toegankelijkheid

Wat deed LOC Waar­devol­le zorg in 2023?

LOC wil dat alle mensen die zorg nodig hebben een waardevol leven kunnen leiden met degenen die hen dierbaar zijn. Daar werken we hard aan! We ondersteunen en adviseren cliëntenraden in de zorg en we ondersteunen vernieuwingsbewegingen in de zorg. Ook informeren we politici, beleidsmakers en bestuurders met alle informatie en signalen die we ophalen in de medezeggenschap en de vernieuwingsbewegingen. Wat betekende dat concreet in 2023?

lees verder

LOC Tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | “Geef rust en ruimte aan ouderen­zorg van mor­gen”

De wintereditie van Zorg & Zeggenschap ligt weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen. De artikelen zijn binnenkort los te beluisteren via je favoriete podcastapp (Zoek op LOC Verhalen uit ons landelijke netwerk). Het voorwoord 'Vertrouwen in onzekere tijden' is van LOC-coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

LOC Tijdschrift Zorg & Zeg­genschap | Zorgzame gemeenschap­pen

De herfsteditie van Zorg & Zeggenschap ligt weer bij onze leden op de mat. En is voor iedereen online te lezen én te beluisteren via je favoriete podcastapp. In het tijdschrift lees je verhalen van mensen uit ons netwerk. Het voorwoord over 'Zelf initiatief nemen' is van LOC coördinator Marthijn Laterveer.

lees verder

Met Lynn Berger in gesprek over Zorg

15 mei 2023

Lynn Berger is journalist en schrijver. Ze onderzoekt hoe zorg zich ontwikkelt, wat het voor ons doet en wat we nodig hebben om goed voor elkaar te kunnen zorgen. Op maandagmiddag 15 mei gaan we in Zwolle live met Lynn in gesprek over Zorg. En dan niet alleen de zorg die in bijvoorbeeld huisartspraktijken en verpleeghuizen wordt geleverd, maar juist ook de zorg die jij en ik dagelijks thuis of in onze omgeving leveren.

lees verder

LOC vraagt om duidelijkheid vrij­wil­ligersver­goeding: antwoord ministers

Veel mensen zetten zich in deze samenleving vrijwillig in om anderen te helpen. Ook cliëntenraadsleden zetten zich vrijwillig in om de stem te laten horen van mensen die zorg of ondersteuning ontvangen. LOC krijgt regelmatig signalen over onduidelijkheden rondom de financiële vrijwilligersvergoeding en vraagt de overheid om heldere en eenvoudige regels.

lees verder (2)

Cliënten­raden in gesprek met het zorgkan­toor: aanmelden voor 23 feb is opnieuw mogelijk!

23 februari 2023

Geplaatst op 15 februari 2023 - Thema's: Zorginkoop, Rechten van mensen
In 2022 hebben we (online) bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden en zorgkantoren om met elkaar in gesprek te gaan over de eigen rol in het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Vanuit de cliëntenraden hoorden we terug dat deze bijeenkomsten de mogelijkheid boden om op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het zorgkantoor. Op 14 februari en 23 februari 2023 organiseren we voor cliëntenraden twee digitale bijeenkomsten “in gesprek over kwaliteit en continuïteit van zorg”. Hierbij wordt vanuit het zorgkantoor ingegaan op een aantal actuele onderwerpen zoals die verband houden met de kwaliteit en continuïteit van zorg, zoals de inzet van technologie of de inzet van informele zorg.

lees verder

Cliënten­raden in gesprek met het zorgkan­toor (VOL)

14 februari 2023

Geplaatst op 6 januari 2023 - Thema's: Zorginkoop, Rechten van mensen
In 2022 hebben we (online) bijeenkomsten georganiseerd voor cliëntenraden en zorgkantoren om met elkaar in gesprek te gaan over de eigen rol in het bewaken van de kwaliteit en continuïteit van zorg. Vanuit de cliëntenraden hoorden we terug dat deze bijeenkomsten de mogelijkheid boden om op een laagdrempelige manier meer te weten te komen over het zorgkantoor. Op 14 februari en 23 februari 2023 organiseren we voor cliëntenraden twee digitale bijeenkomsten “in gesprek over kwaliteit en continuïteit van zorg”. Hierbij wordt vanuit het zorgkantoor ingegaan op een aantal actuele onderwerpen zoals die verband houden met de kwaliteit en continuïteit van zorg, zoals de inzet van technologie of de inzet van informele zorg.

lees verder

Online net­werkbijeen­komst eerstelijns- en ambulante zor­ginstel­lin­gen

17 januari 2023

Versterken en borgen cliëntenmedezeggenschap eerstelijns- en ambulante zorginstellingen Hoe versterken en borgen we cliëntenmedezeggenschap in eerstelijns- en ambulante zorginstellingen? Tijdens deze online netwerkbijeenkomst bieden we de mogelijkheid aan cliëntenraadsleden, medewerkers,…

lees verder

Bijeen­komsten voor cliënten­raden – CZ zorgkan­toor

Op maandag 12 september en woensdag 14 september 2022 organiseert het CZ zorgkantoor wederom bijeenkomsten voor de cliëntenraden van zorgaanbieders uit de regio’s Zeeland, Zuid-Limburg, Zuidoost Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Hollandse eilanden. De cliëntenraden van deze zorgaanbieders zijn van harte welkom bij één van deze bijeenkomsten.

lees verder

Regionale bijeen­komst cliënten­raden Utrecht

19 oktober 2022

Op woensdag 19 oktober organiseren de vrijwilligers van het Regionale Netwerk Utrecht een bijeenkomst voor cliëntenraden in de regio Utrecht. Thema: ‘Open deuren, juist voor mensen met dementie’. We gaan…

lees verder

‘Bij­zon­der kwetsbaar?’ Ervaringen van thuis­wonen­de ouderen tijdens de coronatijd

De universiteit van Humanistiek onderzocht ervaringen van thuiswonende ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals coronatijd. In het rapport 'Bijzonder kwetsbaar?' brengen zij de impact van het coronabeleid op zelfstandig wonende ouderen in kaart. Daarbij brengen ze in beeld dat de term 'kwetsbaarheid' diverse kanten heeft en dat ouderen zelf zich daar niet per se in herkennen. Ook doen zij aanbevelingen richting overheid en zorgorganisaties om beter in te spelen op de specifieke behoeften van deze groep en hun zorgnetwerk. Dit rapport sluit aan bij de visie van LOC dat er veel meer aandacht nodig is voor de menselijke kant, ook in toekomstige besluitvorming.

lees verder

“Hoe hebben jullie dat aan­gepakt?” – Maan­delijkse spar­ses­sies met cliënten­raden

Met andere cliëntenraden en adviseurs (digitaal) sparren, ideeën uitwisselen, van elkaars ervaringen leren - voor veel cliëntenraden is dat een verrijking en verdieping van het cliëntenraadswerk. Daarom organiseert LOC maandelijks digitale sparsessies. LOC-adviseur Tiske legt in dit artikel uit waarom ze deze sparsessies startte. Cliëntenraadsleden Erik, Carla en Michael vertellen wat het meedoen aan de sparsessies hen bracht.

lees verder

Video-explainers (alleen voor leden)

Begin het nieuwe jaar goed: verdiep je in nieuwe onderwerpen, verbreed je kennis en deel ervan uit! Naast alle brochures en compacte bewaarkaarten (ook digitaal), zijn er nu ook video-explainers…

lees verder

10 Uit­gangspun­ten ouderen­zorg voor nieuw kabinet

Geplaatst op 22 november 2021 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad
Een nieuw kabinet moet direct aan de slag met de tien uitgangspunten die we eerder dit jaar deelden, zo roepen de dertien landelijke vertegenwoordigers van ouderen, patiënten en cliënten, mantelzorgers, werknemers, zorgprofessionals en zorgorganisaties op. Voor de langere termijn ziet LOC dat we aan een samenleving moeten werken waarin iedereen tot zijn recht komt. En waar we niet in sectoren denken, maar als samenleving werken aan een maatschappij waar iedereen er toe doet.

lees verder

Wegwijzer moet doolhof in de zorg ver­min­deren

Geplaatst op 30 december 2020 - Thema's: Hulpmiddelen voor de cliëntenraad
Het lijkt zo nu en dan een doolhof in de zorg. Mensen vragen zich af bij wie ze moeten zijn met een zorgvraag, probleem of klacht. We horen deze vraag ook van cliëntenraden. Drie beroepsverenigingen met leden, die een klachtondersteuning en wegwijzerrol voor hun cliënten vervullen, hebben gezamenlijk een Wegwijzer gemaakt. Op deze manier hopen ze duidelijk te maken wat hun leden voor cliënten kunnen betekenen.

lees verder

Digitale verbinding voor iedereen, ook met psychische kwetsbaar­heid

Digitaal contact is in deze periode onmisbaar. F-ACT Nederland en MIND zijn gestart om mensen met een psychische kwetsbaarheid die geen digitale middelen hebben, van een smartphone of tablet te voorzien. Een aantal bestuurders in de Ggz inventariseren nu of er nog meer belangstelling is voor deze actie 'Digitale verbinding voor iedereen'.

lees verder

Psychiater met dwangstoor­nis opent (online) dwangcafé

Geplaatst op 22 juni 2020 - Thema's: Adviesonderwerpen van de cliëntenraad, Coronavirus
Aanstaande donderdag 25 juni opent psychiater en patiënt Menno Oosterhoff een ontmoetingsplek voor mensen met dwangklachten. Hier kunnen ze vrij praten over hun angsten, obsessies en ongewenste gedachten. Het café is online en gratis.

lees verder

Bezoek bij ggz Arkin Ouderen weer mogelijk dankzij actie patiënten en naasten

Één dag! Meer was er niet nodig om voldoende geld op te halen om de eerste groep psychisch kwetsbare patiënten en hun familie te herenigen. Via een zogenaamde Quarantainer: een mobiele ontmoetingsplek zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. Dinsdag 26 mei was het zover: de eerste Quarantainer werd geplaatst bij Arkin Ouderen van ggz-instelling Arkin.

lees verder

Onzichtbaar in tijden van Corona

Geplaatst op 6 april 2020 - Thema's: Coronavirus
Ik was teleurgesteld in de toespraak van de koning. Juist omdat hij zoveel aandacht besteedde aan zoveel verschillende getroffen groepen mensen. Toen Gerdi Verbeet hem bij Jinek prees omdat hij…

lees verder (2)

Voor­jaarsnum­mer LOC-tijdschrift Zorg & Zeg­genschap

Het nieuwe LOC-tijdschrift is weer uit! Met veel aandacht voor waar het eigenlijk over gaat in de zorg. Artikelen over hoe je kunt omgaan met de nieuwe wetten. Praktische tips en tools voor de medezeggenschap. Lees over vernieuwingsbewegingen in zorg en welzijn, en meer.

lees verder

Wat kan een cliënt­on­dersteuner (Co) voor je betekenen?

Veel mensen weten niet dat ze gebruik kunnen maken van een cliëntondersteuner bij het zoeken van passende zorg en ondersteuning. Daarom is een campagne gestart: de Co-campagne. Co staat voor cliëntondersteuner. Het doel is om de vindbaarheid van cliëntondersteuning te vergroten, zodat mensen minder verdwalen in het woud van regelingen.

lees verder

Tip: natuur dichterbij mensen met beperking brengen

Als je je inzet voor mensen met een beperking denk je misschien niet zo snel aan de natuur of aan samenwerking met natuurorganisaties. Maar wist je dat het voor vier…

lees verder

Deelnemers platform

Meer bekijken

Nieuwsbrief

  • * Heb je onze nieuwsbrief eerder ontvangen en je afgemeld? Meld je dan aan via webmaster@loc.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Click to access the login or register cheese