Actueel

Elke week het laatste nieuws in je inbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 3 Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 3: Versterk de rechtspositie van jongeren en ouders.

lees verder

“Omarm ervaringsdes­kun­dig­heid in de ggz”

Geplaatst op 15 januari 2024
Hoe lukt het mensen ondanks tegenslagen of andere hobbels waarde aan hun leven te geven? En wat drijft en motiveert hen van waarde en betekenis te zijn voor anderen? In de rubriek Waardevol leven uit de wintereditie van de Zorg & Zeggenschap vertelt Simona Karbouniaris (43), sociaal wetenschapper en onderzoeker op het gebied van ervaringsdeskundigheid in de ggz, over haar drijfveren.

lees verder

Voortgang Kwaliteitskom­pas

Op 10 januari hebben de partijen betrokken bij het Kompas Samen werken aan Kwaliteit van bestaan gesproken met de Raad van bestuur van het Zorginstituut Nederland en een vertegenwoordiging van de Kwaliteitsraad. LOC was daar ook bij. Doel van het gesprek was om een toelichting te krijgen op het besluit van het Zorginstituut Nederland op de inzet van de doorzettingsmacht en te bespreken hoe het nieuwe kompas alsnog zo snel mogelijk kan worden opgenomen in het Register.

lees verder

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

Terugblik Regionale Net­werkbijeen­komst Cliënten­raden Groningen en Drenthe

Maandag 27 november organiseerde het regio team LOC Groningen en Drenthe een netwerkbijeenkomst over de uitwerking van het landelijke Integrale Zorg Akkoord (IZA). Wat betekent het IZA voor cliëntenraden?

lees verder

Zor­ginstituut besluit: Generiek Kompas nog niet opgenomen in Register – ingangsdatum later dan januari 2024

Het Zorginstituut Nederland heeft besloten om het Generiek Kompas 'Samen werken aan kwaliteit van bestaan' (nog) niet op te nemen in het Register. Dat laat het Zorginstituut weten in een brief aan de 18 partijen die het kompas hebben ingediend op 30 november.

lees verder

Petitie al 3100 keer onder­tekend – onder­han­delaars nieuwe kabinet geïnfor­meerd over petitie en advies

Geplaatst op 9 januari 2024 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
De petitie 'Kabinet, geef nu rust en ruimte voor de ouderenzorg van morgen', die opgesteld is dankzij input van 1500 mensen, is intussen al 3100 keer ondertekend. We hebben informateur Ronald Plasterk en de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet er vlak voor kerst van op de hoogte gebracht. Ook hebben we de nieuwe woordvoerders zorg van de onderhandelende politieke partijen geïnformeerd over onze oproep.

lees verder (4)

5 fun­damen­tele oplos­sin­gen jeugdzorg: 2. Maak werk van (mede)zeg­genschap

Dát er problemen zijn in de jeugdzorg is duidelijk. Maar zijn er ook duidelijke oplossingen? LOC Waardevolle zorg vindt van wél. In deze serie geeft LOC Waardevolle zorg 5 fundamentele oplossingen voor de jeugdzorg en roept politici, beleidsmakers en jeugdzorgorganisaties op: ‘Luister naar jongeren, ouders en zorgmedewerkers en werk samen met hen!’ Deel 2: Maak werk van (mede)zeggenschap.

lees verder

Bes­tuur­lijk akkoord Wet zorg en dwang

Geplaatst op 20 december 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Minister Helder van VWS heeft op 1 december het bestuurlijk akkoord Wet zorg en dwang naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit akkoord is nodig omdat uit evaluatieonderzoek blijkt dat er voor cliënten veel niet goed gaat met de uitvoering van de Wet zorg en dwang. LOC is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het akkoord en heeft het ook ondertekend.

lees verder

Evaluatie Wmcz 2018: stand van zaken

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) is drie jaar geleden in werking getreden. In 2025 wordt de Wmcz 2018 landelijk geëvalueerd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Wat zijn de effecten van de wet? En wat merken cliëntenraden daarvan in praktijk? Waar kan het beter en doeltreffender?

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese