Zoekresultaten

Totaal 101 resultaten (pagina 1 van 11)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

LOC in gesprek met cliënten­raden

Nieuws

LOC is voortdurend in gesprek met cliëntenraden om goed op de hoogte te blijven van wat speelt en leeft. Het werven van leden voor de raad en het contact met de achterban scoorden ook afgelopen jaar hoog op de prioriteitenlijstjes van raden. Als belangenbehartigers willen we een goed beeld kunnen overbrengen hoe het gaat in de cliëntmedezeggenschap aan het ministerie van VWS, aan de zorgkantoren en het Zorginstituut en andere organisaties die de zorg vormgeven. Zodat zij rekening houden met wat cliënten écht nodig hebben. En ook willen we natuurlijk weten of we het juiste bieden aan informatie, cursussen en andere ondersteuning. Doet LOC echt wat nodig is of zijn er ook zaken die we missen? Met de signalen die wij ontvangen gaan we altijd aan de slag.

lees verder

Voor­zit­terscur­sus­sen najaar 2022

Nieuws

Voorzitters van cliëntenraden die lid zijn van LOC kunnen kosteloos deelnemen aan de drie-daagse voorzitterscursus. De training gaat specifiek in op de rol, verantwoordelijkheid en vaardigheden van de voorzitter. Met volop gelegenheid voor uitwisseling met andere (vice-)voorzitters. Een aanrader!

lees verder

Voorkomen van uitbraken van infec­tieziek­tes nood­zakelijk

Nieuws

Het coronavirus heeft duidelijk gemaakt dat zorgorganisaties voorbereid moeten zijn op uitbraken van virussen, bacteriën en schimmels. Om uitbraken van infectieziektes te voorkomen is het nodig dat zorgorganisaties blijven werken aan infectiepreventie. Samen met andere partijen maakten we de documenten die we opstelden voor het coronavirus algemeen toepasbaar voor uitbraken van andere infectieziektes.

lees verder

Brochure Ondersteuner cliënten­raad compleet vernieuwd

Nieuws

De brochure Ondersteuner cliëntenraad is compleet vernieuwd. In deze brochure lees je over de LOC-visie op de functie, rol en positie van de ondersteuner cliëntenraad. De brochure geeft handvatten hoe de ondersteuner zijn rol in kan vullen. Vanaf nu is een inkijkexemplaar van de vernieuwde brochure ondersteuner beschikbaar op www.clientenraad.nl. Cliëntenraden die zijn aangesloten bij LOC (en hun ondersteuner) kunnen de digitale versie of gedrukte exemplaren aanvragen.

lees verder

Basisin­for­matie medezeg­genschap = weer op voorraad

Nieuws

Om het eerste jaar Wmcz 2018 te vieren, brachten we vorig jaar een vernieuwde Basisinformatie medezeggenschap uit. Met deze brochure willen we cliëntenraden precies de informatie geven die zij nodig hebben voor hun belangrijke taak: het vertegenwoordigen van mensen die zorg nodig hebben. De vernieuwde Basisinformatie is nu te downloaden, of (voor leden van LOC) op te vragen via de Vraagbaak van LOC.

lees verder

InCon­tactStaan met de achterban: tips en handvatten

Nieuws

Door als cliëntenraad goed met cliënten en naasten in contact te staan, weet je als cliëntenraad wat de mensen nodig hebben en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Wanneer je je als cliëntenraad laat voeden met ervaringen van cliënten en naasten voer je het gesprek met de zorgorganisatie effectiever. En werk je met cliënten en de zorgorganisatie samen aan waardevolle zorg. LOC ondersteunt cliëntenraden bij het opbouwen van goed contact met de achterban. In de brochure ‘InContactStaan met je achterban’ vind je bijvoorbeeld inzichten, voorwaarden en tips voor cliëntenraden om een goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen.

lees verder

Nieuwe leden voor de cliënten­raad, en dan?

Nieuws

Bij de Vraagbaak van LOC komen regelmatig vragen binnen van cliëntenraden hoe ze nieuwe leden moeten werven én begeleiden in het raadswerk. Wat zoek je in een nieuw lid en waar kun je in de werving rekening mee houden? Een beknopte handreiking van LOC biedt meer informatie en duidelijkheid.

lees verder

Hoe geef je goede samen­wer­king vorm tussen jongeren, ouders, de cliënten­raad en de organisatie?

Nieuws

Sinds twee jaar begeleidt LOC jeugdzorgaanbieders bij het vormgeven van de samenwerking tussen jongeren, opvoeders, de cliëntenraad en de organisatie. Dit doen we omdat zij aangeven zoekende zijn dit op de juiste manier te doen. Of omdat het onvoldoende van de grond komt. Ook dit jaar bieden we kosteloos ondersteuning aan jongeren, ouders en jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om medezeggenschap in te richten of verder te versterken.

lees verder

Nieuw! Leergang effectieve medezeg­genschap

Nieuws

Tijdens een nieuwe driedaagse leergang leer je alles over de theorie en de wettelijke basis van medezeggenschap. En nog belangrijker: hoe je medezeggenschap inzet om waardevolle zorg te realiseren voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

lees verder

Website Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Nieuws

Geplaatst op 5 april 2022 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft een website: vertrouwenslieden.nl. Op deze website vind je informatie over de LCcV en uitspraken uit het verleden. Dit is bruikbaar voor cliëntenraden wanneer je bijvoorbeeld een verschil van mening hebt met de zorginstelling, over een geldende regeling of het inroepen van de nietigheid, en wilt lezen hoe hier in vergelijkbare situaties eerder uitspraak over is gedaan. Op de nieuwe website zoek je op trefwoord binnen een overzicht van alle uitspraken van de LCvV en haar voorgangers de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden en de Landelijke Geschillencommissie.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: