Verruiming bezoek­regeling verpleeg­huizen – Tips voor cliënten­raden

Geplaatst op 10 juni 2020

Sinds 25 mei mogen verpleeghuizen beperkt bezoek toelaten en vanaf 15 juni gelden geen beperkingen meer voor het toelaten van bezoek. LOC stelde samen met brancheorganisaties, beroepsverenigingen en Alzheimer Nederland een handreiking op hoe verpleeghuizen dit bezoek veilig en op maat kunnen organiseren. Per locatie moeten de cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, arts en management het eens zijn over de uitwerking van de bezoekregeling. Uit signalen en een inventarisatie onder cliëntenraden, ziet LOC dat verpleeghuizen meer gebruik kunnen maken van mogelijkheden in de bezoekregeling. Juist nu er geen beperkingen meet gelden. Op onder andere de volgende punten is meer lokaal maatwerk mogelijk:

Frequentie en duur bezoek

In veel verpleeghuizen gelden beperkingen in het aantal vast bezoekers en het aantal bezoekmomenten. Dit is géén eis vanuit de handreiking. Er mogen nadrukkelijk per locatie, of zelfs per bewoner afspraken worden gemaakt over een verruiming van de frequentie en duur van het bezoek. Je zou dus zelfs kunnen afspreken dat de meerdere bezoekers elke dag op bezoek kunnen komen. De handreiking beidt daarvoor voldoende ruimte.

Tip: opper de mogelijkheid om de frequentie en duur van het bezoek te verruimen. Bespreek met alle betrokkenen wat mogelijk is per locatie.

Buiten wandelen

Wandelen is sinds 25 mei toegestaan. Mensen mogen gewoon naar buiten, eventueel met begeleiding van een verzorgende, vrijwilliger of vaste bezoeker. Bezoekers houden zich aan de voorwaarden voor bezoek. Zo dragen zij een mondkapje als het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden. Wanneer mensen op drukke plekken zijn, houden ze 1,5 meter afstand van anderen. Verder gelden de richtlijnen van de Rijksoverheid. De cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, arts en manager maken afspraken hoe zij hierover communiceren met bezoekers, personeel en vrijwilligers.

Tip: vraag de zorgorganisatie om duidelijkheid richting bewoners en naasten over het buiten wandelen. Betrek hierbij ook de rol van vrijwilligers. Zij zijn ook – onder voorwaarden – welkom in het verpleeghuis.

Mantelzorg

De handreiking legt niets in de weg om mensen die voorheen mantelzorgtaken op zich namen, daar nu weer gelegenheid voor te geven. De vaste bezoeker die gewoonlijk de bewoner hielp met douchen of bij het eten, kan dit nu weer doen. Het kan helpen om op locatie of per bewoner passende afspraken te maken. Zoals dat voor de coronacrisis vaak ook al gebeurde.

Tip: vraag aan het management op welke manier mantelzorgers weer welkom zijn, en wat nodig is om dat mogelijk te maken.

Lokale bezoekregeling

Over de precieze invulling van de lokale bezoekregeling moet overeenstemming zijn tussen de (lokale) cliëntenraad, personeelsvertegenwoordiging, arts en management. In de theoretische onderbouwing van de handreiking gaat hoofdstuk 10 in op het gesprek op locatie.

Rol cliëntenraad

De cliëntenraad heeft wettelijk gezien verzwaard adviesrecht op de lokale bezoekregeling. Vanaf 1 juli wordt dit een instemmingsrecht. De cliëntenraad kan op ieder moment initiatief nemen en in gesprek gaan met de betrokkenen om de bezoekregeling bij te stellen. Zeker wanneer daar vanuit signalen uit de achterban aanleiding toe is.

LOC ontvangt signalen dat cliëntenraden onvoldoende betrokken worden bij de bezoekregeling en voert daarover overleg met VWS en de brancheorganisaties. Om naast deze signalen goed zicht te hebben op de betrokkenheid van cliëntenraden en de status van bezoekregelingen, vragen we cliëntenraden een korte vragenlijst in te vullen. Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.

Over de rol van de cliëntenraad schreef LOC eerder deze twee artikelen:

Meer weten?

  • De handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen. LOC heeft deze samen met ActiZ, Alzheimer Nederland, V&VN, Zorgthuis NL, Verenso en NIP opgesteld. Hier staat precies in waar verpleeghuizen allemaal aan moeten voldoen.
  • De theoretische achtergrond daarbij met in de bijlagen 9 t/m 11 informatie hoe je als cliëntenraad het gesprek goed voert.
  • Veelgestelde vragen over de bezoekregeling
  • Voorbeelden om contact te maken met bewoners
  • Dinsdag 26 mei gaven Marthijn Laterveer en Tiske Boonstra een toelichting op de bezoekregeling verpleeghuizen en de rol van de cliëntenraad. Ook beantwoordden zij vragen van cliëntenraden. Wil je deze webinar terugkijken?
  • Deel graag je voorbeelden en ervaringsverhalen via dit platform: praat ook mee
  • Laat ons via deze vragenlijst weten in hoeverre je cliëntenraad betrokken is bij de bezoekregeling: Klik hier om naar de vragenlijst te gaan.
  • Heb je vragen? Neem contact op de met de vraagbaak 030-2843200 of vraagbaak@loc.nl LOC kan ook op maat ondersteunen bij het gesprek over de bezoekersregeling.

Update 26 juni: op woensdag 24 juni heeft minister Hugo de Jonge duidelijkheid gegeven over bezoek in verpleeghuizen. Op basis van die informatie is dit artikel aangepast.

Download artikel als PDF

Lees meer artikelen over:

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwste vacatures

Voorzitter CCR Parttime | Flexibel
Alle vacatures

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese