Zoekresultaten

Totaal 209 resultaten (pagina 1 van 21)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

AKJ wordt per 1 maart Jeugdstem

Nieuws

Geplaatst op 6 februari 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Akj wordt per 1 maart Jeugdstem. Jeugdstem is een organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp.  Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van Akj (Jeugdstem) krijgen. 

lees verder

Welkom in de cliënten­raad

Nieuws

Ben je nieuw in de cliëntenraad of verwelkom je als cliëntenraad nieuwe leden? Het is goed om er oog voor te hebben dat er in het begin veel op je afkomt. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met als doel om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Speciaal voor nieuwe cliëntenraadsleden hebben we een aantal hulpmiddelen.

lees verder

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

Nieuws

‘Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Landelijke prog­ram­ma’s en veran­deren­de wetgeving 2023

Nieuws

Er is een groot aantal landelijke programma’s gestart om de zorg te verbeteren. Ook zijn er verschillende nieuwe kwaliteitskaders (in ontwikkeling) en komen er in diverse wetten kleine wijzigingen. In dit artikel hebben we de belangrijkste programma’s en veranderingen in de zorg in 2023 op een rijtje gezet.

lees verder

‘Op zoek naar Waardevol leven!’ tijdens de Week van de Radicale ver­nieuwing

Nieuws

Iedereen is op zoek naar hoe hij een waardevol leven kan leiden, dat aansluit op wat er voor hem toe doet. In de zorg zijn we op zoek hoe we elkaar en anderen daarbij kunnen helpen: cliënten, naasten en medewerkers. De Week van de Radicale vernieuwing (7-11 november) geeft het podium aan de mensen in de zorg die hieraan werken, hun oplossingen én uitdagingen. Die zijn er namelijk volop, in de radicale vernieuwings-bewegingen. En aan creativiteit is ook geen gebrek. Doe je mee?

lees verder

Tweede Kamer debatteert over Jeugdzorg

Nieuws

Deze week debatteert de Tweede Kamer opnieuw met het kabinet over toekomstplannen voor de jeugdzorg. Tot teleurstelling van LOC Waardevolle zorg blijven echt structurele oplossingen nog achterwege. Ook komt het kabinet niet met een crisisaanpak voor de jeugdbescherming. We vinden dat het kabinet de jeugdzorg fundamenteel anders moet organiseren. Het eerste wat moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. In plaats van dat instanties en professionals over hun hoofden heen besluiten nemen.

lees verder

Evaluatie medezeg­genschapsregeling

Nieuws

Ruim twee jaar nadat de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) in werking trad is voor veel cliëntenraden en zorgaanbieders de tijd aangebroken om de afspraken en werkwijze zoals vastgelegd in de medezeggenschapsregeling te evalueren. In de model medezeggenschapsregeling staat dat cliëntenraden en instelling twee jaar na ondertekening de regeling evalueren. Als hulpmiddel maakte LOC een Bewaarkaart waarin staat hoe je deze evaluatie aan kunt pakken.

lees verder

Rapport: breed gedragen aan­bevelin­gen specialis­tische jeugdzorg in de regio

Nieuws

Uit een rapport van de Jeugdautoriteit blijkt dat een derde van de regio’s nog geen regiovisie op specialistische jeugdhulp heeft opgesteld. Ook zijn er regio’s die niet of nauwelijks kinderen, jongeren en ouders zelf hebben betrokken bij het opstellen van de visie. LOC wijst deze regio’s dan ook nogmaals op het rapport Specialistische jeugdzorg bovenregionaal organiseren. Knelpunten en aanbevelingen in beeld‘. De genoemde knelpunten en aanbevelingen zijn afkomstig van leden en ondersteuners van cliëntenraden en jongerenraden, opvoeders, bestuurders, beleidsmakers en wethouders. LOC sprak met hen, eind 2021. 

lees verder

Begroting VWS 2023: LOC pleit voor meer samenhang

Nieuws

Foto: cliëntenraadsleden in gesprek tijdens de Week van de Medezeggenschap Dinsdag 18 oktober debatteerde de Tweede Kamer met de bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) over…

lees verder

Inspiratiebijeen­komsten inkoop jeugdzorg

Nieuws

Wat is het nut en de noodzaak van betrokkenheid van het cliëntperspectief bij de inkoopgesprekken in de jeugdzorg? In oktober en november organiseert LOC inspiratiebijeenkomsten om dit samen te onderzoeken, bespreken en tips te verzamelen! Cliëntenraden, gemeenten en jeugdzorgaanbieders zijn van harte uitgenodigd.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese