Zoekresultaten

Totaal 50 resultaten (pagina 3 van 5)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Nieuwe handreiking: Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Nieuws

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de achterban maakt en het werven van nieuwe leden. Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in de praktijk minder investeren in de samenwerking tussen de leden onderling en het team als collectief. Voor LOC reden genoeg om een publicatie te maken over samenwerken in de cliëntenraad. En dat in relatie tot medezeggenschap.

lees verder

Cliënten­raden jeugdzorg: draag bij aan een regionale visie op jeugdzorg

Nieuws

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen hun belangen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden vanuit hun perspectief meedenken over een regiovisie op jeugdzorg. LOC ondersteunt cliëntenraden om deze rol in te vullen. Hoe we dat doen, leggen we uit op deze poster.

lees verder

Een­duidig­heid in regels is nood­zakelijk: De wirwar rond de vergoeding van vrij­wil­ligers

Nieuws

Recent is op ons sociaal platform een discussie ontstaan over de positie van het cliëntenraadslid als vrijwilliger. Belangrijk hierin is de financiële vergoeding en de eventuele gevolgen voor belastingheffingen. In de praktijk zien we veel cliëntenraden waarvan sommige leden een uitkering hebben. Waardoor de vergoeding voor het raadswerk soms invloed op de uitkering kan hebben. In het licht van het recente toeslagenschandaal en de strenge interpretatie van regels in de Participatiewet pleit LOC voor eenduidigheid in de regelgeving. Om te voorkomen dat mensen gekort worden op hun inkomen, terwijl zij werk doen wat bijdraagt aan goede zorg en de samenleving als geheel.

lees verder

Voorzitter in beeld: Zoila de la Cruz (Blijf Groep)

Nieuws

Geplaatst op 10 maart 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Voorzitters cliëntenraden
Voorzitter zijn van de cliëntenraad: pittige klus, mooie uitdaging, iets er tussenin of misschien wel allebei tegelijk? We vroegen het Zoila de la Cruz, voorzitter van de cliëntenraad van Blijf Groep.

lees verder

Edwin – Medezeg­genschap begint bij de cliënt

Nieuws

In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle beet vorige week het spits af en vandaag is het de beurt aan Edwin. Hij vertelt waarom contact met de achterban zo belangrijk is.

lees verder

Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Nieuws

Op dinsdagavond 23 februari vond de eerste netwerkbijeenkomst in 2021 plaats voor cliëntenraden uit de jeugdzorg. De bijeenkomst werd ook deze keer online georganiseerd in verband met het coronavirus. Door een enthousiaste groep raadsleden van diverse jeugdzorgaanbieders werden er weer ervaringen uit de praktijk gedeeld en tips uitgewisseld.

lees verder

Twee plekjes vrij voor­zit­terscur­sus: start morgen

Nieuws

Geplaatst op 2 november 2020 - Thema's: Voorzitters cliëntenraden
Aanstaande woensdag gaat een online voorzitterscursus van start, voor (vice-)voorzitters van cliëntenraden in de sector GGZ en VVT. De cursus vindt plaats op 3 november, 11 november en 1 december. Er zijn nog twee plekjes vrij; je kunt je nu nog aanmelden.

lees verder

Het speelveld van de raad | Terug­kij­ken webinar

Nieuws

In het kader van ‘samenwerking binnen de organisatie’ openden LOC-adviseur Theo van Ooi en coördinator medezeggenschap Thom van Woerkom de tweede dag van de Week van de Medezeggenschap met een…

lees verder

Terugblik en verslagen Week van de Medezeg­genschap

Nieuws

“De eerste Week van de Medezeggenschap is voorbij. Er zijn heel veel mooie workshops geweest met een actieve bijdrage van cliëntenraden.” “Alle mooie gesprekken en uitwisselingen bevestigen voor mij dat medezeggenschap noodzakelijk, actueel en vooral van een enorme waarde is voor mensen die zorg nodig hebben.”. Zo blikken de LOC-coördinatoren terug. Ook deelnemers zijn enthousiast. De opening van de week kun je hier terugkijken. En van iedere dag is er een verslag.

lees verder

Verslag #5 Week van de Medezeg­genschap | Vrijdag

Nieuws

Deze laatste dag van de Week van de Medezeggenschap veel inzichten, tips en handvatten voor het werk van de cliëntenraad. Alles om het perspectief van de cliënt goed voor ogen te blijven houden en brengen. Voor en vooral mét al die mensen in onze samenleving die zorg of hulp nodig hebben: of het nou gaat om jeugdigen (en hun ouders), mensen met een verslaving, ouderen, mensen met een beperking of mensen met een psychische kwetsbaarheid.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: