Zoekresultaten

Totaal 203 resultaten (pagina 1 van 21)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

In dialoog over geweld in de jeugdzorg

Nieuws

“We willen komen tot een jeugdzorg die beter beschermt”: dat is wat de jeugdzorgaanbieders, verenigd in Jeugdzorg Nederland, zeiden na het uitkomen van het rapport van Commissie De Winter ‘Onvoldoende beschermd’. Om dat te bereiken vinden zij het belangrijk dat het onderwerp ‘geweld’ bespreekbaar wordt en blijft. Een middel dat ze daarvoor inzetten is de dialoog tussen (oud)cliënten, professionals en bestuurder(s) over geweld in de jeugdzorg. Bij deze ook aan cliënten(raden) in de jeugdzorg de uitnodiging om daarvoor het initiatief te nemen.

lees verder

Tip je bes­tuur­der: Leergang medezeg­genschap jeugdzorg

Nieuws

In het najaar van 2022 organiseert LOC Waardevolle zorg een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. (Bestuurssecretarissen / stafmedewerkers zijn ook welkom!) Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en wat van medezeggenschap, welke kaders zij hebben en vooral hoe zij dit in de praktijk (willen) brengen. Hierbij wordt de eigen besturingsfilosofie, organisatiestructuur en toezichtvisie onder de loep genomen. Hoe passen deze bij de visie op medezeggenschap? En waar schuurt het in de praktijk?

lees verder

Inspectie: Ouders en kinderen beter betrekken bij afweging over uit­huisplaat­sing

Nieuws

De afgelopen periode onderzocht de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 45 gedwongen uithuisplaatsingen in 2021 en ziet daarbij dat de kwaliteit van feitenonderzoek tekort schiet. De inspectie beveelt aan aan om ouders en kinderen beter te betrekken bij afwegingen over uithuisplaatsing. In een rapport presenteert de inspectie haar conclusies en aanbevelingen.

lees verder

Invloed op het kwaliteitsbeleid 2023

Nieuws

Nu de eerste helft van het jaar alweer voorbij is, komt voor beleidsmakers en bestuurders in zorgorganisaties het volgende jaar alweer om de hoek kijken. Het jaarverslag is geschreven en de jaarrekening is vastgesteld: nu is het tijd voor de plannen voor 2022. In veel organisaties wordt gewerkt met een kwaliteitsplan. Als cliëntenraad een belangrijk moment om in actie te komen, wil je vroegtijdig invloed uit kunnen oefenen op de plannen die zo direct de levens van mensen raken.

lees verder

Jeugdzorg: roep om struc­turele oplos­sin­gen

Nieuws

Op 18 mei gingen Tweede Kamerleden met staatssecretaris Van Ooijen en minister Weerwind in debat over het Jeugdbeleid. Er zijn grote problemen in de jeugdzorg. Ook uit alle signalen die LOC ontvangt van kinderen, jongeren, ouders, hulpverleners en cliëntenraden blijkt dat. Als inbreng voor dit debat deelden wij onze zorgen in een brief met de betrokken Tweede Kamerleden, maar ook concrete en breed gedragen oplossingen. We moeten de symptoombestrijding stoppen en problemen bij de wortel aanpakken. Veel punten uit onze brief kwamen aan de orde tijdens het debat. Ook het belang van inbreng door jongeren en ouders zelf en de inzet van ervaringsdeskundigen kwam uitgebreid ter sprake.

lees verder

Manifest biedt hoop | Kinderen, jongeren, ouders en profes­sionals bundelen krachten 

Nieuws

Geplaatst op 23 mei 2022 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit jeugdzorg
Tijdens onze inspiratiebijeenkomst eind april kwamen enkele tientallen mensen van jong tot ouder bij elkaar, omdat zij ervaren dat er iets anders moet in de ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders. Of het nu is omdat zij vastlopen, of omdat ze hoopvolle initiatieven verder willen ontwikkelen. “Zó kijken, brengt waardigheid, plezier en creativiteit in het leven en werken met kinderen en ouders”

lees verder

InCon­tactStaan met de achterban: tips en handvatten

Nieuws

Door als cliëntenraad goed met cliënten en naasten in contact te staan, weet je als cliëntenraad wat de mensen nodig hebben en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Wanneer je je als cliëntenraad laat voeden met ervaringen van cliënten en naasten voer je het gesprek met de zorgorganisatie effectiever. En werk je met cliënten en de zorgorganisatie samen aan waardevolle zorg. LOC ondersteunt cliëntenraden bij het opbouwen van goed contact met de achterban. In de brochure ‘InContactStaan met je achterban’ vind je bijvoorbeeld inzichten, voorwaarden en tips voor cliëntenraden om een goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen.

lees verder

Vacature lid Advies­forum LOC

Nieuws

Het Adviesforum van LOC Waardevolle zorg zoekt een nieuw lid, met bij voorkeur affiniteit in de jeugd- of eerstelijnszorg. Meer informatie lees je in deze vacature.

lees verder

Hoe geef je goede samen­wer­king vorm tussen jongeren, ouders, de cliënten­raad en de organisatie?

Nieuws

Sinds twee jaar begeleidt LOC jeugdzorgaanbieders bij het vormgeven van de samenwerking tussen jongeren, opvoeders, de cliëntenraad en de organisatie. Dit doen we omdat zij aangeven zoekende zijn dit op de juiste manier te doen. Of omdat het onvoldoende van de grond komt. Ook dit jaar bieden we kosteloos ondersteuning aan jongeren, ouders en jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om medezeggenschap in te richten of verder te versterken.

lees verder

Hoofdlij­nen­debat VWS – Brief LOC

Nieuws

Op 8 maart debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van het ministerie van VWS over het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord zijn veel plannen en maatregelen beschreven. We missen daarin de samenhang. De uitdagingen waar onze samenleving voor staat zijn groot. De huidige manieren van organiseren bieden geen antwoorden meer voor de vraagstukken waar we voor staan. Er is veel meer samenhang tussen beleid nodig om tot oplossingen te komen. LOC Waardevolle zorg roept de Tweede Kamer en het kabinet op deze problemen in samenhang op te lossen. Zonder blauwdruk, maar samen met de mensen in de lokale samenleving. We doen daarvoor een aantal suggesties. Deze hebben we per brief meegegeven voor het debat.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: