Zoekresultaten

Totaal 94 resultaten (pagina 3 van 10)
Niet gevonden wat je zocht? Stel de filters bij of gebruik een andere zoekterm.
We helpen je graag verder via 030 284 32 00, vraagbaak@loc.nl of geef hier direct een bericht door.

Resultaten filteren

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode:

Het Dossier in de jeugdhulpver­lening – een nieuwe wegwijzer

Nieuws

Het hulpverleningsdossier is bedoeld om bij te dragen aan goede zorg. Maar misverstanden en onduidelijkheden over wat er wel en niet in een dossier thuis hoort en wie het mag inzien, kunnen die goede zorg ook in de weg staan. Daarom is er vanuit het programma Zorg voor de Jeugd een uitgebreide wegwijzer gemaakt over de rechten en plichten rondom het dossier in het jeugddomein.

lees verder

Update handreiking corona-aan­pak verpleeg­huizen

Nieuws

In september 2020 publiceerden LOC, ActiZ, Alzheimer Nederland, NIP, Verenso, V&VN en Zorgthuisnl de laatste versie van de handreiking voor bezoek en sociaal contact in de verpleeghuizen. Op basis van signalen die LOC kreeg van cliëntenraden en juridisch experts, nam LOC het initiatief om nieuwe inzichten in de handreiking te verwerken. Met dank aan alle partners is dat nu gebeurt.

lees verder

Cliënten­raden jeugdzorg: draag bij aan een regionale visie op jeugdzorg

Nieuws

Cliëntenraden hebben een belangrijke rol in het adviseren van jeugdzorgaanbieders over de zorg en ondersteuning in de praktijk. Zij vertegenwoordigen jongeren en ouders en behartigen hun belangen. Daarom is het belangrijk dat cliëntenraden vanuit hun perspectief meedenken over een regiovisie op jeugdzorg. LOC ondersteunt cliëntenraden om deze rol in te vullen. Hoe we dat doen, leggen we uit op deze poster.

lees verder

Een­duidig­heid in regels is nood­zakelijk: De wirwar rond de vergoeding van vrij­wil­ligers

Nieuws

Recent is op ons sociaal platform een discussie ontstaan over de positie van het cliëntenraadslid als vrijwilliger. Belangrijk hierin is de financiële vergoeding en de eventuele gevolgen voor belastingheffingen. In de praktijk zien we veel cliëntenraden waarvan sommige leden een uitkering hebben. Waardoor de vergoeding voor het raadswerk soms invloed op de uitkering kan hebben. In het licht van het recente toeslagenschandaal en de strenge interpretatie van regels in de Participatiewet pleit LOC voor eenduidigheid in de regelgeving. Om te voorkomen dat mensen gekort worden op hun inkomen, terwijl zij werk doen wat bijdraagt aan goede zorg en de samenleving als geheel.

lees verder

Lut – De MENS in de raad

Nieuws

Sinds vorig jaar valt de jeugdzorg binnen de reikwijdte van de Wmcz 2018. Een goed moment om jeugdzorgorganisaties bewust te maken van de meerwaarde die medezeggenschap heeft. En van wat medezeggenschap bij elke organisatie betekent voor de belangenbehartiging, de vertegenwoordiging én emancipatie van kinderen en ouders met ervaringen in de jeugdzorg. In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle, Edwin en Ellen vertelden eerder al hun verhaal, en vandaag is het de beurt aan Lut.

lees verder

Ellen – Ook jij draagt bij!

Nieuws

Sinds vorig jaar valt de jeugdzorg binnen de reikwijdte van de Wmcz 2018. Een goed moment om jeugdzorgorganisaties bewust te maken van de meerwaarde die medezeggenschap heeft. En van wat medezeggenschap bij elke organisatie betekent voor de belangenbehartiging, de vertegenwoordiging én emancipatie van kinderen en ouders met ervaringen in de jeugdzorg. In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle en Edwin vertelden eerder al hun verhaal, en vandaag is het de beurt aan Ellen.

lees verder

Edwin – Medezeg­genschap begint bij de cliënt

Nieuws

In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle beet vorige week het spits af en vandaag is het de beurt aan Edwin. Hij vertelt waarom contact met de achterban zo belangrijk is.

lees verder

Verslag net­werkbijeen­komst cliënten­raden jeugdzorg

Nieuws

Op dinsdagavond 23 februari vond de eerste netwerkbijeenkomst in 2021 plaats voor cliëntenraden uit de jeugdzorg. De bijeenkomst werd ook deze keer online georganiseerd in verband met het coronavirus. Door een enthousiaste groep raadsleden van diverse jeugdzorgaanbieders werden er weer ervaringen uit de praktijk gedeeld en tips uitgewisseld.

lees verder

Daniëlle – Medezeg­genschap en cliëntpar­ticipatie in de jeugdzorg

Nieuws

In de komende weken laten we ouders aan het woord die ervaring hebben in of met de jeugdzorg. Daniëlle bijt het spits af en vertelt waarom cliëntenparticipatie zo belangrijk is.

lees verder

Nieuwe website voor Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Nieuws

Geplaatst op 21 februari 2021 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
De Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) heeft een nieuwe website: vertrouwenslieden.nl. Op deze website vind je informatie over de LCcV en uitspraken uit het verleden. Dit is bruikbaar voor cliëntenraden wanneer je bijvoorbeeld een verschil van mening hebt met de zorginstelling, over een geldende regeling of het inroepen van de nietigheid, en wilt lezen hoe hier in vergelijkbare situaties eerder uitspraak over is gedaan. Op de nieuwe website zoek je op trefwoord binnen een overzicht van alle uitspraken van de LCvV en haar voorgangers de Landelijke Commissie Vertrouwenslieden en de Landelijke Geschillencommissie.

lees verder

Resultaten filteren

Thema's:

Contenttype:

Periode: