Zoekresultaten

Totaal 191 resultaten (pagina 1 van 20)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Jeugdzorg moet weer om mensen gaan | Daisy Petrona

Nieuws

Geplaatst op 17 januari 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Rechten van mensen
Hoe kunnen we de ondersteuning van kinderen, jongeren en ouders radicaal vernieuwen? Vanaf begin 2021 is Ingrid Rebel, coördinator Radicale vernieuwing jeugdzorg (een initiatief van LOC) hierover in gesprek. Maak kennis met een van de mensen die Ingrid ontmoette: Daisy Petrona. Zij strijd ervoor dat kinderen en ouders weer gewoon om hulp kunnen vragen zonder dat zij bang hoeven te zijn voor een oordeel of dat de regie uit handen wordt genomen.

lees verder

Veran­derin­gen in de zorg in 2022

Nieuws

LOC vaart een vaste koers gericht op waardevolle zorg. De plannen voor 2022 hebben als doel: bevorderen dat mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Naast de speerpunten voor 2022 zetten we de belangrijkste veranderingen in de zorg op een rij.

lees verder

Tijd om het roer om te gooien | Samenleven in de toekomst

Nieuws

In onze samenleving staan we voor grote uitdagingen. Met alleen extra geld voor verschillende sectoren komen we er niet meer. De laatste dag van de Week van de Radicale vernieuwing, afgelopen november, stond in het teken van de toekomstige samenleving. Hoe willen we wonen? Hoe willen we werken? Hoe willen elkaar ondersteunen? En hoe kunnen we de samenleving menselijker maken?

lees verder

“Het systeem sluit nog totaal niet aan bij onze belevingswereld (…) onze stem is nodig!”

Nieuws

Geplaatst op 11 november 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
De jeugdzorg sluit nog onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom wil de overheid dat gemeenten meer samenwerken en moet de specialistische jeugdzorg (boven)regionaal georganiseerd worden. De 42 jeugdzorgregio’s moeten daarom een regiovisie opstellen. Daarin staat aan welke eisen de betrokken organisaties moeten voldoen. Dinsdag 16 november is de eerste bijeenkomst voor Noord-West en Midden Nederland

lees verder

Ongevraagd advies klachtprocedures jeugdzorg

Nieuws

In juli gingen cliëntenraden, jongeren en ouders in gesprek over klacht- en tuchtrecht in de jeugdzorg. Naar aanleiding van de gesprekken heeft LOC een format geschreven voor een ongevraagd advies…

lees verder

Portretten medezeg­genschap in de jeugdzorg | Nathalie en Ine

Nieuws

Geplaatst op 29 oktober 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
De praktijk van medezeggenschap is mooi en verdient het om gezien en gehoord te worden. Daarom hebben we een aantal portretten gemaakt van verschillende mensen uit de jeugdhulp en jeugdbescherming. Om inzicht te geven in hun drijfveren en om te laten zien hoe waardevol het werk is. Maar ook zodat het duidelijk wordt dat iedereen zijn steentje bij kan dragen. Vandaag doen Nathalie en Ine hun verhaal.

lees verder

Brief LOC aan Tweede Kamer voor beg­rotingsdebat VWS

Nieuws

Op dinsdag 26 oktober is de begroting voor 2022 van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport het onderwerp van debat in de Tweede Kamer. LOC Waardevolle zorg geeft de leden van de Tweede Kamer per brief een aantal punten mee voor tijdens dit debat. Hier een samenvatting van de belangrijkste punten uit deze brief.

lees verder

Meld je aan voor regiobijeen­komsten: invloed op specialis­tische jeugdzorg

Nieuws

Geplaatst op 18 oktober 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Kwaliteit jeugdzorg
De jeugdzorg sluit nog onvoldoende aan bij wat gezinnen nodig hebben. Daarom wil de overheid dat gemeenten meer samenwerken en moet de specialistische jeugdzorg (boven)regionaal georganiseerd worden. De 42 jeugdzorgregio’s…

lees verder

Leergang voor bes­tuur­ders – Medezeg­genschap in de jeugdzorg

Nieuws

Geplaatst op 15 oktober 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
In november en december 2021 organiseert LOC Cliëntenraden een leergang voor bestuurders in de jeugdzorg. Tijdens deze leergang van twee dagdelen nemen we de deelnemers mee in het hoe en…

lees verder

Portretten medezeg­genschap in de jeugdzorg | Ingrid

Nieuws

Geplaatst op 8 oktober 2021 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Organiseren en vernieuwen medezeggenschap
De praktijk van medezeggenschap is mooi en verdient het om gezien en gehoord te worden. Daarom hebben we een aantal portretten gemaakt van verschillende mensen uit de jeugdhulp en jeugdbescherming. Om inzicht te geven in hun drijfveren en om te laten zien hoe waardevol het werk is. Maar ook zodat het duidelijk wordt dat iedereen zijn steentje bij kan dragen. Gisteren begonnen we de serie met Desjo. Vandaag doet Ingrid haar verhaal.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: