Minister onderschrijft ons advies | Partijen praktisch aan de slag in nieuw netwerk

Geplaatst op 10 mei 2024

Zo’n driekwart jaar geleden startte LOC Waardevolle zorg het initiatief om het nieuwe kabinet een heldere visie op de toekomst van de ouderenzorg te geven. Met concrete voorstellen wat het van alle betrokkenen gaat vragen. Na de petitie-aanbieding eerder dit jaar, werken allerlei partijen en LOC nu samen aan het concreet maken van de ideeën. Onder wie ook deelnemers aan de beweging Radicale vernieuwing.

Onder grote belangstelling overhandigde LOC met vertegenwoordigers van cliëntenraden, zorgorganisaties en burgerinitiatieven op 13 februari de petitie en de visie op de ouderenzorg van morgen aan de Tweede Kamer. Demissionair minister Conny Helder heeft intussen laten weten: “Ik heb grote waardering voor dit initiatief en onderschrijf de beweging die nodig is om de kwaliteit van de ouderenzorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen.” 

Toekomst

LOC-adviseur Marie-Antoinette Bäckes: “We zien een toekomst voor ons waarin ouderenzorg om de mens draait. Waarin er een vruchtbare voedingsbodem is voor initiatieven vanuit de samenleving. En burgers gemeenschappen in buurten en wijken zelf hun welzijn en zorg ter hand nemen. Daarbij gesteund en gefaciliteerd door de gemeente, zorg- en welzijnsorganisaties. Met als uitgangspunt dat ieder mens van waarde is, alle domeinen van het leven tellen en zorgzame gemeenschappen prettig zijn om in te leven.”

Cliëntenraden

Individuen en organisaties die zich aan deze visie en voorstellen verbonden hebben, kwamen in april bijeen in Zeist. Zo waren er cliëntenraadsleden, sommigen al heel actief in het betrekken van naasten en anderen in buurten en wijken, anderen beginnende, maar ook zoekend. Bijvoorbeeld omdat in cliëntenraden vooral mensen vertegenwoordigd zijn die zorg ontvangen in een zorgorganisatie. Terwijl steeds meer mensen thuis zorg krijgen. Hoe zorg je er dan voor dat de rechten van de mensen die zorg krijgen gerespecteerd worden? Hoe betrek je mensen bij de medezeggenschap voor deze mensen? 

Een aanwezige bestuurder van een zorgorganisatie gaf aan het een verfrissend idee te vinden dat je niet alleen formele gesprekken met de cliëntenraad hoeft te voeren. Cliëntenraadsleden kunnen juist actief zijn vanuit hun drijfveer om de zorg menselijk te laten zijn. Als dat het vertrekpunt is hoeft niet elk cliëntenraadslid zich vast te bijten in alle regels en zakelijke aspecten – en kunnen ook leden die daar niets mee hebben zich inzetten voor waardevolle woon-zorg-leefgemeenschappen.

Niet professionaliseren

Ook vanuit de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de zorg (NVTZ) wordt gewaarschuwd: waak ervoor dat we deze beweging, die draait om mensen, te zeer professionaliseren. Het huidige denken vanuit instituten en systemen maakt juist dat we de menselijke maat verliezen. 

Ondersteunen

Mensen die zorg nodig hebben kunnen zóveel meer en langer zelfstandig blijven doen, als de goede ondersteuningsmogelijkheden maar georganiseerd – en gefinancierd – worden. Mensen kunnen dan waardiger leven, van betekenis blijven voor zichzelf én anderen. Maar ook mantelzorgers en buren die dat willen kunnen beter ondersteund worden, om optimaal ondersteuning te kunnen bieden die zij hun naasten vaak van nature willen geven. 

Tijdens de bijeenkomst wordt duidelijk hoeveel initiatieven hier al op gericht zijn. Hoeveel de zorg kan doen om het gewone leven van mensen als uitgangspunt te nemen en eraan bij te dragen dat mensen een leven kunnen blijven leiden dat bij hen past, ook als zij zorg nodig hebben. Ook wordt duidelijk hoeveel baat lokale burgerinitiatieven kunnen hebben bij steun van en samenwerking met de zorg. Mensen worden gekoppeld aan initiatieven die elders al gaande zijn. En tegelijkertijd hebben mensen en organisaties nog vele vragen, er is grote behoefte aan doorgaande ontmoetingsmogelijkheden binnen dit netwerk. Juist ook met de diversiteit aan betrokken partijen, om krachten te kunnen blijven bundelen. En niet onnodig opnieuw het wiel uit te hoeven vinden. 

“Ik vond het een waardevolle, inspirerende ochtend en ging met een flinke dosis energie weer terug”

Bestuurssecretaris zorgorganisatie die deelneemt aan de beweging Radicale vernieuwing

Na de zomer is de volgende bijeenkomst gepland, waar ook de voortgang wordt besproken. Aanhaken? Neem graag contact op via vraagbaak@loc.nl of 030 – 284 3200.
Kijk voor alle huidige partners op www.loc.nl/manifest-ouderenzorg.

Download artikel als PDF

Praat mee!

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Op maandag 20 mei is LOC gesloten vanwege Pinksteren.

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese