Actueel

Volwassen in één nacht: pod­castserie over jeugdhulp na 18 jaar (Jeugd)

'Volwassen in één nacht is: een podcast serie van vier afleveringen door ervaringsdeskundigen over jeugdhulp na 18 jaar. Ditty de Jong, Patricia Mourits en Noortje Beukeboom delen openhartig hun ervaringen in de jeugdzorg met LOC adviseur Tina Bakker. In de serie gaan ze in gesprek met Mascha Struijk, Sandrijn Peters en Lisa Westerveld. Wanneer je jeugdhulp krijgt en 18 jaar wordt, verandert er veel. Ze gaan in gesprek over hoe het beter kan. En doen een oproep: zorg dat jeugdhulp beschikbaar is voor iedereen tot 21 in plaats van 18 jaar.

lees verder

Veilige principes in de medicatieketen

Voor een veilig medicatieproces moeten de activiteiten en verantwoordelijkheden van cliënt, arts, apotheker, zorgorganisatie en zorgmedewerker naadloos op elkaar aansluiten. De vele schakels maken het medicatieproces risicovol. Daarom hebben landelijke branche-, beroeps- en cliëntenorganisaties gezamenlijk de ‘Veilige principes in de medicatieketen voor verpleging, verzorging en thuiszorg’ opgesteld. Ook LOC heeft daaraan meegewerkt. De veilige principes zijn eind 2022 geactualiseerd. Er zijn onder andere nieuwe regels gekomen rondom het digitaal overdragen van medicatiegegevens. In dit bericht geven we informatie over de veilige principes en gaan we in op de rol van de cliëntenraad.

lees verder

Inkoop langdurige zorg vanaf 2024

Zorgkantoren werken aan een nieuw meerjarig inkoopbeleid. Dat doen zij om zorgaanbieders voor een langere periode duidelijkheid te geven over de gezamenlijke koers en om de inkoop van zorg nog beter te laten aansluiten op de situatie in de regio. Het nieuwe inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024 en vervangt het huidige landelijke inkoopkader dat eind 2023 afloopt. Deze week bespreekt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) deze koers met de betrokken partijen, waaronder ook LOC Waardevolle zorg. We nodigen cliëntenraden graag uit om hun ideeën/vragen/zorgen met ons te delen, zodat we deze mee kunnen nemen in dit gesprek.

lees verder

Neer­waartse spiraal: sluiting behan­delplaat­sen specialis­tische ggz

Vorig jaar maakten meerdere ggz-organisaties bekend dat zij specialistische behandelplaatsen voor mensen met errnstige en langdurige psychische problemen (deels) wilden sluiten. Vanuit LOC Waardevolle zorg en aangesloten cliëntenraden gaven we destijds aan ons grote zorgen te maken over de schadelijke en landelijke gevolgen hiervan en te vrezen voor een neerwaartse spiraal. Onze zorgen dat mensen niet de zorg en ondersteuning krijgen die voor hen nodig is, blijken terecht.

lees verder

Aan de slag met alter­natieven jeugdbescher­ming | Wat als…

Geplaatst op 16 januari 2023
Vanuit LOC willen we samen met jongeren, ouders en hulpverleners bereiken dat we als samenleving de werkelijke problemen (zoals kinderen, jongeren en ouders die ervaren) helpen oplossen. Tijdens een eerste actiedag kwam naar voren dat er heel veel praktisch anders kan in de jeugdbescherming. Komende tijd gaan verschillende betrokkenen verder aan de slag met alternatieven voor jeugdbescherming.

lees verder

Voorjaar 2023: Leergang effectieve medezeg­genschap

Tijdens een nieuwe driedaagse leergang leer je alles over de theorie en de wettelijke basis van medezeggenschap. En nog belangrijker: hoe je medezeggenschap inzet om waardevolle zorg te realiseren voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben.

lees verder

Rol cliënten­raad bij technologie in de zorg – Platform Cliënten­raden Langdurige Zorg Amsterdam

Op 14 november organiseerde het Platform Cliëntenraden Langdurige Zorg Amsterdam (PCLZA) een themabijeenkomst over de inzet van technologie in de zorg. Op technologie en digitale hulpmiddelen wordt tegenwoordig vol ingezet. Het uitgangspunt daarbij moet altijd zijn dat het hierbij moet gaan om waardevolle zorg mogelijk te maken. Iets wat alleen haalbaar is door met elkaar samen te werken. 

lees verder

‘Het gaat niet om mijn belang (..) wij staan garant voor een kritische scherpe onaf­han­kelij­ke blik”

De centrale cliëntenraad van Woonzorggroep Samen bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Fedde de Boo (73) vertelt als voorzitter van de centrale cliëntenraad over zijn werk, onderliggende motivaties en de wederzijdse versterking met LOC.

lees verder

Met zorgkan­toren in gesprek over kwaliteit en con­tinuïteit van zorg

Ook dit jaar zetten we de gesprekken met het zorgkantoor voort: cliëntenraden geven aan dat zij zo op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het zorgkantoor. Op 14 februari en 23 februari 2023 organiseren we voor cliëntenraden twee digitale bijeenkomsten “in gesprek over kwaliteit en continuïteit van zorg”. Het zorgkantoor zal tijdens deze bijeenkomsten ingaan op een aantal actuele onderwerpen rondom kwaliteit en continuïteit van zorg. Zoals de inzet van technologie of de inzet van informele zorg. 

lees verder (2)

Van stap­penplan Wet zorg en dwang naar maatwerk in dialoog

Een brede coalitie van 17 beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties en brancheorganisaties uit de ouderenzorg en gehandicaptenzorg heeft het advies 'Van stappenplan naar maatwerk in dialoog' ter verbetering van de Wet zorg en dwang (Wzd) definitief vastgesteld . Ook LOC onderschreef dit advies, na raadpleging van cliëntenraden en deelnemers aan de radicale vernieuwingsbeweging. Het advies is aangeboden aan de minister voor langdurige zorg Conny Helder. De minister liet bij voorbaat weten dat zij een breed gedragen advies zwaar zal laten meewegen bij de besluitvorming over wijziging van de Wet zorg en dwang. 

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese