Zoekresultaten

Totaal 171 resultaten (pagina 1 van 18)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Invloed op het kwaliteitsbeleid 2022

Nieuws

Nu de eerste helft van het jaar alweer voorbij is, komt voor beleidsmakers en bestuurders in zorgorganisaties het volgende jaar alweer om de hoek kijken. Het jaarverslag is geschreven en de jaarrekening is vastgesteld: nu is het tijd voor de plannen voor 2022. In veel organisaties wordt gewerkt met een kwaliteitsplan. Als cliëntenraad een belangrijk moment om in actie te komen, wil je vroegtijdig invloed uit kunnen oefenen op de plannen die zo direct de levens van mensen raken.

lees verder

Cliënten­raden geven reactie op Toekomstscenario kind- en gezinsbescher­ming

Nieuws

In mei 2021 heeft LOC Waardevolle zorg een bijeenkomst georganiseerd voor cliëntenraden over het ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Dit scenario moet op termijn een structurele oplossing bieden voor de knelpunten in de jeugdbescherming. Tijdens deze bijeenkomst hebben cliëntenraden aangegeven wat zij belangrijk vinden. En of het scenario in hun ogen bijdraagt aan een jeugdbeschermingsketen die effectiever, transparanter en menselijker wordt. En betaalbaar en toegankelijk blijft. De belangrijkste punten die zijn genoemd, hebben we gebundeld in een reactie op de internetconsultatie. Een samenvatting.

lees verder

De vernieuwde Kwikstart app is beschik­baar; Landelijke en lokale informatie voor jongeren slim verzameld op 1 plek

Nieuws

Geplaatst op 23 juni 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Rechten van mensen, Regionale netwerken
Jongeren vanaf 18 jaar moeten veel zaken zelf regelen. Om hen hierbij te helpen zijn de Kwikstart app en website ontwikkeld. In Kwikstart vinden jongeren alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast staat er veel informatie in over jeugdzorg, verzekeringen, geldzaken, gezondheid en allerlei praktische tips.

lees verder

Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Nieuws

Een enthousiaste groep raadsleden en een ondersteuner van diverse jeugdzorgaanbieders wisselden op 11 mei ervaringen uit en deelden tips met elkaar, onder andere over contact met de achterban en samenwerking in de regio.

lees verder

Eerste opbrengsten verkenning Radicale ver­nieuwing jeugdzorg

Nieuws

Geplaatst op 13 mei 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Veel mensen zijn actief om de jeugdzorg te verbeteren. Maar tegelijkertijd worden problemen niet fundamenteel opgelost. Om te zorgen dat de stem van kinderen, jongeren, ouders en medewerkers steeds voorop komt te staan, start LOC een vernieuwingsbeweging. Een netwerk van enthousiaste mensen en organisaties, die elkaar inspireren en versterken. De droom van de vernieuwingsbeweging wordt breed herkend.

lees verder

loc­jeugd.nl wordt clien­ten­raad.nl en nieuw platform ver­nieuwingsbeweging jeugdzorg

Nieuws

Zoals we al aankondigden, richt LOC Jeugd zich vanaf dit jaar op het versterken van medezeggenschap in de jeugdzorg en op het opstarten van een vernieuwingsbeweging in de jeugdzorg. Dit betekent ook iets voor het sociaal platform van LOC Jeugd.

lees verder

Nieuwe handreiking: Samen­wer­ken in de cliënten­raad

Nieuws

Cliëntenraden investeren tijd en aandacht in de medezeggenschap. Ze volgen trainingen of informeren zich over de Wmcz 2018, hoe je contact met de achterban maakt en het werven van nieuwe leden. Tegelijkertijd geven cliëntenraden aan dat zij in de praktijk minder investeren in de samenwerking tussen de leden onderling en het team als collectief. Voor LOC reden genoeg om een publicatie te maken over samenwerken in de cliëntenraad. En dat in relatie tot medezeggenschap.

lees verder

Het Dossier in de jeugdhulpver­lening – een nieuwe wegwijzer

Nieuws

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er vanuit het programma Zorg voor de Jeugd een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

lees verder

Cliënten­raden jeugdzorg: draag bij aan een regionale visie op jeugdzorg

Nieuws

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen hun belangen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden vanuit hun perspectief meedenken over een regiovisie op jeugdzorg. LOC ondersteunt cliëntenraden om deze rol in te vullen. Hoe we dat doen, leggen we uit op deze poster.

lees verder

Tweede online introduc­tie voor jeugdzor­gaan­bieders over Traject versterken medezeg­genschap

Nieuws

De invoering van de Wmcz 2018 vraagt van jeugdzorgorganisaties bewustzijn over en zicht op de meerwaarde die medezeggenschap heeft. Het opzetten van een cliëntenraad lukt vaak wel. Het vraagt echter veel tijd om de raad goed toe te rusten voor het werk wat hen te doen staat. Daarbij helpt een heldere visie op medezeggenschap, om zo gezamenlijk te bepalen hoe je de invloed van jongeren en ouders op de zorg organiseert. Tijd en aandacht is nodig voor een stevig fundament van medezeggenschap in de jeugdzorg.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: