Tweede Kamer debatteert over Jeugdzorg

Geplaatst op 21 november 2022

Deze week debatteert de Tweede Kamer opnieuw met het kabinet over toekomstplannen voor de jeugdzorg. Tot teleurstelling van LOC Waardevolle zorg blijven echt structurele oplossingen nog achterwege. Ook komt het kabinet niet met een crisisaanpak voor de jeugdbescherming. We vinden dat het kabinet de jeugdzorg fundamenteel anders moet organiseren. Het eerste wat moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. In plaats van dat instanties en professionals over hun hoofden heen besluiten nemen.

Stand van zaken Jeugdzorg

Maandag 21 november debatteert de commissie VWS van de Tweede Kamer over de stand van zaken in de Jeugdzorg. In de brief die staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Maarten van Ooijen en minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, daarover naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de Hervormingsagenda nog niet gereed is. Ook eerder aangekondigde bezuinigingen blijven staan. Tijdens het debat zegde staatssecretaris van Ooijen toe om alles op alles te zetten om voor kerst een principeakkoord te bereiken als het gaat om de hervormingsagenda.

Voorzitter Kim Putters van de Sociaal Economische Raad benadrukte vorige week in een gesprek met Tweede Kamerleden dat er nú nood is aan een crisisplan voor de Jeugdzorg en aan een coördinerend bewindspersoon. Die over ministeries heen werkt en die ook het onderwijs betrekt. Hij deed de dringende oproep om de inhoudelijke opgave in de jeugdzorg centraal te zetten, prioriteit te geven aan hulpvragen van kinderen en jongeren en het verlichten van de structureel te hoge werkdruk voor de jeugdwerkers en jeugdbeschermers. Hij benadrukte dat een visie op de hele Jeugdzorg nodig is en dat het beleid vanuit waarden wordt vormgegeven.

De oproep van de SER sluit sterk aan bij de visie van LOC en de signalen die wij ontvangen van kinderen, jongeren, ouders en cliëntenraadsleden. We kunnen niet verder zonder de problemen in de jeugdzorg bij de wortel aan te pakken. In mei legden we per een brief uit hoe we dat voor ons zien, op basis van 5 punten:
– Kinderen moeten veel meer ruimte krijgen om zich te ontwikkelen
– Erken de noodzaak van medezeggenschap, betrek de mensen om wie het gaat
– Versterk de rechtspositie van kinderen, jongeren en ouders
– Maak van de jeugdzorg voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te werken
– Maak zorg en ondersteuning niet bindend aan leeftijd Lees de volledige brief van LOC aan de Tweede Kamer

Bekijk het debat op 21 november over de jeugdzorg


Jeugdbescherming en uithuisplaatsingen – crisisaanpak jeugdbescherming blijft uit

Het kabinet kreeg op 15 september 6 weken de tijd om met een plan te komen dat kwetsbare kinderen direct helpt. We zijn meer dan twee maanden verder. Hoe kan het dat een crisisaanpak uitblijft? LOC Waardevolle zorg kaart al jaren aan dat de jeugdbescherming in ons land niet doet wat zij zou moeten doen. En dat ze dat ook niet kán doen door de huidige focus op kostenbeheersing, regels en systemen. Het eerste wat nu moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. Zonder dat over hun hoofden heen wordt besloten. LOC wil samen met hen – en hulpverleners – bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. Eerder droegen we daarvoor oorzaken en oplossingsrichtingen aan die cliëntenraden in de jeugdbescherming zien.
– We kunnen niet anders dan beginnen bij kinderen, jongeren, ouders. Dit geldt zowel voor de uitvoering als voor beleid.
– Kinderen in (acute) ernstige situaties verdienen bescherming en zorg.
– Wij vinden het wenselijk en mogelijk dat de instroom in de jeugdbescherming wordt beperkt.
– Voorkom zo veel mogelijk dat voor een gezin een ondertoezichtstelling moet worden aangevraagd en indien dit toch het geval is, moet er ook passende zorg beschikbaar zijn.
– Rechtsbescherming moet zonder twijfels op orde zijn.
Lees de volledige boodschap van LOC Waardevolle zorg aan de Tweede Kamer

Donderdag 24 november debatteert de commissie VWS van de Tweede Kamer over de stand van zaken in de Jeugdbescherming. De minister van Rechtsbescherming schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de rechtsbescherming voor ouders gaat uitbreiden.

Bekijk het debat op donderdag 24 november over de jeugdbescherming, op 1 december aanstaande wordt dit voortgezet.

Wat als…? Alternatieven voor jeugdbescherming

Betrokkenen bij onze vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg besluiten om krachten te bundelen en te gaan werken aan onderbouwde alternatieven voor jeugdbescherming onder de noemer ‘Wat als…’. Wil je meer weten, heb je zelf goede ideeën of wil je ook meedoen? Lees gauw verder

Meer informatie

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese