vertegenwoordigers van cliënten(raden), zorgprofessionals en burgerinitiatieven. Initiatiefnemer LOC Waardevolle zorg begeleidde de overhandiging en ook branche-organisatie Actiz was erbij. Verschillende partijen zijn nu in gesprek over de vraag: hoe kunnen we de visie en concrete voorstellen uit dit advies verwezenlijken?

De opstellers constateren dat de ouderenzorg vastloopt, en geven aan: “De manier waarop de zorg voor oudere mensen nu georganiseerd is, schiet tekort. Een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg ontbreekt. Wat we nodig hebben, is radicale vernieuwing. Nieuwe ouderenzorg, lokaal geregeld, voor ons allemaal, door ons allemaal. Overal vinden mensen en organisaties elkaar al om welzijn en zorg in eigen hand te nemen. Omdat het dan beter kan: menselijker. Maar ze lopen op tegen regels, instanties die niet samenwerken en constante financiële druk.”

Oproep

Daarom bieden de betrokkenen de politiek vandaag een toekomstvisie aan en roepen op om:

  • een klimaat van rust te creëren: financieel en in regelgeving;
  • ruimte te bieden aan alle initiatiefrijke mensen en organisaties in het land die op hun eigen manier vorm willen geven aan de ouderenzorg van morgen;
  • heldere kaders te scheppen en positieve prikkels te geven;
  • lokale zeggenschap over zorg en hulp te verankeren in de wet.

In elk geval de volgende organisaties en individuen steunen de visie en concrete voorstellen in het advies al door dat te ondertekenen: Actiz, ANBO-PCOB, Avoord, Driezorg & Zonnehuisgroep IJssel-Vecht, Espria Ledenvereniging, LaCoTA, NCZ, Nederland Zorgt Voor Elkaar, NVTZ, Woonzorggroep Samen, Sensire, Verenso, WoonCompagnie, Zorgthuisnl en ZorgSaamWonen. Op persoonlijke titel: Els Birkenhäger, B.F.Heering, Jan A.M. Kremer, Anja Machielse, Peter Raven, Jos M.G.A. Schols en Mario van Rens.

Wettelijke verankering lokale zeggenschap

Kabinetsinformateur Plasterk, de onderhandelende politici voor het nieuwe kabinet en de minister waren al  eerder geïnformeerd over het advies en de petitie. Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, vanmiddag tijdens de overhandiging in de Tweede Kamer: “Wij gaan zelf met elkaar aan het werk en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Soms zullen we ook een beroep op u doen als het om wetgeving gaat.” 

Voor een verdere uitwerking van wat de politici en andere betrokkenen (burgers, buurten, zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen, cliëntenraden, verzekeraars en zorgkantoren, onderwijsorganisaties, gemeenten en politiek) kunnen doen en nodig hebben, verwijst de coördinator naar het advies met concrete voorstellen. Er worden ook werkbezoeken georganiseerd voor de Kamerleden – zij geven aan daarvoor in te zijn.
De Kamerleden vragen demissionair minister Helder ook om een beleidsreactie. Zij verwachten vervolgens een brief met haar reactie.

Laterveer: “Het belangrijkste is te zorgen dat de mensen die zorg ontvangen werkelijk wat te zeggen hebben. Daarvoor is een wettelijke verankering van lokale zeggenschap noodzakelijk. Dat kan door een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). Daar hebben we uw hulp bij nodig.” 

Aan de slag

Naast de petitie-oproep voor de noodzakelijke landelijke randvoorwaarden, zijn mensen en organisaties die bij het advies betrokken zijn geraakt nu in gesprek. Over wat zij zelf en samen kunnen doen om de visie en concrete voorstellen praktijk te maken.

Het uitgebreide advies is hier te bekijken en downloaden. Mensen en organisaties die zich aangesproken voelen, vinden op die pagina ook mogelijkheden om aan te haken of steun te betuigen. Of om updates te ontvangen over de verdere ontwikkelingen.

Download artikel als PDF

Praat mee! (5)

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Peter van der nol 1 maanden geleden

Maar van HELDEN hebben jullie die ook gesproken?
Visie eerstelijnszorg 2030 hebben jullie die ook, en de brief van ActiZ- kren groep Wonen, Zorg, Mireille de Wee en Tamara Pieterse, bestuurders van de ActiZ.
En je kan de brief bij VWS op vragen, of je kan van HELDEN uit leg vragen.
VISIE eerstelijnszorg 2030 6 punten, maar ik weet niet of dit bij jullie van toe passing is.
Dit is voor langer zelfstandig thuis blijven wonen.
Maar als ik naar de twee verzorging huizen kijk, waar ik vrijwilliger ben hoor ik weinig klachten, ik zie wel jongen vrouwen, en mannen, ik vind dit een goed teken.
Maar zijn er ook nieuwen ontwikkelingen bij de clientenraden.
En kunstmatige intelligentie, en zorg op afstand, Robot en anderen zorg?
Groet,
Peter van der nol

Reageer op dit bericht
Douwe Dronkert 1 maanden geleden

Dag Peter,

Via verschillende wegen is LOC doorgaand ook in contact met de minister(s) inderdaad. Minister Helder is ook geïnformeerd over ons advies. 
Actiz is ook betrokken bij het advies en we volgen het landelijke beleid op de voet – dankjewel.

Mooi dat je goede signalen hebt in jouw verzorgingshuizen. 
Er zijn natuurlijk continu ontwikkelingen bij de cliëntenraden, dit advies en de petitie is samen met cliëntenraden tot stand gekomen. Via onze nieuwsbrief kun je wekelijks of maandelijks gemakkelijk alle ontwikkelingen op het gebied van cliëntenraden volgen. Hier kun je je kosteloos aanmelden voor de nieuwsbrief: www.loc.nl/nieuwsbrief.
Daar berichten we ook regelmatig over hoe technologie bij kan dragen aan de zorg van de toekomst.
Technologie kan een belangrijke rol spelen, maar is ook niet zaligmakend. Hier lees je daar bijvoorbeeld meer over

Met vriendelijke groet weer, Douwe

Reageer op dit bericht
Peter van der nol 1 maanden geleden

Mijn eerste vraag is: de rijsoverheid bezuinig op de WMO en dan kan de gemeenten in NEDERLAND minder doen, en de markt werking in de zorg is die dan ook weg?
En hoe zit het dan met de zorg verzekering, wat word er nog vergoed, en het lang zelfstandig thuis blijven wonen word ook deur.
Verzorging thuis hoe is dat dan geregeld, en het schoon houden van het huis, 22 euro voor 2 uur, voor wie het kan betalen.
maar de nieuwen ontwikkeling is jonger die mee willen helpen, in verzorging huizen, ik zie de toenamen van jongeren waar ik zelf aan deelneemt.
En ik hoop dat er in 2050 nog zorg is.

Reageer op dit bericht
Douwe Dronkert 1 maanden geleden

Goed dat je je zorgen uit Peter. Betrokkenen bij ons advies en petitie hebben die ook. En we zien ook mogelijkheden, het is nu zaak dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

In het advies geven we aan dat ook gemeenten moeten investeren in de gezondheid, het welbevinden van mensen in brede zin. (Het kunnen voorzien in je basale levensbehoeften valt daar ook onder.)

In het advies schrijven we ook dat we van de (landelijke) overheid verwachten dat zij onder meer:

  • een klimaat van rust creëren: financieel en in regelgeving;
  • ruimte bieden aan alle initiatiefrijke mensen en organisaties in het land die op hun eigen manier vorm willen geven aan de ouderenzorg van morgen;
  • heldere kaders scheppen en positieve prikkels te geven.

Over verzekeraars en zorgkantoren schrijven we in het advies dat we van hen soortgelijke actie verwachten.

Met groeten Douwe

Reageer op dit bericht
1 maanden geleden

Ik heb zelf ook in het LCFJ, gezeten. Voor jullie allen toy  Toy heel goed werk.

Reageer op dit bericht

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese