Zoekresultaten

Totaal 102 resultaten (pagina 1 van 11)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

LOC vraagt aandacht voor nasleep corona, ziek­tever­zuim, ener­giec­risis en inflatie

Nieuws

Aanstaande woensdag debatteren tweede kamerleden met minister Kuipers over ontwikkelingen rondom het coronavirus. Met een brief geven wij inbreng voor dit debat. Daarin vragen we aandacht voor zorgen als het gaat om de nasleep van corona en (financiële) zorgen die daarmee nauw samenhangen. Zoals het hoge ziekteverzuim, de energiecrisis en de hoge inflatie. Ook dringen we aan op een volledige een ruimhartige tegemoetkoming voor alle zorgmedewerkers met long covid. En natuurlijk blijven we benadrukken dat de menselijke kant in besluiten door het kabinet zwaarder moet wegen.

lees verder

‘Bij­zon­der kwetsbaar?’ Ervaringen van thuis­wonen­de ouderen tijdens de coronatijd

Nieuws

De universiteit van Humanistiek onderzocht ervaringen van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals coronatijd. In het rapport ‘Bijzonder kwetsbaar?’ brengen zij de impact van het coronabeleid op zelfstandig wonende ouderen in kaart. Daarbij brengen ze in beeld dat de term ‘kwetsbaarheid’ diverse kanten heeft en dat ouderen zelf zich daar niet per se in herkennen. Ook doen zij aanbevelingen richting overheid en zorgorganisaties om beter in te spelen op de specifieke behoeften van deze groep en hun zorgnetwerk. Dit rapport sluit aan bij de visie van LOC dat er veel meer aandacht nodig is voor de menselijke kant, ook in toekomstige besluitvorming.

lees verder

Partijen presen­teren gezamen­lijk Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis 

Nieuws

In navolging op de ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ hebben acht partijen uit de zorg thuis, waaronder LOC Waardevolle zorg, afgelopen week een ‘Stip op de horizon COVID-19 in de zorg thuis’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg thuis, wat we hier zelf aan willen doen en wat er nodig is van de systeempartijen.  

lees verder

Aandacht voor goede ventilatie in zor­ginstel­lin­gen

Nieuws

Donderdag 16 juni debatteren Tweede Kamerleden met minister Kuipers over de lange termijn corona aanpak. LOC gaf voor dit debat belangrijke aandachtspunten mee. We benadrukken vandaag speciaal het belang van een gezonde woonomgeving en goede ventilatie van zorginstellingen. Ventilatiesystemen zijn vaak nog niet virusproof. Vergeleken met het onderwijs, gaat er tot nu toe weinig aandacht uit naar het verbeteren van de luchtkwaliteit in zorginstellingen. We pleiten voor een standaard programma van eisen voor het binnenmilieu van zorginstellingen.

lees verder

Voorkomen van uitbraken van infec­tieziek­tes nood­zakelijk

Nieuws

Het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat zorgorganisaties voorbereid moeten zijn op uitbraken van virussen, bacteriën en schimmels. Om uitbraken van infectieziektes te voorkomen is het nodig dat zorgorganisaties blijven werken aan infectiepreventie. Samen met andere partijen maakten we de documenten die we opstelden voor het coronavirus algemeen toepasbaar voor uitbraken van andere infectieziektes.

lees verder

Afwegingskader code zwart en rol cliënten­raad (VVT)

Nieuws

Eerder dit jaar publiceerden beroeps- en brancheorganisaties V&VN, Verenso, Zorgthuisnl en ActiZ een gezamenlijk afwegingskader om werkgevers en medewerkers in de sector te helpen keuzes te maken, mocht ‘code zwart’ zich ooit voordoen. Het kader is bedoeld voor de hele VVT-sector: verpleeghuiszorg, kleinschalige woonvoorzieningen, kortdurende zorgvormen, wijkverpleging, dagbesteding, dagbehandeling en hulp bij het huishouden. LOC droeg vooral bij door een bijlage te maken voor cliëntenraden.

lees verder

Langdurige zorg presen­teert stip op de horizon COVID-19

Nieuws

Vandaag hebben twaalf partijen uit de langdurige zorg, waaronder LOC, samen het document ‘Stip op de horizon COVID-19 in de langdurige zorg’ aangeboden aan het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD. We beschrijven hierin hoe wij COVID-19 in de toekomst een plek willen geven in de zorg, wat we hier zelf aan gaan doen en wat er nodig is van de systeempartijen. Blijvende aandacht voor de langdurige zorg en vanzelfsprekende aanwezigheid in de crisisstructuur, dat is misschien wel de belangrijkste wens van de veldpartijen.

lees verder

Reactie LOC op rapport Aanpak corona: ‘Her­ken­bare kritiek en aan­bevelin­gen’

Nieuws

In het begin van de coronaperiode was er te weinig aandacht voor de verpleeghuiszorg en thuiszorg. Een belangrijke en harde conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) in een eerste rapport over de corona-aanpak. LOC gaf inbreng voor het onderzoek en herkent de conclusies. Die zijn in lijn met verhalen van cliënten, cliëntenraden, naasten, medewerkers en bestuurders. Wel ontbreekt in het rapport een kritische reflectie op het onrechtmatig opsluiten van mensen die in verpleeghuizen wonen. Lees in dit bericht de reactie van LOC op het rapport. 

lees verder

Onrust door corona: welke rol heeft de cliënten­raad en hoe werk je samen?

Nieuws

Geplaatst op 17 december 2021 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden, Coronavirus
LOC krijgt verschillende signalen binnen over onrust onder mensen die zorg nodig hebben, veroorzaakt door (maatregelen tegen) corona. We hebben nu al zo lang te maken hebben met ziekte, angst en maatregelen. Het is een heftige tijd met veel impact op mensen. Naast mensen die zorg nodig hebben, merken we ook dat zorgmedewerkers, naasten en vrijwilligers het zwaar hebben. Dat is logisch, want het is een lastige periode. Hoe ga je daar persoonlijk mee om? Wat kan je doen als je als cliëntenraad direct wordt aangesproken. En wat doe je als individueel lid van de raad? 

lees verder

“Kwaliteitsplan met gezamen­lijk doel” | Terug­kij­ken gesprek zorgkan­toor, bestuurder cliënten­raad

Nieuws

Tijdens de Week van de Medezeggenschap 2021 sprak LOC-adviseur Xandra van der Kruk met een zorgkantoor, bestuurder en cliëntenraad. In dit gesprek kijken we vanuit de verschillende perspectieven hoe er gewerkt wordt aan het gezamenlijk doel om de kwaliteit van zorg voor de bewoners goed te houden en te verbeteren.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Click to access the login or register cheese