Actueel

InCon­tactStaan met de achterban: tips en handvatten

Door als cliëntenraad goed met cliënten en naasten in contact te staan, weet je als cliëntenraad wat de mensen nodig hebben en hoe zij de zorg en ondersteuning ervaren. Wanneer je je als cliëntenraad laat voeden met ervaringen van cliënten en naasten voer je het gesprek met de zorgorganisatie effectiever. En werk je met cliënten en de zorgorganisatie samen aan waardevolle zorg. LOC ondersteunt cliëntenraden bij het opbouwen van goed contact met de achterban. In de brochure 'InContactStaan met je achterban' vind je bijvoorbeeld inzichten, voorwaarden en tips voor cliëntenraden om een goed en duurzaam contact met de achterban op te bouwen.

lees verder

Terugblik net­werkbijeen­komst ‘Gesprekstechnieken en coac­hingsvaar­dig­heden ondersteuners cliënten­raden’

Geplaatst op 5 mei 2022 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
Donderdag 21 april was de netwerkbijeenkomst voor ondersteuners cliëntenraden met als thema “coachingsvaardigheden en gesprekstechnieken”. Ook deze keer was de conclusie dat het goed en waardevol is om te kunnen sparren met collega’s over die zaken die je tegenkomt als ondersteuner in het werk. Jolanda Mesalih (Ambtelijk secretaris Warande) was erbij en vertelt wat deze bijeenkomst haar opleverde.

lees verder

Ervaringsdes­kun­dige Gisèle Vranckx: ‘Zon­der eigen regie herstel je niet’

Geplaatst op 2 mei 2022
Hoe lukt het mensen ondanks ziekte, beperkingen, tegenslagen of andere hobbels waarde aan hun leven te geven? En wat drijft en motiveert hen van waarde en betekenis te zijn voor anderen? In deze aflevering vertelt Gisèle Vranckx (56), senior ervaringsdeskundige bij vernieuwer GGZ Noord-Holland-Noord over haar drijfveren.

lees verder

“Hoe hebben jullie dat aan­gepakt?” – Maan­delijkse spar­ses­sies met cliënten­raden

Met andere cliëntenraden en adviseurs (digitaal) sparren, ideeën uitwisselen, van elkaars ervaringen leren - voor veel cliëntenraden is dat een verrijking en verdieping van het cliëntenraadswerk. Daarom organiseert LOC maandelijks digitale sparsessies. LOC-adviseur Tiske legt in dit artikel uit waarom ze deze sparsessies startte. Cliëntenraadsleden Erik, Carla en Michael vertellen wat het meedoen aan de sparsessies hen bracht.

lees verder

Vacature lid Advies­forum LOC

Het Adviesforum van LOC Waardevolle zorg zoekt een nieuw lid, met bij voorkeur affiniteit in de jeugd- of eerstelijnszorg. Meer informatie lees je in deze vacature.

lees verder

Nieuwe leden voor de cliënten­raad, en dan?

Bij de Vraagbaak van LOC komen regelmatig vragen binnen van cliëntenraden hoe ze nieuwe leden moeten werven én begeleiden in het raadswerk. Wat zoek je in een nieuw lid en waar kun je in de werving rekening mee houden? Een beknopte handreiking van LOC biedt meer informatie en duidelijkheid.

lees verder

Opvang van Oek­raïen­se vluchtelin­gen in woon­zorglocaties en de rol van de cliënten­raad

Met de komst van vele mensen die vluchtten vanuit Oekraïne, maakten ook verschillende zorgorganisaties plek om hen een onderdak te bieden. De afgelopen weken ontving LOC diverse vragen over de opvang van Oekraïners in woonzorglocaties en de rol van de cliëntenraad daarbij. In dit bericht informeren we je hierover.

lees verder (1)

Uit­nodiging groepsgesprek met cliënten­raden voor evaluatie Wet zorg en dwang

Het Amsterdam UMC doet samen met het Trimbos-instituut onderzoek naar de Wet zorg en dwang (Wzd). Zij doen een onderzoek naar de effecten van de Wzd om te kijken wat goed gaat en wat nog beter kan. Daarom willen de onderzoekers graag weten wat mensen hiervan vinden. Zij organiseren een groepsgesprek voor cliëntenraden op 25 mei van 13.00 - 15.00 uur. In dit bericht lees je meer informatie.

lees verder

Hoe geef je goede samen­wer­king vorm tussen jongeren, ouders, de cliënten­raad en de organisatie?

Sinds twee jaar begeleidt LOC jeugdzorgaanbieders bij het vormgeven van de samenwerking tussen jongeren, opvoeders, de cliëntenraad en de organisatie. Dit doen we omdat zij aangeven zoekende zijn dit op de juiste manier te doen. Of omdat het onvoldoende van de grond komt. Ook dit jaar bieden we kosteloos ondersteuning aan jongeren, ouders en jeugdhulpaanbieders die aan de slag willen om medezeggenschap in te richten of verder te versterken.

lees verder

Nieuw programma: Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO)

2 april 2022 presenteerden minister Helder en directeur-generaal Van Koesveld van VWS het nieuwe programma Wonen en Ondersteuning met Zorg voor Ouderen (WOZO). LOC Waardevolle zorg was als genodigde aanwezig bij de presentatie.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.