LOC vraagt aandacht voor nasleep corona, ziek­tever­zuim, ener­giecrisis en inflatie

Geplaatst op 26 september 2022


Aanstaande woensdag debatteren Tweede Kamerleden met minister Kuipers over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met een brief geven wij inbreng voor dit debat. Daarin vragen we aandacht voor zorgen als het gaat om de nasleep van corona en (financiële) zorgen die daarmee nauw samenhangen. Zoals het hoge ziekteverzuim, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook dringen we aan op een volledige een ruimhartige tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers met long covid. En natuurlijk blijven we benadrukken dat de menselijke kant in besluiten door het kabinet zwaarder moet wegen.

Menselijke kant

LOC Waardevolle zorg pleit voor het zwaarder laten wegen van de menselijke kant bij (toekomstige) besluitvorming door het kabinet. Niet alleen bij corona maar ook bij vergelijkbare gebeurtenissen.

De volledige brief kun je hier lezen

Nasleep van corona

LOC vindt dat de overheid oog moet houden voor de nasleep van corona in de zorg. Het hoge ziekteverzuim van zorgmedewerkers heeft een relatie met long covid patiënten. In hoeverre is het terecht dat de coronasteun op dit moment al helemaal wordt afgebouwd? Zeker ook in de thuiszorg heeft deze algehele afbouw grote gevolgen voor de zorg aan cliënten. We vragen in combinatie hiermee ook aandacht voor de gevolgen van de energiecrisis en inflatie voor zorginstellingen. Cliëntenraden adviseren op basis van de Wmcz (Wet medezeggenschap cliëntenraden zorginstellingen) over de begroting van de zorginstelling. Zij zien aan de kostenontwikkeling dat de energiecrisis en inflatie de intramurale setting erg hard raakt. Op de langere termijn zal dit tot financiële problemen leiden voor zorginstellingen en hierover maken zij zich grote zorgen.

Maatwerk als uitgangspunt, ook bij maatregelen rondom corona

Corona heeft grote invloed gehad op het leven en werken in de zorg en dat is nog niet voorbij. Nog steeds nemen zorgorganisaties periodiek maatregelen die gevolgen hebben voor cliënten, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Voor zowel cliënten, naasten, medewerkers als vrijwilligers is het belangrijk dat een zorginstelling beleid heeft voor als corona zich aandient. Voor cliënten en naasten is het cruciaal dat bezoek en sociaal contact altijd mogelijk blijft.

Maatwerk in zorgorganisaties begint met het individueel raadplegen van wat cliënten of bewoners, naasten en zorgmedewerkers belangrijk vinden. Op basis hiervan maakt een instelling op lokaal niveau coronabeleid en evalueert dat regelmatig met betrokkenen waaronder de cliëntenraad. Wanneer een zorgorganisatie deze werkwijze gebruikt, zijn de ervaringen positief: De organisatie betrekt dan bijvoorbeeld de cliëntenraad goed, geeft voorlichting aan cliënten, naasten en medewerkers, bezoek blijft mogelijk en de organisatie maakt afspraken op maat met mensen die corona hebben.

In eerste instantie werd er vooral algemeen landelijk coronabeleid gemaakt. Het maatwerk waarvoor LOC al snel pleitte, staat inmiddels in documenten met afspraken die landelijke zorgpartijen maakten. Ook de rol van cliëntenraden staat daarin duidelijk verwoord. Het gaat om deze documenten
Stip op de horizon in de langdurige zorg
Stip op de horizon thuis
Bezoek en sociaal contact verpleeghuizen
Afwegingskader code zwart

Belangenbehartiging LOC Waardevolle zorg

Samen met cliëntenraden werken we aan Waardevolle zorg. Zorg die uitgaat van de waarden van mensen. En dit doen we uiteraard samen met de mensen om wie het gaat. De belangenbehartiger van LOC Marielle Cuijpers signaleert en luistert naar knelpunten, problemen en vragen vanuit cliëntenraden en van de vernieuwingsbewegingen. Ook op maandag 3 oktober tijdens de Week van de Medezeggenschap verzamelt Mariëlle signalen. Je kunt deze dag even bij Mariëlle langs lopen en met haar in gesprek gaan. Zij is de hele dag aanwezig in Kanaal30. ’s Avonds verzorgt zij een online sessie over de belangenbehartiging door LOC. Meer informatie en aanmelden

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese