Actueel

Aan­kon­diging rechtszaak tegen de Neder­landse Zor­gautoriteit: #Vertrouwenin­deggz

Geplaatst op 13 februari 2023 - Thema's: Belangenbehartiging, Privacy
Cliënten, psychologen, psychiaters en drie landelijke organisaties kondigen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De actiegroep draagt de naam ‘Vertrouwen in de ggz’. LOC is één van de initiatiefnemers. Aanleiding is dat zorgaanbieders en hulpverleners zeer vertrouwelijke gegevens over cliënten moeten aanleveren bij de NZa. Daarmee komen de privacy van cliënten en het beroepsgeheim van zorgverleners in gevaar.

lees verder (1)

Inbreng cliënten­raden en ver­nieuwers voor nieuw kwaliteitskader kwetsbare ouderen

Tijdens vier goed bezochte online bijeenkomsten in december en januari haalde LOC Waardevolle zorg bij cliëntenraadsleden en betrokkenen uit beweging Radicale vernieuwing zorg op wat zij belangrijk vinden voor het nieuwe kwaliteitskader voor kwetsbare ouderen. De verschillende invalshoeken van de deelnemers zorgden voor dynamische uitwisselingen. Er werden veel ideeën, zorgen en wensen besproken. In dit bericht staan de belangrijkste uitkomsten van de gesprekken over de gewenste inhoud van een nieuw Kwaliteitskader ‘zorg voor kwetsbare ouderen.'

lees verder

Net­werkbijeen­komst ondersteuners cliënten­raden

30 maart 2023

Geplaatst op 10 februari 2023 - Thema's: Ondersteuners cliëntenraden
“hoe ga je als ondersteuner om met de grenzen van het vak?"

lees verder

AKJ wordt per 1 maart Jeugdstem

Geplaatst op 6 februari 2023 - Thema's: Kwaliteit jeugdzorg
Akj wordt per 1 maart Jeugdstem. Jeugdstem is een organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp.  Ieder kind, iedere jongere en ieder ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van Akj (Jeugdstem) krijgen. 

lees verder

Cliënten­raden waarderen uit­wis­seling in eigen regio: doe je mee in 2023?

In verschillende regio’s ontmoeten cliëntenraden elkaar meerdere keren per jaar om onderwerpen uit te diepen met bijzondere sprekers, of praktijkervaringen uit te wisselen. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door betrokken leden van cliëntenraden en - waar nodig - gefaciliteerd door LOC. Verschillende regionale netwerken zijn op zoek naar versterking om de komende jaren deze bijeenkomsten te blijven organiseren.

lees verder

Achter­ban­raadpleging nieuw Kwaliteitskader ‘Zorg voor kwetsbare ouderen’

De afgelopen maanden is gewerkt aan een opvolger van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. LOC is nauw betrokken bij de totstandkoming van het kader en trekt daarin vanaf het begin graag samen op met aangesloten cliëntenraden en deelnemers binnen de beweging Radicale vernieuwing zorg. Naar verwachting ligt er in de loop van maart een concept kwaliteitskader. Dat leggen we via een achterbanraadpleging voor aan de aangesloten cliëntenraden. Tijdens twee bijeenkomsten op 15 en 16 maart bespreken we het concept kwaliteitskader en vraagt LOC aan cliëntenraden of zij de tekst wel of niet kunnen steunen.

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder (1)

Welkom in de cliënten­raad

Ben je nieuw in de cliëntenraad of verwelkom je als cliëntenraad nieuwe leden? Het is goed om er oog voor te hebben dat er in het begin veel op je afkomt. Nieuwe gezichten, nieuwe begrippen en een rol waar je in moet groeien. Het vraagt tijd om de verbanden te gaan zien en te weten wanneer je actief moet worden als raad of wanneer je je bijvoorbeeld goed moet (laten) informeren. LOC helpt cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen om hun werk zo goed mogelijk te doen. Met als doel om het leven van mensen die zorg nodig hebben te verbeteren. Speciaal voor nieuwe cliëntenraadsleden hebben we een aantal hulpmiddelen.

lees verder (2)

Resultaten onderzoek hulpmid­delen en farmacie van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgver­zekeringswet

Geplaatst op 30 januari 2023 - Thema's: Dienstverlening aan cliëntenraden
LOC Waardevolle zorg heeft geholpen bij onderzoek naar mogelijke gevolgen van het verplaatsen van farmacie en hulpmiddelenzorg van de Wet Langdurige Zorg naar de Zorgverzekeringswet. De uitkomsten van het onderzoek zijn nu bekend. Het onderzoek toonde aan dat de geplande overdracht meer risico's dan voordelen oplevert. Daarom heeft de minister voor Langdurige Zorg en Sport besloten om de behandeling niet in 2025 over te dragen, maar om de doelen op een andere manier te bereiken, samen met de sector.

lees verder

Regionaal Netwerk cliënten­raden Overijssel en Flevoland

16 maart 2023

Geplaatst op 24 januari 2023 - Thema's: Organiseren en vernieuwen medezeggenschap, Regionale netwerken
Het onderling delen van informatie en ervaringen van cliëntenraadsleden is een cruciaal doel van de regionale netwerkbijeenkomsten van LOC Waardevolle zorg.  Graag nodigen wij u uit voor de volgende netwerkbijeenkomst…

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese