Zoekresultaten

Totaal 139 resultaten (pagina 3 van 14)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Jaar­verslag 2020 LOC Waar­devol­le zorg

Nieuws

2020 was in vele opzichten een uitzonderlijk jaar. De situatie rondom corona raakte ons en de mensen met wie en voor wie we werken zeer. Ook trad de nieuwe Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking. Beiden thema’s waar het afgelopen jaar veel aandacht naar uitging. In het jaarverslag blikken we terug op de activiteiten die we konden ondernemen in de ondersteuning van cliëntenraden en het initiëren en verder brengen van vernieuwing in de zorg. Met daarbij steeds het perspectief op Waardevolle zorg voor ogen.

lees verder

Jaar­verslag 2020 – Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV)

Nieuws

Geplaatst op 9 juni 2021 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Klachten en geschillen
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) bemiddelt bij meningsverschillen tussen cliëntenraden en zorgaanbieders over de uitvoering van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Elk jaar legt de LCvV in een jaarverslag…

lees verder

De rol van cliënten­raden inzake de nieuwe rookregels

Nieuws

Per 1 juli 2021 gaat nieuwe regelgeving in voor rookruimtes in (semi)-publieke en openbare gebouwen. De gezondheidszorg is één van de sectoren waar dit verbod gaat gelden. Dat betekent dat alle rookruimtes, in gebouwen en locaties waar (langdurige) zorg wordt geleverd, dicht moeten. Daarmee hebben deze regels direct gevolgen voor onder meer bewoners van deze locaties. Zoals kwetsbare ouderen en mensen die vanwege een psychische kwetsbaarheid langdurig zorg ontvangen. Roken in privéruimtes zoals de eigen kamer blijft toegestaan, maar kan in de huisregels worden beperkt in verband met de veiligheid. Cliëntenraden maken zich zorgen om de (morele) dilemma’s die hierdoor ontstaan. Daarom geven we in dit bericht een uitleg van de nieuwe regelgeving. En een verduidelijking van de rol die cliëntenraden kunnen spelen.

lees verder

Werken als ondersteuner bij ouderen­zor­gor­ganisatie Noor­derbreed­te

Nieuws

Geplaatst op 28 mei 2021 - Thema's: Wet medezeggenschap (Wmcz), Ondersteuners cliëntenraden
Wie zijn de ondersteuners van de cliëntenraden? Wat vinden ze leuk aan hun werk en wat betekenen ze voor de cliëntenraad? In dit artikel komt ondersteuner René Broekhoven aan het woord.

lees verder

Nieuw! Bewaar­kaart advies- en instem­mingsrechten

Nieuws

Met deze bewaarkaart heb je de adviesrechten en de instemmingsrechten uit de Wmcz 2018 overzichtelijk bij de hand. Met daarbij voorbeelden uit de praktijk. Zo heb je snel overzicht van waar je het advies- of instemmingsrecht kunt inzetten in het vertegenwoordigen van de mensen die zorg ontvangen.

lees verder

Bijeen­komsten: “Zorgkan­toor & cliënten­raden in gesprek over het kwaliteitsplan”

Nieuws

Eén van de taken van de cliëntenraad is meedenken, adviseren en instemming verlenen/geven op het gebied van kwaliteitsbeleid. Onder kwaliteit vallen veel onderwerpen, zoals hygiëne en infectiepreventie, vrijheid en veiligheid, procedure zorgplan, etc. De instelling beschrijft deze onderwerpen in het kwaliteitsplan, hierop heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Het kwaliteitsplan wordt daarom door het zorgkantoor besproken met de cliëntenraad. Hoe gaat zo’n gesprek en welke rol heeft de cliëntenraad?

lees verder

Tweede online introduc­tie voor jeugdzor­gaan­bieders over Traject versterken medezeg­genschap

Nieuws

De invoering van de Wmcz 2018 vraagt van jeugdzorgorganisaties bewustzijn over en zicht op de meerwaarde die medezeggenschap heeft. Het opzetten van een cliëntenraad lukt vaak wel. Het vraagt echter veel tijd om de raad goed toe te rusten voor het werk wat hen te doen staat. Daarbij helpt een heldere visie op medezeggenschap, om zo gezamenlijk te bepalen hoe je de invloed van jongeren en ouders op de zorg organiseert. Tijd en aandacht is nodig voor een stevig fundament van medezeggenschap in de jeugdzorg.

lees verder

Ellen – Ook jij draagt bij!

Nieuws

Sinds vorig jaar valt de jeugdzorg binnen de reikwijdte van de Wmcz 2018. Een goed moment om jeugdzorgorganisaties bewust te maken van de meerwaarde die medezeggenschap heeft. En van wat medezeggenschap bij elke organisatie betekent voor de belangenbehartiging, de vertegenwoordiging én emancipatie van kinderen en ouders met ervaringen in de jeugdzorg. In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle en Edwin vertelden eerder al hun verhaal, en vandaag is het de beurt aan Ellen.

lees verder

Afwegingskader code zwart VVT

Nieuws

V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ hebben een gezamenlijk afwegingskader gepubliceerd om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken, mocht ‘code zwart’ zich ooit voordoen. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. LOC droeg vooral bij door een bijlage te maken voor cliëntenraden.

lees verder

Nieuwe handreiking: Vrij­wil­ligers in de cliënten­raad

Nieuws

Het valt niet altijd mee bevlogen cliëntenraadsleden te vinden en de raad op sterkte te houden. Vacatures invullen kan de nodige creativiteit vragen. Om de positie van vrijwilligers in cliëntenraden passend te definiëren en te organiseren, is de hamvraag: kun je vrijwilligers een plek in de raad geven? Waar moet je dan aan denken? In de nieuwe handreiking ‘Vrijwilligers in de cliëntenraad’ gaan we in op dilemma’s, mogelijkheden en tips voor passende afspraken.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: