Actueel

Onmid­delijk oplos­sin­gen nodig in de jeugdbescher­mingsketen – LOC roept op tot actie

Geplaatst op 16 september 2022 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg, Rechten van mensen
De overheid faalt in het beschermen van de kwetsbaarste kinderen. Er zijn onmiddelijk oplossingen nodig in de jeugdbeschermingsketen. Rapport na rapport maakt dit duidelijk, maar het blijft bij praten en er verandert in de praktijk niets. Gezinnen voelen zich niet gehoord en hulpverleners staan machteloos. LOC Waardevolle zorg kaart al jaren aan dat de jeugdbescherming in ons land niet doet wat zij zou moeten doen. En dat ze dat ook niet kán doen door de huidige focus op kostenbeheersing, regels en systemen. De inspecties dringen aan om per direct te starten met een crisisaanpak. LOC onderschrijft deze noodzaak en roept op tot actie: Het eerste wat nu moet gebeuren is dat kinderen, jongeren en ouders zelf mogen bepalen wat nodig is. Zonder dat over hun hoofden heen wordt besloten.

lees verder

“De toekomst is Waar­devol­le zorg”: Week van de Medezeg­genschap 3-7 oktober 2022

Voor het derde jaar op rij organiseert LOC begin oktober de Week van de Medezeggenschap. Cliëntenraadsleden, ondersteuners, bestuurders, brancheorganisaties, zorgkantoren en toezichthouders gaan met elkaar in gesprek. Minister Helder opent de Week. Belangrijke vraag: welke rol kunnen cliëntenraden spelen in een meer wijkgericht zorgaanbod?

lees verder

Behoud de privacy in de ggz: eerste belangrij­ke resultaat is behaald

‘Sinds 1 juli moeten psychiaters en psychologen de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) informatie aanleveren over het psychisch welzijn van hun patiënten. Daarvoor moeten ze, per persoon, online een scorelijst invullen.’ Zo schreef Trouw afgelopen donderdag op haar voorpagina. Trouw liet in dit artikel ook LOC-coördinator Marthijn Laterveer aan het woord. “Onbegrijpelijk dat patiënten niet standaard om toestemming wordt gevraagd om hun gegevens te delen”, aldus Marthijn. In dit bericht lees je meer over de gegevensuitvraag door de NZa, over wat je als cliëntenraad kunt doen en welke stappen we als LOC ondernemen om deze privacyschending te stoppen.

lees verder (4)

“Het vraagt moed om te gaan staan voor wie je bent”: Maak kennis met dag­voor­zit­ter Anna Stienstra

Voor veel mensen binnen het netwerk van LOC zal ze geen onbekende zijn. Dagvoorzitter tijdens de Week van de Medezeggenschap is journalist en documentairemaker Anna Stienstra. Zij is onder andere bekend van de met een Emmy-genomineerde film ‘De wereld van Puck’ - een rauwe inkijk in het leven van een gezin met een gehandicapt kind. Sinds anderhalf jaar maakt ze voor LOC de ontwikkelingen van zowel de vernieuwingsbewegingen als binnen medezeggenschap zichtbaar voor de buitenwereld.  

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of…

lees verder

LOC-coördinator nodigt je uit voor de Week van de Medezeg­genschap 2022

Thom van Woerkom (coördinator LOC Cliëntenraden) nodigt je met dit filmpje graag uit om mee te doen aan de Week van de Medezeggenschap 3 t/m 7 oktober aanstaande.

lees verder

LOC-lid­maatschap en voor­delen/​​tarieven 2023

Geplaatst op 1 september 2022 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
Cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen kunnen lid worden van LOC. In overleg met de leden heeft LOC ervoor gekozen om uitgebreide pakketten aan te bieden. Zodat niet steeds voor alles een rekening komt.

lees verder

Bijeen­komsten voor cliënten­raden – CZ zorgkan­toor

Op maandag 12 september en woensdag 14 september 2022 organiseert het CZ zorgkantoor wederom bijeenkomsten voor de cliëntenraden van zorgaanbieders uit de regio’s Zeeland, Zuid-Limburg, Zuidoost Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Hollandse eilanden. De cliëntenraden van deze zorgaanbieders zijn van harte welkom bij één van deze bijeenkomsten.

lees verder

Feitenon­der­zoek bij uit­huisplaat­sin­gen

De afgelopen periode onderzocht de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 45 gedwongen uithuisplaatsingen in 2021 en ziet daarbij dat de kwaliteit van feitenonderzoek tekort schiet. De inspectie beveelt aan aan om ouders en kinderen beter te betrekken bij afwegingen over uithuisplaatsing. In een rapport presenteert de inspectie haar conclusies en aanbevelingen.

lees verder (1)

Nieuw: handreiking over huisregels in de zorg

Huisregels zijn de regels die in een woonvorm of op een locatie van de zorginstelling gelden. Het zijn regels waar iedereen zich aan moet houden. De zorginstelling stelt de huisregels op en stelt ze vast. Daarbij heeft de cliëntenraad instemmingsrecht. Dat betekent dat de cliëntenraad het met de regels eens moet zijn, voordat deze gaan gelden. In een nieuwe handreiking gaan we uitgebreid in op huisregels. Daarin geven we uitleg over wat wel en niet valt onder huisregels en waar deze aan moeten voldoen. Tal van voorbeelden komen voorbij. Ook geven we tips en handvatten bij de rol van de cliëntenraad.

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.