‘Om stappen voorwaarts te maken, moet je werken vanuit de bedoeling. Dat betekent dat je het systeem moet doorbreken.’

Geplaatst op 19 mei 2022

Dimph van Ruth is raadslid voor de SP binnen de gemeente Heerenveen. Henny Bergsma is daar werkzaam als secretaris van de SP afdeling en ook ondersteuner van de SP fractie. Daarnaast is zij lid van de cliëntenraad van Santana in Heerenveen. Beiden namen deel aan een van de bijeenkomsten eind 2021 om met anderen te praten over wat er in hun regiovisie over specialistische jeugdzorg moet staan. Zodat de jeugdzorg beter aansluit bij wat gezinnen nodig hebben. Dit rapport en bijbehorende samenvatting beschrijft wat volgens de deelnemers knelpunten zijn en wat zij gemeenten adviseren. 

Wat bracht de bijeenkomst en bijbehorend rapport bij jullie teweeg? 

‘Herkenning. Alles wat daar gezegd werd en de vier thema’s die de rode draad vormen in het rapport komen ook terug in de gesprekken binnen onze klankbordgroep.* En het was een verademing om uit het veld informatie te krijgen. Die is zo van belang voor het werk dat we doen. We kregen echt heel veel energie van die bijeenkomst.’ Henny vult aan: ‘Herkenning was er ook voor mij als moeder die met jeugdhulp te maken kreeg. En dat sterkte mij. Want dat wat ik roep, roept iedereen. Dus daar moeten we echt iets aan doen.’

Wat hebben jullie met het rapport gedaan?

‘De hang naar verbinding en het belang daarvan raakte ons in die bijeenkomst. Binnen onze klankbordgroep vertellen we dan ook dat het heel belangrijk is dat we als gemeente diezelfde verbinding met de praktijk gaan leggen. Alleen zo komen we erachter wat kinderen, jongeren en ouders nodig hebben waardoor we veel doelgerichter aan de slag kunnen. Waarbij we denken vanuit systemen en geld moeten loslaten. Dit alles is een soort mantra geworden. Daardoor zijn we soms vrij drammerig, maar inmiddels is iedereen daarvan doorgedrongen. Al wordt het ook een opgave om dat gesprek te voeren met ouders omdat zij het vertrouwen zijn kwijt geraakt.’ 

Helpt het dat jullie dit inbrengen? Merken jullie dat dit leidt tot verandering? 

‘Ja, men beseft zich steeds meer dat het echt anders moet. En we merken dat er een kentering gaande is. Een verandering in denkrichting; steeds meer mensen raken er van doordrongen dat je op een andere manier tot goed jeugdbeleid komt. Veel meer gericht op wat er echt nodig is om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Met preventie als investering in de toekomst. Maar ook dat we pas tot goede oplossingen komen als je hierover de verbinding zoekt met de mensen om wie het gaat.
En dit alles is echt anders want we komen uit een cultuur waarin we alles bedachten vanuit de systeemwereld. En daar moesten we uit want wil je stappen voorwaarts maken, dan moet je werken vanuit de bedoeling. En dat betekent dat je het systeem moet doorbreken.’ 

Hoe gaat het verder?

‘We willen heel graag de samenwerking met LOC verkennen en kijken op welke manier we het contact kunnen leggen met ouders, jongeren en professionals. En hoe we in de gemeente Heerenveen verder kunnen werken aan een gezonde basis voor kinderen en jongeren.’ 

*De klankbordgroep jeugdhulp Heerenveen is een samengestelde groep bestaande uit raadsleden, ambtenaren en commissieleden. Soms nodigen ze sprekers uit. Taak van de klankbordgroep in Heerenveen is om met elkaar richting te geven aan jeugdbeleid. Deze klankbordgroep is een van de pilots van het ministerie van BZK ‘Sturen in het sociaal domein’.  In deze pilot wordt verkend hoe de sturende en monitorende rol van de gemeenteraad anders vorm te geven. 

Meer weten?

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese